ΕΣΡ: Διοικητική Κύρωση Προστίμου 30.000 ευρώ στον Τ/Σ EXTRA (EXCOM ΚΟΜΜΙΟΥΝΙΚΕΪΣΟΝ ΤΕΧΝΟΛΟΤΖΙ Α.Ε.) Ν. Αττικής για την παρουσίαση εκπομπής κατά την προεκλογική περίοδο από υποψήφιο ευρωβουλευτή.

Διαβάστε ακολούθως την Απόφαση 187/2019 της Ανεξάρτητης Αρχής:Η Ολομέλεια του Εθνικού Συμβουλίου Ραδιοτηλεόρασης, ύστερα από πρόσκληση του Προέδρου, συνήλθε σε συνεδρίαση στον συνήθη γι’ αυτό τόπο την 15.7.2019 και ώρα 11:00, προκειμένου να συζητήσει επί της κατωτέρω υποθέσεως. Συγκροτήθηκε από τους: Αθανάσιο Κουτρομάνο, πρόεδρο, και τα μέλη: Καλλιόπη Διαμαντάκου, Βασίλειο Καραποστόλη, Νικόλαο Κιάο, Γιώργο Πλειό και Γεώργιο Σαρειδάκη. Απόν το μέλος Ευαγγελία Μήτρου, η οποία είχε κληθεί νομίμως. Χρέη γραμματέως εκτέλεσε η Αναστασία Μαραζίδου, διοικητική υπάλληλος του ΕΣΡ.

Αντικείμενο της συζήτησης ήταν η ενδεχόμενη παραβίαση της ραδιοτηλεοπτικής νομοθεσίας από τον τηλεοπτικό σταθμό με τον διακριτικό τίτλο «EXTRA» Νομού Αττικής, ιδιοκτησίας της εταιρείας με την επωνυμία «EXCOM ΚΟΜΜΙΟΥΝΙΚΕΪΣΟΝ ΤΕΧΝΟΛΟΤΖΙ Α.Ε.», αναφορικά με: α) τη μη αποστολή εκζητηθέντων στοιχείων για τις εμφανίσεις υποψηφίων σε τηλεοπτικές εκπομπές και για τα δεκάλεπτα κάθε πολιτικού κόμματος και συνασπισμών συνεργαζόμενων κομμάτων σχετικά με την παρουσίαση του προγράμματός τους ή άλλης πολιτικής τους δραστηριότητας κατά την προεκλογική περίοδο των Ευρωεκλογών της 26ης Μάϊου 2019 και β) την απαγόρευση παρουσίασης από υποψήφιο ευρωβουλευτή κατά την προεκλογική περίοδο σε σχέση με την εκπομπή με τίτλο «ΕΥΡΩΕΚΛΟΓΕΣ 2019: ΤΟ ΠΡΟΒΛΗΜΑ ΚΑΙ Η ΛΥΣΗ» που μεταδόθηκε την 20η Μαΐου 2019 στις 15.02.00 και σε επανάληψη στις 18.01.25 και την 21η Μαΐου 2019 στις 15.01.20 και σε επανάληψη στις 18.00.15.

Για τον έλεγχο της υπόθεσης σχηματίστηκε φάκελος με αριθμό 190/18.6.2019, ο οποίος ανατέθηκε στη διοικητική υπάλληλο Μαριάννα Κεφαλληνού, που υπέβαλε την υπ’ αριθμ. πρωτ. 616/ΕΣ/19.6.2019 έκθεσή της και στην ειδική επιστήμονα- νομικό Όλγα Γαρουφαλιά, που υπέβαλε τη νομική της εισήγηση αρχικά προφορικά και κατόπιν δια του υπ’ αριθμ. πρωτ. 830/ΕΣ/26.9.2019 σημειώματός της.

