Η Ημερήσια Διάταξη της 36ης Συνεδρίασης του Εθνικού Συμβουλίου Ραδιοτηλεόρασης (Δευτέρα 20 Ιουλίου 2020 και ώρα 10:00).

H 36η Συνεδρίαση του Εθνικού Συμβουλίου Ραδιοτηλεόρασης θα πραγματοποιηθεί την Δευτέρα 20 Ιουλίου 2020 και ώρα 10:00, στην έδρα του Συμβουλίου (Πανεπιστημίου και Αμερικής 5 - Αίθουσα «Ροδόλφος Μορώνης» στον 3ο όροφο), με θέματα ημερησίας διατάξεως:1.    Ακρόαση του τηλεοπτικού σταθμού «EXTRA» Νομού Αττικής, για παροχή διευκρινίσεων σχετικά με ενδεχόμενη παράβαση των διατάξεων που αφορούν στα άρθρα 5 παρ. 5, 7 παρ. 2, 21 παρ. 3 και 15 παρ. 2 του Συντάγματος, σε συνδυασμό με τα άρθρα 1 παρ. 2 του Ν.2328/1995, 3 παρ. 1 του Ν.4173/20ΐ3, 7 παρ. 1 περ. α' του Κανονισμού ΕΣΡ 2/1991, 4 παρ. 1, 2 περ. δ’ και στ’ και 5 παρ. 1 περ. α του Κανονισμού ΕΣΡ 3/1991, 9στ περ. κα’ και κστ’ του Ν.2251/1994 και 5 παρ. 1 του ΠΔ/τος 77/2003- προβολή μηνύματος που ενδέχεται να θέσει σε κίνδυνο την δημόσια υγεία, ιδίως με την πρόκληση σύγχυσης και παραπλάνησης στο κοινό για ανύπαρκτες προστατευτικές ιδιότητες του προωθούμενου προϊόντος. (Φ.216/2020) (εκπομπή ΚΟΝΤΡΑ ΚΑΙ ΡΗΞΗ 2&3/3/2020, 5/3/2020)
(από αναβολή 6/7/2020- άνευ κλητεύσεως)

2.    Ακρόαση του τηλεοπτικού σταθμού «ΑΕ CHANNEL» Νομού Θεσσαλονίκης, για παροχή διευκρινίσεων σχετικά με ενδεχόμενη παράβαση των διατάξεων που αφορούν στα άρθρα 5 παρ. 5, 7 παρ. 2, 21 παρ. 3 και 15 παρ. 2 του Συντάγματος, σε συνδυασμό με τα άρθρα 1 παρ. 2 του Ν.2328/1995, 3 παρ. 1 του Ν.4173/2013, 7 παρ. 1 περ. α' του Κανονισμού ΕΣΡ 2/1991, 4 παρ. 1, 2 περ. δ’ και στ’ και 5 παρ. 1 περ. α του Κανονισμού ΕΣΡ 3/1991, 9στ περ. κα’ και κστ’ του Ν.2251/1994 και 5 παρ. 1 του ΠΔ/τος 77/2003- προβολή μηνύματος που ενδέχεται να θέσει σε κίνδυνο την δημόσια υγεία, ιδίως με την πρόκληση σύγχυσης και παραπλάνησης στο κοινό για ανύπαρκτες προστατευτικές ιδιότητες του προωθούμενου προϊόντος. (Φ. 188/2020)
(εκπομπή ΚΟΝΤΡΑ ΚΑΙ ΡΗΞΗ 2&3/3/2020, 5/3/2020)
(από αναβολή 6/7/2020- άνευ κλητεύσεως)

3.    Ακρόαση του τηλεοπτικού σταθμού «ΒΕΡΓΙΝΑ TV» Νομού Θεσσαλονίκης, για παροχή διευκρινίσεων σχετικά με ενδεχόμενη παράβαση των διατάξεων που αφορούν στα άρθρα 5 παρ. 5, 7 παρ. 2, 21 παρ. 3 και 15 παρ. 2 του Συντάγματος, σε συνδυασμό με τα άρθρα 1 παρ. 2 του Ν.2328/1995, 3 παρ. 1 του Ν.4173/2013, 7 παρ. 1 περ. α' του Κανονισμού ΕΣΡ 2/1991, 4 παρ. 1, 2 περ. δ’ και στ’ και 5 παρ. 1 περ. α του Κανονισμού ΕΣΡ 3/1991, 9στ περ. κα’ και κστ’ του Ν.2251/1994 και 5 παρ. 1 του ΠΔ/τος 77/2003- προβολή μηνύματος που ενδέχεται να θέσει σε κίνδυνο την δημόσια υγεία, ιδίως με την πρόκληση σύγχυσης και παραπλάνησης στο κοινό για ανύπαρκτες προστατευτικές ιδιότητες του προωθούμενου προϊόντος. (Φ. 158/2020)
(εκπομπή ΚΟΝΤΡΑ ΚΑΙ ΡΗΞΗ 2-4/3/2020)
(από αναβολή 6/7/2020- άνευ κλητεύσεως)

