Διαβούλευση Οδηγίας RDS - Συμμετοχή ΠΕΙΡΑΣ.

Σας κοινοποιούμε τις προτάσεις της ΠΕΙΡΑΣ στη Διαβούλευση της Οδηγίας του ΕΣΡ για το RDS.

Αξιότιμοι κύριοι,

Καταρχήν να δηλώσουμε ότι δεν έχουμε καμία αντίρρηση στην ανάγκη ταυτοποίησης και της υποχρέωσης γνωστοποίησης της ταυτότητας κάθε ραδιοφωνικού σταθμού που εκπέμπει.
Εκ προοιμίου όμως θέτουμε θέμα αναρμοδιότητας, αφού για για τον έλεγχο - ούτε καν για τα τεχνικά χαρακτηριστικά του εξοπλισμού εκπομπής - αρμόδια είναι μόνο η ΕΕΤΤ (ν. 3431/2006 και ενδεικτικά, ΣτΕ 3704/2010 και ΣτΕ 2719/2011).
Εξάλλου η ερμηνεία των μνημονευομένων διατάξεων περί γνωστοποίησης της ταυτότητας του Ρ/Σ είναι αρκετά διασταλτική ώστε να καταλαμβάνεται ως αρμοδιότητα Σας ο καθορισμός τεχνικών προδιαγραφών εξοπλισμού.

Με το προς διαβούλευση θέμα έχει ήδη ασχοληθεί η ΕΕΤΤ, ως όφειλε λόγω αρμοδιότητας, αφού στις 21/04/2010 μας έχει στείλει επιστολή / σύσταση σχετικά με την ορθή χρήση του ΤΑ στο RDS (σχ. 1) μνημονεύοντας το ισχύον Διεθνές Πρότυπο IEC 62106 (σχ.2) ενω για τις τεχνικές προδιαγραφές του εξοπλισμού αρμόδιο είναι το ΥΜΕ εναρμονίζοντας τις Συστάσεις της Διεθνούς Ένωσης Τηλεπικοινωνιών - ITU (βλ. Αρθ. 3 του σχ. 3 - ΚΥΑ για Χάρτες Συχνοτήτων).

Επι της Διαβούλευσης:

Χρόνος εφαρμογής
Θεωρούμε οτι δεν θα υπάρξει πρόβλημα με τη χρήση του RDS για την διευκόλυνση των τεχνικών ελέγχων απο την ΕΕΤΤ, αφού οι περισσότεροι Ρ/Σ διαθέτουν. Όμως, ακόμα και για αυτούς που δεν διαθέτουν, η δίμηνη προθεσμία που ορίζεται για τη συμμόρφωση είναι εξαιρετικά μικρή και ενδέχεται να προκαλέσει τεχνητή έλλειψη στην αγορά και αύξηση τιμών. Θα πρέπει να είναι τουλάχιστον 12μηνη.

Προβλεπόμενες κυρώσεις.
Η ΕΕΤΤ απειλεί με κυρώσεις στο τέλος της πρώτης παραγράφου του σχ. 1
Το Σχέδιο Οδηγίας σας απειλεί με κυρώσεις στο στοιχείο 4.
Για τεχνικά θέματα το Συμβούλιο σας είναι αναρμόδιο βάσει της ισχύουσας νομοθεσίας και της νομολογίας του ΣτΕ. Ποιά διαδικασία θα ακολουθείται? Θα σας ενημερώνει η ΕΕΤΤ οτι κατά τον έλεγχο διαπίστωσε τη μη συμμόρφωση και θα της απαντάτε να επιβάλλει κυρώσεις? Μα, ήδη μπορεί να το κάνει από μόνη της. (βλ. σχ 1). Άρα ποιος ο λόγος εμπλοκής σας και η απειλούμενη κίνηση κυρωτικής διαδικασίας από πλευράς σας, που μόνο δικαστικές ενέργειες θα προκαλέσει?

Διαδικασία ελέγχου
Ποιος θα ελέγχει τη συμμόρφωση στην Οδηγία Σας?
Θα δέχεστε (ακόμα και ανώνυμες) καταγγελίες οτι ο τάδε Ρ/Σ δεν μεταδίδει κωδικό αναγνώρισης?

Προβλήματα εφαρμογής
• Μέλη μας, μας ενημέρωσαν οτι πρόσφατα αγόρασαν εξοπλισμό με προδιαγραφές Βορειοευρωπαικών κρατών όπου λόγω απαγόρευσης χρήσης κυλιόμενων μηνυμάτων για να μην αποσπάται η προσοχή του οδηγού, εκπέμπουν σταθερά μόνο 8 χαρακτήρες. Θα υποχρεωθούν σε αγορά νέου εξοπλισμού? Τι θα γίνει αν αυτό επιβληθεί πανευρωπαϊκά?
• Ζητάτε να μεταδίδεται ο κωδικός κάθε 10 λεπτά. Αυτό τεχνικά δεν γίνεται. Θα πρέπει να ενσωματωθεί στο κυλιόμενο κείμενο οπότε θα εμφανίζεται Χ λεπτά - όχι πάντως 10.
• Σε περιοχές με χαμηλή λήψη το RDS “παγώνει”. Άρα θα εμφανίζει ένα σταθερό κείμενο και σίγουρα όχι τον κωδικό σας. (πχ, στην Αθήνα: Νεάπολη, Εξάρχεια, ΒΔ πρόποδες Λυκαβηττού). Τότε ο Ρ/Σ θα θεωρηθεί παραβάτης?
• Ένας Ρ/Σ που παρανομεί (π.χ. συνεχής μετάδοση πολυμεσικών μηνυμάτων χωρίς αναφορά στις χρεώσεις και χωρίς διακριτικό τίτλο) δεν θα βάλει κωδικό. Πώς θα ταυτοποιηθεί? Αν έχει RDS και αν βάλει τον κωδικό άλλου (νόμιμου) Ρ/Σ, θα επιβληθούν κυρώσεις στον άλλο?

