Η προσφορά Τηλεοπτικών Καναλιών στην Ευρώπη είναι ακόμη πιο κατακερματισμένη λόγω της μετανάστευσης πριν το Brexit και της διαφοροποίησης των καναλιών.

Δημοσίευση δεδομένων του 2019 στο διαδίκτυο από τη βάση δεδομένων MAVISE TV και VOD!Τα ακόλουθα συμπεράσματα προέρχονται από τη βάση δεδομένων MAVISE TV και VOD (http://mavise.obs.coe.int/) του Ευρωπαϊκού Οπτικοακουστικού Παρατηρητηρίου (European Audiovisual Observatory), η οποία μόλις ενημερώθηκε με τα νέα δεδομένα του 2019, στα οποία παρέχεται δωρεάν πρόσβαση:

Ας δούμε όμως τι συμβαίνει στην οπτικοακουστική αγορά της Ευρώπης το 2019 κατά τη MAVISE:

• Στο Ηνωμένο Βασίλειο το μερίδιο αγοράς των τηλεοπτικών καναλιών που έχουν την έδρα τους εκεί μειώνεται κατά 5% ετησίως (έως 22% το 2019). Το Ηνωμένο Βασίλειο παραμένει η χώρα με τη μεγαλύτερη συνολική προσφορά Τηλεοπτικών Καναλιών στην Ευρωπαϊκή Ένωση των 28 χωρών (EU28).

• Η μείωση της ζήτησης οδήγησε κυρίως στην μετανάστευση των τοπικών εκδόσεων, αλλά και των αυτόνομων Τηλεοπτικών Καναλιών που απευθύνονται σε αγορές του εξωτερικού, καθώς τα διεθνή τηλεοπτικά δίκτυα επιδιώκουν να διατηρήσουν τη διανομή τους μετά το Brexit ζητώντας άδεια εκπομπής εκτός Ηνωμένου Βασιλείου (για παράδειγμα Discovery, Viacom, Sony, τα brands του SPI International και άλλα). Αυτή η μετεγκατάσταση κατέδειξε ότι το μερίδιο των καναλιών που έχουν την έδρα τους στο Ηνωμένο Βασίλειο και που στοχεύουν σε αγορές πέραν των εθνικών συνόρων μειώνεται στο 57% το 2019 (μείωση κατά 5% ετησίως).

• Τα μισά από τα Τηλεοπτικά Κανάλια που απευθύνονται σε ξένες αγορές (εντός Ευρωπαϊκής Ένωσης) είχαν την έδρα τους στο Ηνωμένο Βασίλειο το 2018, σε αντίθεση με κάτι περισσότερο από το ένα τρίτο που ήταν στο τέλος του 2019. Αυτή η αποκέντρωση που καταγράφηκε σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης ήταν το αποτέλεσμα τόσο της μετανάστευσης των καναλιών, όσο και μιας εξέχουσας τάσης διαφοροποίησης των διεθνών Τηλεοπτικών Καναλιών στις νέες περιοχές υποδοχής τους. Την περασμένη χρονιά ξεκίνησαν και άλλες τοπικές εκδόσεις (από την άποψη της γλώσσας και της γεωγραφικής εμβέλειας) των διεθνών brand δικτύων που εμφανίζονται κυρίως στα portfolios των Discovery Inc και Viacom Inc.

• Κύριος προορισμός για τη μετεγκατάσταση και την εξειδίκευση των αδειών εκπομπής το 2019 ήταν η Ολλανδία και ακολουθεί η Ισπανία. Αυτό είχε ως αποτέλεσμα την επανατοποθέτηση των κύριων κόμβων για τους σταθμούς που απευθύνονται σε άλλες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης και τον κατακερματισμό της προσφοράς. Οι τρεις πρώτοι κόμβοι για τα διεθνή δίκτυα εξακολουθούν το 2019 να αποτελούν το 69% του συνόλου των Τηλεοπτικών Καναλιών που στοχεύουν σε άλλες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης των 28 χωρών, με το Ηνωμένο Βασίλειο να έχει ποσοστό 37%, την Ολλανδία 22% και την Ισπανία 11%, ενώ το 2018 το Ηνωμένο Βασίλειο είχε ποσοστό 52%, η Δημοκρατία της Τσεχίας 9% και το Λουξεμβούργο 8% (δεδομένα έως το τέλος του 2018).

• Η μεγάλη πλειοψηφία (πάνω από 95%) των Τηλεοπτικών Καναλιών που είναι διαθέσιμα σε 41 ευρωπαϊκές χώρες που καλύπτονται από το Παρατηρητήριο, εξακολουθούν να εγκαθίστανται στην Ευρώπη, ενώ μόνο το 8% αυτών ανήκει σε δημόσιους οργανισμούς.

Η MAVISE αποτελεί βάση δεδομένων περί Τηλεοπτικών Καναλιών, On-Demand Υπηρεσιών και Αδειών για 41 Ευρωπαϊκές χώρες και το Μαρόκο, στην οποία παρέχεται δωρεάν πρόσβαση.

Η βάση δεδομένων MAVISE που διαχειρίζεται το Ευρωπαϊκό Οπτικοακουστικό Παρατηρητήριο (European Audiovisual Observatory) και υποστηρίζεται από το Πρόγραμμα Creative Europe της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ενημερώνεται κάθε χρόνο με νέα στοιχεία και αριθμούς. Παρέχει δεδομένα για κάθε Τηλεοπτικό Κανάλια και Video-On-Demand υπηρεσία που διατίθεται στην Ευρώπη, συμπεριλαμβανομένων λεπτομερών πληροφοριών σχετικά με την στόχευση, το ιδιοκτησιακό καθεστώς και την αδειοδότηση τους. Οι προσαρμόσιμες λίστες αποτελεσμάτων είναι εφικτό να κατέβουν δωρεάν σε μορφή πινάκων EXCEL.

Παρατηρήσεις: Δελτίο Τύπου - Ευρωπαϊκό Οπτικοακουστικό Παρατηρητήριο - 23 Ιανουαρίου 2020

Στην ίδια κατηγορία