Ο Ρ/Φ Σταθμός MAD RADIO 106,2 στα πιό Δυναμικά Κοινά της Αγοράς και σε συνεχή ανοδική τάση!

Διαβάστε ακολούθως σημαντικούς αριθμούς για τον Ρ/Φ Σταθμό Mad Radio 106,2:- 477.000 Ακροατές σε εβδομαδιαία βάση

- 250.000 Ακροατές με ακροάσεις μέσω Διαδικτύου

- 360.000 ακολουθούν τον Σταθμό στα Κοινωνικά Μέσα

- 1ος στις Ηλικίες 15-24 με ποσοστό 20,5%

- 2ος στις Ηλικίες 18-24 με ποσοστό 19,4%

- 5ος στις Ηλικίες 18-34 με ποσοστό 13,8%

Πηγή: ΑΕΜΑΡ 18/5/20 - 12/7/2020 / Google/YouTube analytics

Πληροφορίες: www.madradio.gr

Παρατηρήσεις: Πηγή MAD RADIO

Στην ίδια κατηγορία