Κατά τη συζήτηση της υπόθεσης, για λογαριασμό της λειτουργούσης τον σταθμό ως άνω εταιρείας παρέστη η πληρεξούσια δικηγόρος Καλλιόπη- Λάουρα Δαμιανού. Επικουρικά παρέστη, επίσης, η Γερασιμούλα Στάμου, πληρεξούσια δικηγόρος του Αντώνη Μυλωνάκη. Ερωτηθείσες από τον Πρόεδρο, οι πληρεξούσιες δικηγόροι απάντησαν ότι γνωρίζουν το περιεχόμενο του φακέλου, έλαβαν δε τον λόγο και ανέπτυξαν τους ισχυρισμούς τους. Ζήτησαν στη συνέχεια -και η Ολομέλεια δέχτηκε- να τους παρασχεθεί προθεσμία για την κατάθεση εγγράφου υπομνήματος μέχρι και την 29.7.2019 και ώρα 14.00 και η συζήτηση κηρύχθηκε περαιωμένη. Στην συνέχεια, ο σταθμός κατέθεσε στη Γραμματεία το με αριθμό πρωτοκόλλου ΕΣΡ 3879/29.07.2019 υπόμνημά του καθώς και το με αριθμό πρωτοκόλλου ΕΣΡ 4501/1.10.2019 συμπληρωματικό του υπόμνημα.

Την 5.11.2019 και ώρα 10.30 η Ολομέλεια συνήλθε σε διάσκεψη επί της υποθέσεως, ύστερα από πρόσκληση του Προέδρου. Συγκροτήθηκε από τους: Αθανάσιο Κουτρομάνο, πρόεδρο, και τα μέλη: Καλλιόπη Διαμαντάκου, Βασίλειο Καραποστόλη, Νικόλαο Κιάο, Γιώργο Πλειό και Γεώργιο Σαρειδάκη. Απόν το μέλος Ευαγγελία Μήτρου, η οποία είχε κληθεί νομίμως. Χρέη γραμματέως εκτέλεσε η Αναστασία Μαραζίδου, διοικητική υπάλληλος του ΕΣΡ. Παρέστη, επίσης, και η ανωτέρω εισηγήτρια-νομικός, η οποία ανέπτυξε το ζήτημα προφορικώς και αποχώρησε. Η Ολομέλεια, αφού μελέτησε το σύνολο των στοιχείων του φακέλου:

ΣΚΕΦΤΗΚΕ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΝΟΜΟ ΚΑΙ ΑΠΟΦΑΣΙΣΕ ΩΣ ΕΞΗΣ

Ι. Νομικό Μέρος

1.    Το ΕΣΡ είναι η αρμόδια κατά το Σύνταγμα Αρχή (άρθρο 15 παρ. 2) για την άσκηση του άμεσου ελέγχου του κράτους επί της ραδιοφωνίας και της τηλεοράσεως και την επιβολή των προβλεπόμενων διοικητικών κυρώσεων.

2.    Το άρθρο 12 παρ. 2 του Ν. 3023/2002 ορίζει: «Οι εμφανίσεις υποψήφιων βουλευτών σε πάσης φύσεως εκπομπές δημόσιων ή ιδιωτικών ραδιοφωνικών ή τηλεοπτικών σταθμών ελεύθερης λήψης, καθώς και σε φορείς παροχής κάθε μορφής συνδρομητικών τηλεοπτικών υπηρεσιών, υπό οποιαδήποτε μορφή, επιτρέπονται, ως εξής:

α. Σε κάθε ραδιοφωνικό ή τηλεοπτικό σταθμό εθνικής εμβέλειας, επιτρέπεται η εμφάνιση του υποψήφιου βουλευτή, κατά τη διάρκεια της προεκλογικής περιόδου, μόνο μία φορά. Αντιστοίχως για κάθε υποψήφιο μέλος στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, είναι επιτρεπτές μέχρι δύο εμφανίσεις.

