Η ΕΕΤΤ στο Προεδρείο του Σώματος Ευρωπαίων Ρυθμιστών για τις Ηλεκτρονικές Επικοινωνίες (BEREC).

Ο Πρόεδρος της ΕΕΤΤ, Καθηγητής Κωνσταντίνος Μασσέλος, εκλέχθηκε Αντιπρόεδρος του Σώματος Ευρωπαίων Ρυθμιστών για τις Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες για το έτος 2019. Η εκλογή πραγματοποιήθηκε κατά τη διάρκεια της 37ης Ολομέλειας του BEREC, η οποία έλαβε χώρα 6 & 7 Δεκεμβρίου 2018, στην Πράγα.Επιπλέον, εκλέχθηκαν ως Αντιπρόεδροι για το έτος 2019 οι κ.κ Tanja Muha από την ΕΡΑ Σλοβενίας και Marcin Cichy από την ΕΡΑ Πολωνίας. Ως Πρόεδρος του Σώματος για το 2020 εξελέγη ο κ. Dan Sjöblom από την ΕΡΑ Σουηδίας. Οι Αντιπρόεδροι για το έτος 2019 θα υποστηρίξουν το έργο του Προέδρου του Σώματος κ. Jeremy Godfrey από την ΕΡΑ Ιρλανδίας.

Η εκλογή στην Αντιπροεδρία του BEREC καταδεικνύει τον πρωταγωνιστικό ρόλο της ΕΕΤΤ στην αντιμετώπιση των σύγχρονων προκλήσεων της ευρωπαϊκής αγοράς ηλεκτρονικών επικοινωνιών και την έμπρακτη αναγνώριση της πολύτιμης εμπειρίας και τεχνογνωσίας της στην διοίκηση του Σώματος.

Υπενθυμίζεται ότι το BEREC αποτελεί ευρωπαϊκό όργανο που συστάθηκε το 2009 με έναρξη των εργασιών του το 2010. Μέλη του είναι οι Εθνικές Ρυθμιστικές Αρχές (ΕΡΑ) όλων των κρατών-μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης και οι Πρόεδροι και

Αντιπρόεδροι εκλέγονται μεταξύ αυτών. Το BEREC λειτουργεί ως όργανο συζήτησης, γνωμοδότησης και παροχής συμβουλών προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και τις ΕΡΑ στον τομέα των ηλεκτρονικών επικοινωνιών και παράλληλα προωθεί τη διαβούλευση και τη διάδοση των καλών πρακτικών προς τα μέλη του και σε τρίτους.

Παρατηρήσεις: Δελτίο Τύπου - ΕΕΤΤ - 11 Δεκεμβρίου 2018

Στην ίδια κατηγορία