ΕΤΙΤΑ: Οι εργαζόμενοι σε Εταιρείες Παραγωγής Oπτικοακουστικού Υλικού για Τ/Σ και Διαδικτυακά Μέσα έχουν τη Δυνατότητα να γίνουν Μέλη της Ένωσης.

Ολοκληρώθηκαν οι νομικές διαδικασίες που απαιτούνταν για την τροποποίηση του Καταστατικού της Ένωσής μας, έτσι όπως αποφάσισε προ μηνών η καταστατική Γενική Συνέλευση.Έχουμε πλέον στα χέρια μας το επικαιροποιημένο Καταστατικό σύμφωνα με το οποίο μπορούν να εγγραφούν στην Ένωσή μας συνάδελφοι και από εταιρείες παραγωγής που παράγουν οπτικοακουστικό υλικό για τους τηλεοπτικούς σταθμούς και από διαδικτυακά μέσα (internet). Ήρθε η στιγμή που το σωματείο μας θα διευρυνθεί και θα δυναμώσει ακόμα περισσότερο.

Καλούμε όλους τους συνάδελφους σε συσπείρωση για να αντιμετωπίσουμε συλλογικά τα τεράστια προβλήματα του κλάδου. Με την τροποποίηση του Καταστατικού εκτός από τη διεύρυνση, θεσμοθετούμε τους εργασιακούς εκπροσώπους, προστατεύουμε τις ειδικότητές μας και γενικά προσαρμοζόμαστε όσο μπορούμε καλύτερα στις σημερινές συνθήκες.

για το ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Παρατηρήσεις: Ανακοίνωση - ΕΤΙΤΑ - αρ. πρωτ: 2755 - 01-11-2017