Συνάντηση Πανελλήνιας Ένωσης Ιδιοκτητών Ραδιοφωνικών Σταθμών (ΠΕΙΡΑΣ) - Ειδικής Υπηρεσίας Έκτακτης Διαχείρισης Δικαιωμάτων (ΕΥΕΔ).

Η πρώτη προγραμματισμένη συνάντηση ΠΕΙΡΑΣ – ΕΥΕΔ έγινε την Τετάρτη 26/9 στα γραφεία της ΕΥΕΔ στο Μαρούσι μεταξύ στελεχών της Ένωσης και της Υπηρεσίας. Στόχος ήταν να χαρτογραφηθεί το τοπίο που έχει διαμορφωθεί μετά τις τελευταίες εξελίξεις στο χώρο των δικαιωμάτων και ο αντίκτυπος τους στους χρήστες και ειδικά στα ραδιόφωνα της περιφέρειας.Τα πρώτα σημεία σύγκλισης καταγράφηκαν ενώ ακούστηκαν αρκετές προτάσεις και ιδέες που χρίσουν περεταίρω επεξεργασίας.
Η κ. Βλάχου, επικεφαλής της ΕΥΕΔ και ο κ. Γρηγορόπουλος Πρόεδρος της ΠΕΙΡΑΣ συμφώνησαν στο να προχωρήσει η διαδικασία με εντατικούς ρυθμούς και επαναλαμβανόμενες συναντήσεις ώστε να καταλήξει σύντομα σε ένα κοινά αποδεκτό αποτέλεσμα προς όφελος και των δύο μερών.

 Πληροφορίες-Εγγραφές Μελών: ΠΕΙΡΑΣ

Παρατηρήσεις: Ενημέρωση - Πανελλήνια Ένωση Ιδιοκτητών Ραδιοφωνικών Σταθμών - 29 Σεπτεμβρίου 2018

Στην ίδια κατηγορία