ΕΣΡ: Ακροάσεις αρκετών Τ/Σ για την εκπομπή "ΚΟΝΤΡΑ ΚΑΙ ΡΗΞΗ" στην Ημερήσια Διάταξη της 32ης Συνεδρίασης (Δευτέρα 6 Ιουλίου 2020).

Διαβάστε ακολούθως την Ημερήσια Διάταξη της 32ης Συνεδρίασης Ολομέλειας – Δευτέρα 6 Ιουλίου 2020 10:00 π.μ.:H 32η συνεδρίαση του Εθνικού Συμβουλίου Ραδιοτηλεόρασης θα πραγματοποιηθεί την Δευτέρα 6 Ιουλίου 2020 και ώρα 10:00, στην έδρα του Συμβουλίου (Πανεπιστημίου και Αμερικής 5 - Αίθουσα «Ροδόλφος Μορώνης» στον 3ο όροφο), με θέματα ημερησίας διατάξεως:

1.    Ακρόαση του τηλεοπτικού σταθμού «ALERT» Νομού Αττικής, για παροχή διευκρινίσεων σχετικά με ενδεχόμενη παράβαση των διατάξεων που αφορούν στα άρθρα 5 παρ. 5, 7 παρ. 2, 21 παρ. 3 και 15 παρ. 2 του Συντάγματος, σε συνδυασμό με τα άρθρα 1 παρ. 2 του Ν.2328/1995, 3 παρ. 1 του Ν.4173/2013, 7 παρ. 1 περ. α' του Κανονισμού ΕΣΡ 2/1991, 4 παρ. 1, 2 περ. δ’ και στ’ και 5 παρ. 1 περ. α του Κανονισμού ΕΣΡ 3/1991, 9στ περ. κα’ και κστ’ του Ν.2251/1994 και 5 παρ. 1 του ΠΔ/τος 77/2003- προβολή μηνύματος που ενδέχεται να θέσει σε κίνδυνο την δημόσια υγεία, ιδίως με την πρόκληση σύγχυσης και παραπλάνησης στο κοινό για ανύπαρκτες προστατευτικές ιδιότητες του προωθούμενου προϊόντος. (Φ. 113/2020)
(εκπομπή ΚΟΝΤΡΑ ΚΑΙ ΡΗΞΗ 4/3/2020)
(από αναβολή 12/5/2020)

2.    Ακρόαση του τηλεοπτικού σταθμού «a.EPSILON» Νομού Αττικής, για παροχή διευκρινίσεων σχετικά με ενδεχόμενη παράβαση των διατάξεων που αφορούν στα άρθρα 5 παρ. 5, 7 παρ. 2, 21 παρ. 3 και 15 παρ. 2 του Συντάγματος, σε συνδυασμό με τα άρθρα 1 παρ. 2 του Ν.2328/1995, 3 παρ. 1 του Ν.4173/2013, 7 παρ. 1 περ. α' του Κανονισμού ΕΣΡ 2/1991, 4 παρ. 1, 2 περ. δ’ και στ’ και 5 παρ. 1 περ. α του Κανονισμού
ΕΣΡ 3/1991, 9στ περ. κα’ και κστ’ του Ν.2251/1994 και 5 παρ. 1 του ΠΔ/τος 77/2003- προβολή μηνύματος που ενδέχεται να θέσει σε κίνδυνο την δημόσια υγεία, ιδίως με την πρόκληση σύγχυσης και παραπλάνησης στο κοινό για ανύπαρκτες προστατευτικές ιδιότητες του προωθούμενου προϊόντος. (Φ. 114/2020)
(εκπομπή ΚΟΝΤΡΑ ΚΑΙ ΡΗΞΗ 11/2/2020)
(από αναβολή 12/5/2020)

3.    Ακρόαση του τηλεοπτικού σταθμού «KONTRA» Νομού Αττικής, για παροχή διευκρινίσεων σχετικά με ενδεχόμενη παράβαση των διατάξεων που αφορούν στα άρθρα 5 παρ. 5, 7 παρ. 2, 21 παρ. 3 και 15 παρ. 2 του Συντάγματος, σε συνδυασμό με τα άρθρα 1 παρ. 2 του Ν.2328/1995, 3 παρ. 1 του Ν.4173/2013, 7 παρ. 1 περ. α' του Κανονισμού ΕΣΡ 2/1991, 4 παρ. 1, 2 περ. δ’ και στ’ και 5 παρ. 1 περ. α του Κανονισμού ΕΣΡ 3/1991, 9στ περ. κα’ και κστ’ του Ν.2251/1994 και 5 παρ. 1 του ΠΔ/τος 77/2003- προβολή μηνύματος που ενδέχεται να θέσει σε κίνδυνο την δημόσια υγεία, ιδίως με την πρόκληση σύγχυσης και παραπλάνησης στο κοινό για ανύπαρκτες προστατευτικές ιδιότητες του προωθούμενου προϊόντος. (Φ.157/2020)
(εκπομπή ΚΟΝΤΡΑ ΚΑΙ ΡΗΞΗ 4/3/2020)
(από αναβολή 12/5/2020)

