ΕΣΡ: Ζητήματα Τ/Σ και Ρ/Φ Σταθμού θα εξεταστούν κατά την 14η Συνεδρίαση (Τρίτη 10 Μαρτίου 2020).

Η 14η συνεδρίαση του Εθνικού Συμβουλίου Ραδιοτηλεόρασης θα πραγματοποιηθεί την Τρίτη 10 Μαρτίου 2020 και ώρα 10.30, στην έδρα του Συμβουλίου στη διεύθυνση Πανεπιστημίου και Αμερικής 5 (Αίθουσα «Ροδόλφος Μορώνης» στον 3ο όροφο), με θέματα ημερησίας διατάξεως:1.    Ακρόαση του τηλεοπτικού σταθμού «ALPHA CHANNEL», για παροχή διευκρινίσεων σχετικά με ενδεχόμενη παράβαση των διατάξεων που αφορούν
α) το άρθρο 5 παρ. 1 και 2 και άρθρο 8 παρ. 1 του Π.Δ/τος 77/2003- προβολή παλιού βίντεο ως σύγχρονου και συσχέτιση αυτού με ανακριβή γεγονότα- παραπλάνηση κοινού - μετάδοση γεγονότων χωρίς το απαιτούμενο αίσθημα ευθύνης- πρόκληση σύγχυσης και πανικού από μετάδοση και σχολιασμό ανακριβών ειδήσεων,
β) το άρθρο 5 παρ. 3 του Π.Δ/τος 77/2003 - μετάδοση μαγνητοσκοπημένου    υλικού χωρίς ένδειξη «πλάνα αρχείου». (Φ.99/2020)
(εκπομπή «Σαββατοκύριακο με τον Μάνεση» 1-3-2020)

2.    Ακρόαση του τηλεοπτικού σταθμού «ALPHA CHANNEL», για παροχή διευκρινίσεων σχετικά με ενδεχόμενη παράβαση των διατάξεων που αφορούν το άρθρο 20 παρ. 1 του Π.Δ/τος 109/2010- αρχή διαχωρισμού των τηλεοπτικών διαφημίσεων από το συντακτικό περιεχόμενο. (Φ309/2019)
 
3.    Ακρόαση του τηλεοπτικού σταθμού «ΕΡΤ 1», για παροχή διευκρινίσεων σχετικά με
α) ενδεχόμενη παράβαση των διατάξεων που αφορούν τα άρθρα 5 παρ. 1 και 8 παρ. 1 εδ. α και β του Π.Δ/τος 77/2003- πληρότητα και ακρίβεια της είδησης. (Φ386/2017)
β) ενδεχόμενη παράβαση των διατάξεων που αφορούν το άρθρο 20 παρ. 1 του Π.Δ/τος 109/2010- αρχή διαχωρισμού των τηλεοπτικών διαφημίσεων από το συντακτικό περιεχόμενο. (Φ312/2019)

4.    Ακρόαση του τηλεοπτικού σταθμού «ANTENNA», για παροχή διευκρινίσεων σχετικά με ενδεχόμενη παράβαση των διατάξεων που αφορούν το άρθρο 20 παρ. 1 του Π.Δ/τος 109/2010- αρχή διαχωρισμού των τηλεοπτικών διαφημίσεων από το συντακτικό περιεχόμενο. (Φ311/2019)

5.    Ακρόαση του τηλεοπτικού σταθμού    «EUROPE 1» Νομού Θεσσαλονίκης, για παροχή διευκρινίσεων σχετικά με α)ενδεχόμενη παράβαση των διατάξεων που αφορούν τα άρθρα 12 παρ. 2 του Π.Δ/τος 109/2010- αθέμιτη τοποθέτηση, αρ. 10 παρ. 1 α' του Π.Δ/τος 109/2010- συγκεκαλυμμένη διαφήμιση, αρ. 4 παρ. 1 β' του Ν.2863/2000, αρ. 4 παρ. 1 α' Ν.2328/1995, αρ. 9 δ παρ. 1 του Ν. 3587/2007. (Φ256/2017)
β) ενδεχόμενη παράβαση των διατάξεων που αφορούν το άρθρο 6 παρ. 13 (γ) (i) του Ν.3592/2007 - πρωτότυπα δελτία ειδήσεων. Φ(169/2018)

6.    Ακρόαση του τηλεοπτικού σταθμού «ΣΚΑΙ», για παροχή διευκρινίσεων σχετικά με
α) ενδεχόμενη παράβαση των διατάξεων που αφορούν το άρθρο 21 παρ. 1 του Π.Δ/τος 109/2010- διακοπές σε δελτία ειδήσεων. (Φ21/2019)
β) ενδεχόμενη παράβαση των διατάξεων που αφορούν το άρθρο 20 παρ. 1 του Π.Δ/τος 109/2010- αρχή διαχωρισμού των τηλεοπτικών διαφημίσεων από το συντακτικό περιεχόμενο. (Φ308/2019)
 
7. Ακρόαση του ραδιοφωνικού σταθμού «REAL FM» Νομού Αττικής, για παροχή διευκρινίσεων σχετικά με ενδεχόμενη παράβαση των διατάξεων που αφορούν τα άρθρα 3 παρ. 1 (α) Ν.2328/1995, 2 παρ. 1 και 4 παρ. 2 του Π.Δ/τος 77/2003- εκφορά σεξιστικού λόγου. (Φ.366/2018)

Παρατηρήσεις: Ημερησία Διάταξη - Εθνικό Συμβούλιο Ραδιοτηλεόρασης (ΕΣΡ) - 5 Μαρτίου 2020

Στην ίδια κατηγορία