ΠΕΙΡΑΣ: Προσφυγή κατά του 2% του ΕΔΟΕΑΠ.

Στις 23/5 συναντήθηκαν στην Αθήνα οι Πρόεδροι και οι νομικοί σύμβουλοι των Ενώσεων του συνόλου σχεδόν των Μέσων Ενημέρωσης της Ελλάδας. Αντικείμενο της συνάντησης ήταν το περίφημο 2% υπέρ του ΕΔΟΕΑΠ.Έτσι όπως έχουν εξελιχθεί τα πράγματα, αποδεικνύεται ότι εξελίσσεται σε ένα χαράτσι υπέρ τρίτων που για την πλειοψηφία των Μέσων της περιφέρειας δεν έχει κανένα ανταποδοτικό όφελος.

Ως μόνη λύση προκρίθηκε η προσφυγή στο Συμβούλιο της Επικρατείας. Την υπόθεση θα αναλάβει μεγάλη δικηγορική εταιρία της Αθήνας εξειδικευμένη στο Διοικητικό Δίκαιο. Κάθε κατηγορία μέσου θα χειριστεί χωριστά λόγω των ιδιαιτεροτήτων που έχουν.

Το κόστος είναι μεγάλο και το ταμείο μας μηδέν.

Αν θέλετε να συμμετέχουμε ως Ραδιόφωνα της Περιφέρειας, θα πρέπει να καταθέσετε στο λογαριασμό της Ένωσης ότι μπορείτε, ανεξάρτητα από το ύψος της οφειλής σας από συνδρομές.

Σε επόμενο mail που θα λάβετε από το διαχειριστικό σύστημα της Ένωσης θα αναφέρεται ο Τραπεζικός λογ/μος της ΠΕΙΡΑΣ και Αριθμός Μητρώου σας, που είναι απαραίτητοι για την καταβολή οποιουδήποτε ποσού. Αν δεν λάβετε το σχετικό mail παρακαλούμε επικοινωνήστε με το 210 6140555

Πληροφορίες - Εγγραφές μελών: ΠΕΙΡΑΣ

Παρατηρήσεις: Ενημέρωση - ΠΕΙΡΑΣ - 28 Μαΐου 2018

Στην ίδια κατηγορία