β. Σε κάθε ραδιοφωνικό ή τηλεοπτικό σταθμό τοπικής ή περιφερειακής εμβέλειας, επιτρέπεται η εμφάνιση του υποψήφιου βουλευτή, κατά τη διάρκεια της πιο πάνω περιόδου, μέχρι δύο φορές. Για τον υποψήφιο στις εκλογές για την ανάδειξη των μελών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, είναι επιτρεπτές κατά τη διάρκεια της προεκλογικής περιόδου μέχρι τρεις (3) εμφανίσεις σε κάθε ραδιοφωνικό ή τηλεοπτικό σταθμό τοπικής ή περιφερειακής εμβέλειας, που εδρεύει στα διοικητικά όρια καθεμιάς από τις δεκατρείς Περιφέρειες της Χώρας".

γ. Ως εμφανίσεις κατά την έννοια της παρούσας παραγράφου θεωρούνται οι προσωπικές συνεντεύξεις των υποψηφίων, η συμμετοχή τους σε οργανωμένες συζητήσεις, περιλαμβανομένων και εκείνων που αφορούν τα δελτία ειδήσεων, καθώς και η κάλυψη, κατόπιν αιτήματος του υποψήφιου βουλευτή «και υποψήφιου μέλους του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου». της προεκλογικής του δραστηριότητας».

3.    Το άρθρο 12 παρ. 3 του Ν. 3023/2002 ορίζει: «Από τους περιορισμούς της προηγούμενης παραγράφου εξαιρούνται οι Πρόεδροι ή Αρχηγοί κομμάτων και οι υποψήφιοι βουλευτές επικρατείας».

4.    Το άρθρο 12 παρ. 1γ εδ. β του Ν. 3023/2002 ορίζει: «Απαγορεύεται, επίσης, από δημόσιους και ιδιωτικούς ραδιοφωνικούς και τηλεοπτικούς σταθμούς ελεύθερης λήψης, καθώς και από φορείς παροχής συνδρομητικών ραδιοφωνικών και τηλεοπτικών υπηρεσιών, η μετάδοση κάθε είδους εκπομπών, οι οποίες παρουσιάζονται, αμέσως ή εμμέσως, από υποψήφιους βουλευτές».

5.    Το άρθρο 12Α του Ν. 3023/2002 ορίζει: «Οι απαγορεύσεις της παραγράφου 1 του άρθρου 12 εφαρμόζονται αντιστοίχως και για κάθε υποψήφιο μέλος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου».

6.    Το άρθρο 30 παρ. 2 του Ν. 3023/2002 ορίζει: «Με κοινή απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης και Τύπου και Μέσων
Μαζικής Ενημέρωσης, που εκδίδεται μετά από γνώμη του Εθνικού Συμβουλίου Ραδιοτηλεόρασης και πρόταση της Διακομματικής Επιτροπής Εκλογών και δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, καθορίζεται κάθε αναγκαία λεπτομέρεια, σχετικά με τις εμφανίσεις στα κρατικά και ιδιωτικά ραδιοτηλεοπτικά μέσα των υποψήφιων βουλευτών και των οριζόμενων εκπροσώπων των κομμάτων ή των συνασπισμών και τίθενται περιορισμοί για την αποτροπή της έμμεσης προβολής των υποψήφιων βουλευτών».

7.    Το άρθρο 30 παρ. 3 του Ν. 3023/2002 ορίζει: «Οι διατάξεις των παραγράφων 1 και 2 του παρόντος άρθρου εφαρμόζονται ανάλογα στις εκλογές για την ανάδειξη των μελών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου».

