Υπουργείο Οικονομικών: Κωδικοί Αριθμοί Δραστηριότητας (ΚΑΔ) των κλάδων που πλήττονται από την εξάπλωση του κορονοϊού.

Παρατίθεται στη συνέχεια ο Κωδικός Αριθμός Δραστηριότητας (ΚΑΔ) των κλάδων που πλήττονται από την εξάπλωση του κορονοϊού. Οι ιδιωτικές επιχειρήσεις που έχουν Κύριο ΚΑΔ έναν από τους κατωτέρω εντάσσονται στα μέτρα στήριξης. Σε περίπτωση τετραψήφιου ΚΑΔ, συμπεριλαμβάνονται όλες οι υποκατηγορίες εξαψήφιων και οκταψήφιων. Σε περίπτωση εξαψήφιου, συμπεριλαμβάνονται όλες οι κατηγορίες οκταψήφιων.Η Τεχνολογική Διαδικτυακή Πύλη μας αναρτά μόνον τους ΚΑΔ που αφορούν άμεσα ή έμμεσα στη Βιομηχανία των Μέσων και της Ψυχαγωγίας:

1813 Υπηρεσίες προεκτύπωσης και προεγγραφής μέσων
1820 Αναπαραγωγή προεγεγραμμένων μέσων
3220 Κατασκευή μουσικών οργάνων
3313 Επισκευή Ηλεκτρονικού και οπτικού εξοπλισμού
4651 Χονδρικό εμπόριο Η/Υ, περιφερειακού εξοπλισμού και εξαρτημάτων
4652 Χονδρικό εμπόριο ηλεκτρονικού και τηλεπικοινωνιακού εξοπλισμού και εξαρτημάτων
4741 Λιανικό εμπόριο Η/Υ, περιφερειακών μονάδων υπολογιστών και λογισμικού σε εξειδικευμένα καταστήματα
4742 Λιανικό εμπόριο τηλεπικοινωνιακού εξοπλισμού σε εξειδικευμένα καταστήματα
4743 Λιανικό εμπόριο εξοπλισμού ήχου και εικόνας σε εξειδικευμένα καταστήματα
4763 Λιανικό εμπόριο εγγραφών μουσικής και εικόνας σε εξειδικευμένα καταστήματα
5911 Δραστηριότητες παραγωγής κινηματογραφικών ταινιών, βίντεο και τηλεοπτικών προγραμμάτων
5912 Δραστηριότητες συνοδευτικές της παραγωγής κινηματογραφικών ταινιών, βίντεο και τηλεοπτικών προγραμμάτων
5913 Δραστηριότητες διανομής κινηματογραφικών ταινιών, βίντεο και τηλεοπτικών προγραμμάτων
5914 Δραστηριότητες προβολής κινηματογραφικών ταινιών
5920 Ηχογραφήσεις και μουσικές εκδόσεις
6010 Ραδιοφωνικές εκπομπές
6020 Υπηρεσίες τηλεοπτικού προγραμματισμού και τηλεοπτικών εκπομπών
6391 Δραστηριότητες πρακτορείου ειδήσεων
7021 Δραστηριότητες δημοσίων σχέσεων και επικοινωνίας
7311 Διαφημιστικά γραφεία
7312 Παρουσίαση στα μέσα ενημέρωσης
7320 Έρευνα αγοράς και δημοσκοπήσεις
7420 Φωτογραφικές δραστηριότητες
7722 Ενοικίαση βιντεοκασετών και δίσκων
7430 Δραστηριότητες μετάφρασης και διερμηνείας
7740 Εκμίσθωση πνευματικής ιδιοκτησίας και παρεμφερών προϊόντων, με εξαίρεση τα έργα με δικαιώματα δημιουργού
8532 Τεχνική και Επαγγελματική δευτεροβάθμια εκπαίδευση
8552 Πολιτιστική εκπαίδευση
9001 Τέχνες του Θεάματος
9002 Υποστηρικτικές δραστηριότητες για τις τέχνες του θεάματος
9003 Καλλιτεχνική Δημιουργία
9004 Εκμετάλλευση αιθουσών θεμάτων και συναφείς δραστηριότητες

Σημειώνεται ότι αυτή η λίστα είναι δυναμική και θα μεταβάλλεται με τις ανάλογες Υπουργικές Αποφάσεις κατά την εξέλιξη της κρίσης.
Υπολογίζεται ότι περιλαμβάνονται περί τις 440.000 ιδιωτικές επιχειρήσεις με 1 εκατομμύριο εργαζομένους και μηνιαίο τζίρο περί τα 6,5 δισ. ευρώ.

Παρατηρήσεις: Δελτίο Τύπου - Υπουργείο Οικονομικών - Παρασκευή 20 Μαρτίου 2020

Στην ίδια κατηγορία