4.    Ακρόαση του τηλεοπτικού σταθμού «ΔΙΚΤΥΟ ΣΕΡΡΩΝ» Ν. Σερρών, για παροχή διευκρινίσεων σχετικά με ενδεχόμενη παράβαση των διατάξεων που αφορούν το άρθρο 3 παρ. 12 του Ν.2328/1995 - πιθανή αποστολή παραποιημένης ροής προγράμματος της εκπομπής «ΚΟΝΤΡΑ ΚΑΙ ΡΗΞΗ» της 5.3.2020. (Φ. 209/2020) Εκπομπή «ΚΟΝΤΡΑ ΚΑΙ ΡΗΞΗ 2-5.3.2020

5.    Ακρόαση του τηλεοπτικού σταθμού «TV RODOPI» Ν. Κομοτηνής,
για παροχή διευκρινίσεων σχετικά με ενδεχόμενη παράβαση των διατάξεων που αφορούν το άρθρο 3 παρ. 12 του Ν.2328/1995 - πιθανή    αποστολή    παραποιημένης    ροής    προγράμματος    της
εκπομπής «ΚΟΝΤΡΑ ΚΑΙ ΡΗΞΗ» της 5.3.2020. (Φ. 199/2020) Εκπομπή «ΚΟΝΤΡΑ ΚΑΙ ΡΗΞΗ 2-5.3.2020

6.    Ακρόαση του τηλεοπτικού σταθμού «IRIDA TV» Ν. Δωδεκανήσου,
για παροχή διευκρινίσεων σχετικά με ενδεχόμενη παράβαση των διατάξεων που αφορούν το άρθρο 3 παρ. 12 του Ν.2328/1995 - πιθανή    αποστολή    παραποιημένης    ροής    προγράμματος    της
εκπομπής «ΚΟΝΤΡΑ ΚΑΙ ΡΗΞΗ» της 5.3.2020. (Φ. 201/2020) Εκπομπή «ΚΟΝΤΡΑ ΚΑΙ ΡΗΞΗ 2-5.3.2020

7.    Ακρόαση του τηλεοπτικού σταθμού «PLP TV» Ν. Ηλείας, για παροχή διευκρινίσεων σχετικά με ενδεχόμενη παράβαση των
διατάξεων που αφορούν το άρθρο 3 παρ. 12 του Ν.2328/1995 - πιθανή αποστολή παραποιημένης ροής προγράμματος της εκπομπής «ΚΟΝΤΡΑ ΚΑΙ ΡΗΞΗ» της 5.3.2020. (Φ. 202/2020) Εκπομπή «.ΚΟΝΤΡΑ ΚΑΙ ΡΗΞΗ 2-5.3.2020

8.    Ακρόαση του τηλεοπτικού σταθμού «TRT» Ν. Μαγνησίας , για παροχή διευκρινίσεων σχετικά με ενδεχόμενη παράβαση των διατάξεων που αφορούν το άρθρο 3 παρ. 12 του Ν.2328/1995 - πιθανή αποστολή παραποιημένης ροής προγράμματος της εκπομπής «ΚΟΝΤΡΑ ΚΑΙ ΡΗΞΗ» της 5.3.2020. (Φ. 200/2020) Εκπομπή «ΚΟΝΤΡΑ ΚΑΙ ΡΗΞΗ 2-5.3.2020

9.    Ακρόαση του τηλεοπτικού σταθμού «ALERT» Ν. Αττικής, για παροχή διευκρινίσεων σχετικά με ενδεχόμενη παράβαση των διατάξεων που αφορούν το άρθρο 3 παρ. 12 του Ν.2328/1995 - πιθανή αποστολή παραποιημένης ροής προγράμματος της εκπομπής «ΚΟΝΤΡΑ ΚΑΙ ΡΗΞΗ» της 5.3.2020. (Φ. 225/2020) Εκπομπή «ΚΟΝΤΡΑ ΚΑΙΡΗΞΗ 1-6.3.2020

10.Ακρόαση του τηλεοπτικού σταθμού «ΣΥΡΟΣ TV 1» Ν. Κυκλάδων, για παροχή διευκρινίσεων σχετικά με ενδεχόμενη παράβαση των διατάξεων που αφορούν :
α)το άρθρο 14 παρ. 6 του Ν. 4339/2015 - πιθανή παράνομη αναμετάδοση προγράμματος έτερου τηλεοπτικού σταθμού και β) το άρθρο 3 παρ. 12 του Ν.2328/1995 - πιθανή αποστολή παραποιημένης ροής προγράμματος της εκπομπής «ΚΟΝΤΡΑ ΚΑΙ ΡΗΞΗ» της 5.3.2020. (Φ. 184/2020)
Εκπομπή «ΚΟΝΤΡΑ ΚΑΙ ΡΗΞΗ 2-5.3.2020

Ο Πρόεδρος του ΕΣΡ
Αθανάσιος Κουτρομάνος

Πληροφορίες: www.esr.gr

Παρατηρήσεις: Πηγή Εθνικό Συμβούλιο Ραδιοτηλεόρασης (ΕΣΡ) - Αθήνα, 15.7.2020 - Αρ. Πρωτ: 3025

Στην ίδια κατηγορία