8.    Το άρθρο 5 παρ. 8 της ΥΑ 1290/15.5.2019 ορίζει: «Το Εθνικό Συμβούλιο Ραδιοτηλεόρασης (Ε.Σ.Ρ.) μεριμνά για την τήρηση των υποχρεώσεων που απορρέουν από την παρούσα απόφαση και μπορεί να ζητά, για τον έλεγχο αυτό, οποιοδήποτε στοιχείο. Η μη τήρηση των υποχρεώσεων αυτών αποτελεί παραβίαση της νομοθεσίας που διέπει τη λειτουργία των ιδιωτικών ραδιοτηλεοπτικών σταθμών, κατά την έννοια των άρθρων 4 και 8 του ν. 2328/1995 (Α'159), καθώς και του άρθρου 12 και της παραγράφου 3 του άρθρου 15 του ν. 2644/1998 (Α'233), όπως ισχύουν. Ειδικώς, η μη τήρηση των υποχρεώσεων των παρ. 6 και 7 του παρόντος επισύρει τις κυρώσεις του ν. 3603/2007, όπως ισχύει. Το ΕΣΡ μπορεί, στο πλαίσιο των σχετικών ελεγκτικών αρμοδιοτήτων του, να ζητά από τους ραδιοφωνικούς και τηλεοπτικούς σταθμούς την υποβολή, εντός ευλόγου χρόνου, συγκεκριμένων στοιχείων».

9.    Το άρθρο 27 παρ. 2 του Ν. 3023/2002 ορίζει: «Η παραβίαση από τους ραδιοφωνικούς και τηλεοπτικούς σταθμούς ελεύθερης λήψης, καθώς και από τους φορείς παροχής συνδρομητικών ραδιοφωνικών και τηλεοπτικών υπηρεσιών, των παραγράφων 1 και 2 του άρθρου 10, της περ. β' της παρ. 1 του άρθρου 11, της περ. γ' της παρ. 1 του άρθρου 12 και της περ. γ' της παρ. 2 του αυτού άρθρου, εφόσον πρόκειται για κάλυψη της προεκλογικής δραστηριότητας υποψήφιων βουλευτών, χωρίς σχετικό αίτημά τους, καθώς και της εκδιδόμενης, κατ' Εξουσιοδότηση της παρ. 2 του άρθρου 30 του παρόντος νόμου, κοινής υπουργικής απόφασης, θεωρείται παραβίαση της ραδιοτηλεοπτικής νομοθεσίας και εφαρμόζονται οι διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 4 του Ν. 2328/1995 (ΦΕΚ 159 Α'), όπως ισχύει, και της παρ. 1 του άρθρου 12 του Ν. 2644/1998 (ΦΕΚ 233 Α')».

10.    Τέλος, κατά τα στοιχεία β και ε της παραγράφου 1 του άρθρου 4 του Ν. 2863/2000, το Ε.Σ.Ρ ελέγχει την τήρηση των όρων που προβλέπονται στην εκάστοτε ισχύουσα ραδιοτηλεοπτική νομοθεσία και επιβάλλει τις από το άρθρο 4 του Ν. 2328/1995 προβλεπόμενες κυρώσεις.

ΙΙ. Πραγματικό Μέρος

Από τα έγγραφα του φακέλου, στα οποία περιλαμβάνονται και οι ευρισκόμενοι στο αρχείο του ΕΣΡ ψηφιακοί δίσκοι με την επίμαχη ροή προγράμματος, και τους ισχυρισμούς της εγκαλουμένης (προβληθέντες προφορικώς και εγγράφως), προκύπτουν τα εξής:

