ΕΣΡ: Ανακοίνωση περί τρόπου και ημερομηνίας υποβολής στοιχείων τηλεοπτικών επιχειρήσεων για το 2019 – Προθεσμία 15-3-2019!

Σύμφωνα με απόφαση της Ολομελείας του Ε.Σ.Ρ. της 12.2.2019, η ετήσια υποβολή στοιχείων στο Τμήμα Διαφάνειας του Ε.Σ.Ρ. από όλους τους τηλεοπτικούς παρόχους επίγειας μετάδοσης θα γίνει μέχρι τη Παρασκευή 15 Μαρτίου 2019.O Πρόεδρος του Ε.Σ.Ρ. έχει εκδώσει σχετική απόφαση με την οποία καθορίζονται οι λεπτομέρειες υποβολής των απαραίτητων εγγράφων και γνωστοποιούνται υποδείγματα προς συμπλήρωση.

 Στοιχεία που υποβάλουν στο Ε.Σ.Ρ. οι Τηλεοπτικές Επιχειρήσεις για το 2019 – προθεσμία 15-3-2019

Σύμφωνα με απόφαση της Ολομελείας του Ε.Σ.Ρ. της 12.2.2019, η ετήσια υποβολή στοιχείων στο Τμήμα Διαφάνειας του Ε.Σ.Ρ. από όλους τους τηλεοπτικούς παρόχους επίγειας μετάδοσης θα γίνει μέχρι τη Παρασκευή 15 Μαρτίου 2019. O Πρόεδρος του Ε.Σ.Ρ. έχει εκδώσει σχετική απόφαση με την οποία καθορίζονται οι λεπτομέρειες υποβολής των απαραίτητων εγγράφων και γνωστοποιούνται υποδείγματα προς συμπλήρωση.

Προς διευκόλυνση υποβολής των στοιχείων στο Τμήμα Διαφάνειας του Ε.Σ.Ρ., παρέχονται τα έξι (6) Έντυπα της εν λόγω απόφασης σε επεξεργάσιμη μορφή Microsoft Word:

 Για το Έντυπο 1: Διαβιβαστικό έγγραφο και κατάλογος υποβαλλόμενων εγγράφων, κάντε κλικ εδώ

Για το Έντυπο 1α: Διαβιβαστικό έγγραφο και κατάλογος υποβαλλόμενων Υπεύθυνων Δηλώσεων, κάντε κλικ εδώ

Για το Έντυπο 2: Υπεύθυνη Δήλωση μετόχων, μέλη Δ.Σ., διευθυντικών στελεχών, κάντε κλικ εδώ

Για το Έντυπο 3: Μετοχική Σύνθεση, κάντε κλικ εδώ

Για το Έντυπο 4: Κατάσταση μελών Δ.Σ., κάντε κλικ εδώ

Για το Έντυπο 5: Υπεύθυνη Δήλωση νομίμων εκπροσώπων, κάντε κλικ εδώ

Παρατηρήσεις: Ανακοίνωση ΕΣΡ - 13-02-2019

Στην ίδια κατηγορία