Επισημάνσεις
• Η απαγόρευση χρήσης AF θα ισχύει και για την ΕΡΑ?
• Το να επιβληθεί ένας τρόπος εμφάνισης του τίτλου του Ρ/Σ με ακατανόητο τρόπο για τους ακροατές ακυρώνει τη χρηστικότητα προς αυτούς, αφού θα πρέπει να τον συγκρίνουν με την λίστα ΒΝΛ του ΕΣΡ για να καταλάβουν ποιόν ακούνε. Άρα τα περι διευκόλυνσης των χρηστών που αναφέρονται στο δ) του εισαγωγικού κειμένου σας, αυτοαναιρούνται. Επιπλέον, δεν έχουν όλοι οι δέκτες RDS, ενώ πολλά smart phones και κυρίως τα iPhone δεν έχουν καν ράδιο!

Η πρόταση μας
Στη σελίδα 6 του σχ. 4 με τίτλο RDS Basics της 2wcom, ενός απο τους μεγαλύτερους κατασκευαστές εξοπλισμού στον κόσμο, αναφέρεται:

Program Identification and Extended Country Code (PI und ECC)
The Program Identification Code is used for the identification of the transmitted content. Every program has a specific PI code. It enables the RDS tuner to distinguish between different countries and areas with the same program. As the PI code is not capable of covering the large number of participating countries, the Extended Country Code can be used additionally. The PI code is not to be displayed directly, but for internal differentiation of all other programs. An important function of the PI is the automatic search for alternative frequencies. The tuner can search for a frequency with the same program in the case of a weak signal reception. The PI codes are issued by national broadcasting regulating authorities. The PI code is transmitted in every RDS group. The Extended Country Code is transmitted in the group 1A.

Αυτά είναι με λίγα λόγια τα όσα προβλέπονται στο Διεθνές Πρότυπο IEC 62106 (σχ. 2 σελ. 69).
Επομένως η επιδιωκόμενη αναγνώριση της ταυτότητας του Ρ/Σ είναι ήδη τεχνικά υφιστάμενη και προβλεπόμενη.

Επειδή μέχρι τώρα η “αγορά” έχει αυτορυθμιστεί με το Διεθνές Πρότυπο, αφού δεν είναι δυνατόν στην ίδια περιοχή κάλυψης να υπάρχουν δύο Ρ/Σ με το ίδιο ΡΙ προτείνουμε:.

Α. Να δηλωθούν στο ΣΗΛΥΑ τα ΡΙ που ήδη χρησιμοποιούνται απο τους Ρ/Σ.
Α1. Εναλλακτικά, αν δεν είναι δυνατόν να υποστηριχτεί από το ΣΗΛΥΑ να δηλωθούν στο ΕΣΡ και να καταχωρηθούν στο μητρώο ΒΝΛ.

Β. Οι Ρ/Σ που λειτουργούν νόμιμα και δεν έχουν RDS, να ζητούν απο την ΕΕΤΤ να τους εκχωρηθεί ΡΙ πριν εγκαταστήσουν τη συσκευή.
Β1. Εναλλακτικά, να βρίσκουν μόνοι τους ένα ΡΙ που δεν είναι ίδιο από τα δηλωθέντα στο νομό και τους όμορους και να το δηλώνουν στο ΣΗΛΥΑ ή στο ΕΣΡ (περίπτωση Α1)

Με αυτό τον τρόπο είναι δυνατή η ακαριαία αναγνώριση του Ρ/Σ, αφού το ΡΙ μεταδίδεται διαρκώς, ενώ δεν μπορεί παράνομος Ρ/Σ να χρησιμοποιήσει του ΡΙ άλλου αφού θα γίνει άμεσα αντιληπτό απο τους κινούμενους ακροατές και θα ενημερωθεί ο Ρ/Σ οτι “δέχεται παρεμβολή”, αφού το εκπεμπόμενο περιεχόμενο θα εναλλάσσεται διαρκώς.

Δεν θα έχει κανένα κόστος άμεσα ή έμμεσα για όσους ήδη διαθέτουν RDS (ενδεχόμενη ανάγκη αντικατάστασης εξοπλισμού)

Δεν θα απαιτηθεί επαναπροραμματισμός των συσκευών (σε πολλές απο τις οποίες είναι πολύ δύσκολο)

Δεν θα βλέπουν οι ακροατές μηνύματα χωρίς νόημα για αυτούς.

Απο το ΕΣΡ να εφαρμοστούν τα ισχύοντα και να επιβάλλονται κυρώσεις σε όσους Ρ/Σ δεν γνωστοποιούν τα στοιχεία ταυτότητας τους στο εκπεμπόμενο ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ τους, όπου και η αρμοδιότητα Σας.

Τέλος, διαφωνούμε με την απαγόρευση χρήσης του TA/TP. Πράγματι η (ηθελημένα) λάθος χρήση του είναι απαράδεκτη και θα πρέπει να τιμωρείται. Όμως η απαγόρευση χρήσης του θα στερήσει απο τους σοβαρούς ενημερωτικούς Ρ/Σ μία απο τις πιο κρίσιμες υπηρεσίες που μπορούν να παρέχουν προς το κοινό σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης.

Παρατηρήσεις: Ενημέρωση - Π.Ε.Ι.ΡΑ.Σ. - 14 Δεκεμβρίου 2017

Στην ίδια κατηγορία