Α. Το ΕΣΡ είχε ζητήσει από τους ραδιοτηλεοπτικούς σταθμούς, κατόπιν σχετικής ανάρτησης στην ιστοσελίδα του, την καθημερινή αποστολή σ’ αυτό, καθ’ όλη τη διάρκεια της προεκλογικής περιόδου των ευρωεκλογών της 26ης Μάϊου 2019, των αναφερόμενων ανωτέρω (σχετικών με την προεκλογική δραστηριότητα) στοιχείων του προηγούμενου 24ωρου έως τις 14.00 της επόμενης ημέρας. Όμως, η εγκαλούμενη εταιρεία δεν απέστειλε στο ΕΣΡ τα σχετικά στοιχεία εμπροθέσμως, αλλά προέβη, στις 29.7.2019 μαζί με την υποβολή του υπομνήματός της, στην ταυτόχρονη εκ των υστέρων υποβολή αυτών. Από τα στοιχεία αυτά, όπως και κατά δήλωση του σταθμού στο υπόμνημά του, προκύπτει ότι κατά την προεκλογική περίοδο παρουσιάστηκε στο πρόγραμμα του σταθμού περιοριστικά και μόνο ο Κυριάκος Βελόπουλος και συγκεκριμένα στις εξεταζόμενες εν προκειμένω δύο εκπομπές, με τίτλο «ΕΥΡΩΕΚΛΟΓΕΣ 2019: ΤΟ ΠΡΟΒΛΗΜΑ ΚΑΙ Η ΛΥΣΗ». Όπως περαιτέρω αναφέρεται και στο σχετικό υπόμνημα, η εκπομπή αυτή δεν είχε παραχθεί από την εγκαλουμένη, αλλά από τρίτο ανεξάρτητο παραγωγό οπτικοακουστικών έργων κατόπιν σύναψης σχετικής σύμβασης, δυνάμει της οποίας η εταιρεία παραγωγής όφειλε να τηρήσει το σύνολο της κείμενης ραδιοτηλεοπτικής νομοθεσίας και ειδικότερα των προβλεπόμενων στις διατάξεις των Ν. 3023/2002, Ν. 4255/2014 και Ν. 4604/2019. Γι’ αυτό και η εγκαλουμένη αποδίδει την παράλειψη αποστολής των εκζητηθέντων στοιχείων σε αμέλεια και εσφαλμένη συνεννόηση μεταξύ εκείνης και της παραγωγού εταιρείας ως προς τα πρόσωπα που θα προέβαιναν στην συγκεκριμένη ενέργεια και δεδομένης της προβολής αποκλειστικά και μόνο της συγκεκριμένης εκπομπής.

Β. Η υπ’ αριθμ. 3111/4/6/2019 καταγγελία που υποβλήθηκε στο ΕΣΡ αναφέρει χαρακτηριστικά τα εξής: «Ποιος είναι ο χαρακτήρας της εκπομπής που παρουσιάζει ο κ. Βελόπουλος; Πώς γίνεται να επιτρέπεται σε δημοσιογράφους να χρησιμοποιούν αέρα τηλεοπτικό για να προβάλλουν τις παρατάξεις τους και την υποψηφιότητά τους; Πώς επιτρέπεται να υπάρχει αυτός ο αθέμιτος ανταγωνισμός ανάμεσα στους υποψηφίους όλων των παρατάξεων;»

Η εκπομπή με τίτλο «ΕΥΡΩΕΚΛΟΓΕΣ 2019: ΤΟ ΠΡΟΒΛΗΜΑ ΚΑΙ Η ΛΥΣΗ». μεταδόθηκε την 20η Μαΐου 2019 στις 15.02.00 και σε επανάληψη στις 18.01.25 και την 21η Μαΐου 2019 στις 15.01.20 και σε επανάληψη στις 18.00.15 κατά τη διάρκεια της προεκλογικής περιόδου (η οποία διήρκησε από 25.4.2019 έως 24.5.2019) και είχε ως αποκλειστικό θέμα τις ευρωεκλογές του 2019. Στις δύο αυτές εκπομπές εμφανίστηκαν κατά δήλωση του σταθμού, αφενός, ο δημοσιογράφος Αντώνης Μυλωνάκης με την ιδιότητα του παρουσιαστή και αφετέρου, ο αρχηγός του κόμματος «Ελληνική Λύση» και υποψήφιος ευρωβουλευτής Κυριάκος Βελόπουλος με αναφερόμενη ιδιότητα εκείνη του καλεσμένου, οι οποίοι εξέθεσαν και σχολίασαν διάφορα πολιτικά θέματα.

