Οι Ρ/Φ Σταθμοί - Μέλη της ΠΕΙΡΑΣ λαμβάνουν τα Ενημερωτικά Μηνύματα και συμμετέχουν στην Εκστρατεία Επικοινωνίας και Ενημέρωσης.

Αναφερόμαστε στη δωρεάν μετάδοση ενημερωτικών μηνυμάτων για την προστασία της δημόσιας υγείας και τα μέτρα για την αποφυγή της διάδοσης του κορoνοϊού COVID-19 από τηλεοπτικούς και ραδιοφωνικούς σταθμούς, σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. 179/15-03-2020 απόφαση του Υφυπουργού στον Πρωθυπουργό και Κυβερνητικού Εκπροσώπου κ. Στέλιου Πέτσα και την υπ’ αριθμ. 347/30-4-20 τροποποίηση αυτής.Πληροφορίες - Εγγραφές Μελών: www.peiras.gr

Παρατηρήσεις: Πηγή - Πανελλήνια Ένωση Ιδιοκτητών Ραδιοφωνικών Σταθμών (Π.Ε.Ι.ΡΑ.Σ.) - 12 Μαΐου 2020

Στην ίδια κατηγορία