4.    Ακρόαση του τηλεοπτικού σταθμού «ΒΕΡΓΙΝΑ TV» Νομού Θεσσαλονίκης, για παροχή διευκρινίσεων σχετικά με ενδεχόμενη παράβαση των διατάξεων που αφορούν στα άρθρα 5 παρ. 5, 7 παρ. 2, 21 παρ. 3 και 15 παρ. 2 του Συντάγματος, σε συνδυασμό με τα άρθρα 1 παρ. 2 του Ν.2328/1995, 3 παρ. 1 του Ν.4173/2013, 7 παρ. 1 περ. α' του Κανονισμού ΕΣΡ 2/1991, 4 παρ. 1, 2 περ. δ’ και στ’ και 5 παρ. 1 περ. α του Κανονισμού ΕΣΡ 3/1991, 9στ περ. κα’ και κστ’ του Ν.2251/1994 και 5 παρ. 1 του ΠΔ/τος 77/2003- προβολή μηνύματος που ενδέχεται να θέσει σε κίνδυνο την δημόσια υγεία, ιδίως με την πρόκληση σύγχυσης και παραπλάνησης στο κοινό για ανύπαρκτες προστατευτικές ιδιότητες του προωθούμενου προϊόντος. (Φ. 158/2020)
(εκπομπή ΚΟΝΤΡΑ ΚΑΙ ΡΗΞΗ 2-4/3/2020)
(από αναβολή 12/5/2020)

5.    Ακρόαση του τηλεοπτικού σταθμού «BEST TV» Νομού Μεσσηνίας για παροχή διευκρινίσεων σχετικά με ενδεχόμενη παράβαση των διατάξεων που αφορούν στα άρθρα 5 παρ. 5, 7 παρ. 2, 21 παρ. 3 και 15 παρ. 2 του Συντάγματος, σε συνδυασμό
με τα άρθρα 1 παρ. 2 του Ν.2328/1995, 3 παρ. 1 του Ν.4173/2013, 7 παρ. 1 περ. α' του Κανονισμού ΕΣΡ 2/1991, 4 παρ. 1, 2 περ. δ’ και στ’ και 5 παρ. 1 περ. α του Κανονισμού ΕΣΡ 3/1991, 9στ περ. κα’ και κστ’ του Ν.2251/1994 και 5 παρ. 1 του ΠΔ/τος 77/2003- προβολή μηνύματος που ενδέχεται να θέσει σε κίνδυνο την δημόσια υγεία, ιδίως με την πρόκληση σύγχυσης και παραπλάνησης στο κοινό για ανύπαρκτες προστατευτικές ιδιότητες του προωθούμενου προϊόντος. (Φ.210/2020)
(εκπομπή ΚΟΝΤΡΑ ΚΑΙ ΡΗΞΗ 2&3/3/2020)

6.    Ακρόαση του τηλεοπτικού σταθμού «EXTRA» Νομού Αττικής, για παροχή διευκρινίσεων σχετικά με ενδεχόμενη παράβαση των διατάξεων που αφορούν στα άρθρα 5 παρ. 5, 7 παρ. 2, 21 παρ. 3 και 15 παρ. 2 του Συντάγματος, σε συνδυασμό με τα άρθρα 1 παρ. 2 του Ν.2328/1995, 3 παρ. 1 του Ν.4173/2θ13, 7 παρ. 1 περ. α' του Κανονισμού ΕΣΡ 2/1991, 4 παρ. 1, 2 περ. δ’ και στ’ και 5 παρ. 1 περ. α του Κανονισμού ΕΣΡ 3/1991, 9στ περ. κα’ και κστ’ του Ν.2251/1994 και 5 παρ. 1 του ΠΔ/τος 77/2003- προβολή μηνύματος που ενδέχεται να θέσει σε κίνδυνο την δημόσια υγεία, ιδίως με την πρόκληση σύγχυσης και παραπλάνησης στο κοινό για ανύπαρκτες προστατευτικές ιδιότητες του προωθούμενου προϊόντος. (Φ.216/2020)
(εκπομπή ΚΟΝΤΡΑ ΚΑΙ ΡΗΞΗ 2&3/3/2020, 5/3/2020)

7.    Ακρόαση του τηλεοπτικού σταθμού «ΑΕ CHANNEL» Νομού Θεσσαλονίκης, για παροχή διευκρινίσεων σχετικά με ενδεχόμενη παράβαση των διατάξεων που αφορούν στα άρθρα 5 παρ. 5, 7 παρ. 2, 21 παρ. 3 και 15 παρ. 2 του Συντάγματος, σε συνδυασμό με τα άρθρα 1 παρ. 2 του Ν.2328/1995, 3 παρ. 1 του Ν.4173/2013, 7 παρ. 1 περ. α' του Κανονισμού ΕΣΡ 2/1991, 4 παρ. 1, 2 περ. δ’ και στ’ και 5 παρ. 1 περ. α του Κανονισμού ΕΣΡ 3/1991, 9στ περ. κα’ και κστ’ του Ν.2251/1994 και 5 παρ. 1 του ΠΔ/τος 77/2003- προβολή μηνύματος που ενδέχεται να θέσει σε κίνδυνο την δημόσια υγεία, ιδίως με την πρόκληση σύγχυσης και παραπλάνησης στο κοινό για ανύπαρκτες προστατευτικές ιδιότητες του προωθούμενου προϊόντος. (Φ. 188/2020)
(εκπομπή ΚΟΝΤΡΑ ΚΑΙ ΡΗΞΗ 2&3/3/2020, 5/3/2020)

Ο Πρόεδρος του ΕΣΡ
Αθανάσιος Κουτρομάνος

Πληροφορίες: www.esr.gr

Παρατηρήσεις: Ημερήσια Διάταξη 32ης συνεδρίασης Ολομέλειας – Δευτέρα 6 Ιουλίου 2020

Στην ίδια κατηγορία