Ειδικότερα, ο Κυριάκος Βελόπουλος παρουσίασε τις πολιτικές του απόψεις και τις θέσεις του κόμματός του, με σύντομες παρεμβάσεις του Αντώνη Μυλωνάκη υπό μορφή ερωτήσεων, απόψεών και σχολιασμού των τοποθετήσεων του Κυριάκου Βελόπουλου. Και οι δύο προέβαλαν και προώθησαν τις θέσεις του πολιτικού κόμματος «Ελληνική Λύση» και προέτρεψαν τους τηλεθεατές να ψηφίσουν το κόμμα αυτό και να βάλουν σταυρό στον Κυριάκο Βελόπουλο.
Κατά την παρακολούθηση της εκπομπής της 20.5.2019 διαπιστώθηκε ότι ο Κυριάκος Βελόπουλος προέβη στις εξής ενέργειες: α) έδωσε εντολή σε τεχνικό συνεργάτη της εκπομπής για την εμφάνιση των κατάλληλων τίτλων, σε σχέση με τα θέματα που παρουσίαζε, ενώ την δεύτερη φορά που έδωσε την ίδια εντολή σε τεχνικό της εκπομπής, τον επέπληξε ταυτόχρονα για λάθος του, το οποίο ο τελευταίος αμέσως διόρθωσε και β) ρώτησε τους τεχνικούς πόσος χρόνος του απέμενε για την ολοκλήρωση της εκπομπής.

ΙΙΙ. Υπαγωγή

Α. Κατά την κρίση της Ολομελείας η μη αποστολή από την εγκαλουμένη των εκζητηθέντων στοιχείων δεν έγινε εκ προθέσεως, ενώ εξάλλου, η εγκαλουμένη προσκόμισε καθυστερημένα τα εν λόγω στοιχεία. Συνεπώς, η βραδύτητα με την οποία τελικώς υπεβλήθησαν τα εκζητηθέντα στοιχεία θεωρείται ανθρωπίνως δικαιολογημένη και ως εκ τούτου, κρίνεται ότι δεν τελέσθηκε το αδίκημα της μη αποστολής των εκζητηθέντων στοιχείων, γι’ αυτό και πρέπει η εγκαλουμένη να απαλλαγεί της σχετικής κατηγορίας.

Β. Σύμφωνα με τις αναφερθείσες στο νομικό μέρος διατάξεις δεν υπάρχει μεν περιορισμός στον αριθμό εμφανίσεων κατά την προεκλογική περίοδο αρχηγού κόμματος (και άρα και του Κυριάκου Βελόπουλου) σε ραδιοτηλεοπτικές εκπομπές. Υπάρχει, όμως, απαγόρευση άμεσης ή έμμεσης παρουσίασης εκπομπών κατά την προεκλογική περίοδο από υποψήφιους Ευρωβουλευτές, περιλαμβανομένων και των αρχηγών κομμάτων.

Από τα προαναφερόμενα στο πραγματικό μέρος συνάγεται ότι η παρουσία του Κυριάκου Βελόπουλου στις ως άνω δύο τηλεοπτικές εκπομπές δεν συνιστά «εμφάνιση» κατά την έννοια του νόμου, διότι δεν εμπίπτει σε καμία από τις τρεις αναφερόμενες στον νόμο περιπτώσεις (προσωπική συνέντευξη, οργανωμένη συζήτηση, κάλυψη κατόπιν αιτήματος υποψηφίου ευρωβουλευτή της προεκλογικής του δραστηριότητας). Αντιθέτως, προκύπτει ότι ο Κυριάκος Βελόπουλος εμφανιζόταν μεν ως καλεσμένος και των δύο εκπομπών, πλην όμως η παρουσία του Αντώνη Μυλωνάκη ως παρουσιαστή των εκπομπών ήταν σαφώς τυπική και προσχηματική, δεδομένου ότι σχεδόν όλος ο χρόνος των δύο εκπομπών παραχωρήθηκε στον Κυριάκο Βελόπουλο για την προβολή των θέσεων του κόμματός του και του ίδιου. Επιπλέον, αποδεικνύεται από τα προαναφερθέντα στο πραγματικό μέρος στοιχεία ότι ο Κυριάκος Βελόπουλος είχε τον ρόλο του συντονιστή της εκπομπής, διότι είχε ενεργό ρόλο στον τρόπο διεξαγωγής της και στον καθορισμό επιμέρους στοιχείων αυτής, παρόλο που εικονικά και προς καταστρατήγηση των σχετικών διατάξεων δηλωνόταν ως καλεσμένος. Προκύπτει, επομένως ότι ο ρόλος του Κυριάκου Βελόπουλου στην εκπομπή ήταν αυτός του πραγματικού παρουσιαστή της εκπομπής.

Ενόψει αυτών, καθίσταται σαφές ότι η εγκαλούμενη εταιρεία παραβίασε - εκ προθέσεως - τις αναφερόμενες στο νομικό μέρος της παρούσας διατάξεις που αφορούν στην απαγόρευση άμεσης ή έμμεσης παρουσίασης εκπομπής κατά την προεκλογική περίοδο από υποψήφιο ευρωβουλευτή. Επομένως, πρέπει να επιβληθεί στην εγκαλουμένη διοικητική κύρωση και δη εκείνη του προστίμου.

Περαιτέρω, με βάση τη βαρύτητα της παραβάσεως καθώς και το κοινώς γνωστό μερίδιο τηλεθεάσεως του συγκεκριμένου τηλεοπτικού σταθμού, κρίνεται ότι το επιβλητέο πρόστιμο είναι εκείνο των τριάντα χιλιάδων (30.000) ευρώ.

ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ

Η Ολομέλεια του Εθνικού Συμβουλίου Ραδιοτηλεόρασης δέχεται ότι ο σταθμός της εγκαλουμένης:

α) δεν παραβίασε την ραδιοτηλεοπτική νομοθεσία περί αποστολής εκζητηθέντων στοιχείων και

β) παραβίασε - εκ προθέσεως- τη ραδιοτηλεοπτική νομοθεσία ως προς την απαγόρευση παρουσίασης εκπομπής κατά την προεκλογική περίοδο από υποψήφιο ευρωβουλευτή.

Επιβάλλει στην εταιρεία με την επωνυμία «EXCOM ΚΟΜΜΙΟΥΝΙΚΕΪΣΟΝ ΤΕΧΝΟΛΟΤΖΙ Α.Ε.», ιδιοκτήτρια του τηλεοπτικού σταθμού «EXTRA» Νομού Αττικής, τη διοικητική κύρωση του προστίμου των τριάντα χιλιάδων (30.000) ευρώ.

Κατά το άρθρο 4 παρ. 3 του Ν. 2328/1995, όπως έχει μετά την δια του άρθρου 23 παρ. 5 εδ. β' του Ν. 3166/2003 αντικατάστασή του, η παρούσα απόφαση κατά την προαναφερόμενη κύρωση, είναι εκτελεστή κατά: 1. Της εταιρείας EXCOM ΚΟΜΜΙΟΥΝΙΚΕΪΣΙΟΝ ΤΕΧΝΟΛΟΤΖΙ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗΣ Α.Ε. που εδρεύει στο Περιστέρι Αττικής, στην οδό Τσαλαβούτα 9, με ΑΦΜ 094316866, Δ.Ο.Υ. ΦΑΕ Αθηνών. 

2. Του Vincent Dussart του Maurice, με Α.Φ.Μ. 170083079, Δ.Ο.Υ. Κατοίκων Εξωτερικού, ως νομίμου εκπροσώπου της εταιρείας.

Κρίθηκε και αποφασίστηκε την 5η Νοεμβρίου 2019 και δημοσιεύτηκε την 7η Ιουλίου 2020.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Ε.Σ.Ρ.                Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΚΟΥΤΡΟΜΑΝΟΣ    ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΜΑΡΑΖΙΔΟΥ

Πληροφορίες: www.esr.gr

Παρατηρήσεις: ΑΠΟΦΑΣΗ 187/2019 - ΕΘΝΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΡΑΔΙΟΤΗΛΕΟΡΑΣΗΣ (ΕΣΡ) - 7η Ιουλίου 2020

Στην ίδια κατηγορία