Υπόμνημα ΕΕΤΕΠ: Η Περιφερειακή Ενημερωτική Τηλεόραση σήμερα και αύριο.

Η πραγματική εικόνα και τα προβλήματα - Οι Προτάσεις της ΕΕΤΕΠ για την επόμενη μέρα.Κον Στέλιο Πέτσα
Υφυπουργό στον Πρωθυπουργό Κυβερνητικό Εκπρόσωπο

Οκτώβριος 2019
Ε.Ε.Τ.Ε.Π.

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Α. Εισαγωγή - Γενικό μέρος
Α1. Ο σκοπός του Υπομνήματος.
Α2. Ο ιστορικός ρόλος και η αποστολή της Περιφερειακής Τηλεόρασης

Β. Η Περιφερειακή Τηλεόραση Σήμερα
Β1. Τα πραγματικά μεγέθη.
Β2. Οι οικονομικοί δείκτες και η απασχόληση.
Β3. Η μεγάλη θεσμική εκκρεμότητα.
Β4. Η υπερφορολόγηση και η οικονομική αφαίμαξη.
Β5. Οι σχέσεις με τον πάροχο Δικτύου.

Γ. Οι Προτάσεις της ΕΕΤΕΠ για τα μεγάλα ζητήματα
Γ1. Γιατί λέμε όχι στη διαγωνιστική διαδικασία αδειοδότησης. Τι προτείνουμε.
Γ2. Υπερφορολόγηση. Μια πληγή που πρέπει να κλείσει.
Γ3. Σχέσεις με πάροχο δικτύου. Είναι μονόδρομος η DIGEA;
Γ4. Νέος Χάρτης συχνοτήτων - Ποιότητα Σήματος.

Δ. Οι Προτάσεις της ΕΕΤΕΠ για τα επί μέρους ζητήματα
Δ1. Οι σχέσεις με τις Ανεξάρτητες Αρχές. Ποιότητα προγράμματος και υποχρεώσεις Τηλεοπτικών Σταθμών της Περιφέρειας
Δ2. Δικτυώσεις Τηλεοπτικών Σταθμών. Διευκόλυνση ή απειλή;
Δ3. Διακοπή και επαναλειτουργία Τηλεοπτικών Σταθμών της Περιφέρειας. Τεχνάσματα και παραβίαση της νομιμότητας.
Δ4. Καταχρηστική εφαρμογή Τηλεπωλήσεων.
Δ5. Απαιτήσεις ΟΣΔ Πνευματικών Δικαιωμάτων. Ναι στη στήριξη των δημιουργών, όχι στην οικονομική αφαίμαξη της Περιφερειακής Τηλεόρασης.
Δ6. Μέτρα ενίσχυσης της Περιφερειακής Τηλεόρασης.
Δ7. Κάλυψη «λευκών» περιοχών. Πάλι αγνοήθηκε η Περιφερειακή Τηλεόραση!
Δ8. Κρατική Διαφήμιση και Περιφερειακή Τηλεόραση.
Δ9. Μετρήσεις θεαματικότητας

Ε. Επίλογος

Α. ΕΙΣΑΓΩΓΗ - ΓΕΝΙΚΟ ΜΕΡΟΣ

Α1. Ο σκοπός του υπομνήματος
Η εκλογή της νέας κυβέρνησης δημιουργεί ασφαλώς νέες συνθήκες και νέα δεδομένα. Ήδη ο αρμόδιος για τα ΜΜΕ Υφυπουργός κατά τη συζήτηση των προγραμματικών δηλώσεων της κυβέρνησης εξήγγειλε αναμόρφωση και εκσυγχρονισμό του ρυθμιστικού πλαισίου (και) για τα περιφερειακά ΜΜΕ. Αυτό σημαίνει ότι η σχετική συζήτηση θα πρέπει γίνει από μηδενική βάση, με όλα τα σοβαρά ζητήματα στο τραπέζι και με διάθεση να βρεθούν οι καλύτερες δυνατές λύσεις.
Η Ένωση Ενημερωτικών Τηλεοράσεων Ελληνικής Περιφέρειας - ΕΕΤΕΠ,
εκπροσωπεί τους μεγαλύτερους και εγκυρότερους Περιφερειακούς Τ/Σ της χώρας και εκφράζει τα συμφέροντα της υγιούς επιχειρηματικότητας στον κλάδο. Δεν
εξαντλείται στην παράθεση και διεκδίκηση συνδικαλιστικών αιτημάτων αλλά επιδιώκει να αρθρώσει έναν αξιόπιστο και φερέγγυο λόγο ως θεσμικός συνομιλητής της Πολιτείας για όλα τα ζητήματα που αφορούν και ενδιαφέρουν την Περιφερειακή Τηλεόραση!
Ως εκ τούτου προσέρχεται στο διάλογο αυτό καταθέτοντας βάσιμες, μελετημένες και τεκμηριωμένες προτάσεις για το σήμερα και κυρίως για το αύριο της Περιφερειακής Ενημερωτικής Τηλεόρασης.
Το παρόν Υπόμνημα που απευθύνεται κατ' αρχήν στην αρμόδια για τα ΜΜΕ πολιτική ηγεσία της χώρας (αλλά και σε όλα τα πολιτικά κόμματα, τις Ανεξάρτητες αρχές, τους αρμόδιους φορείς κλπ) έχει δύο στόχους:
1.    να ενημερώσει για τα πραγματικά μεγέθη, την εικόνα και τα χαρακτηριστικά της Περιφερειακής Ενημερωτικής Τηλεόρασης αλλά και τα προβλήματα που αυτή αντιμετωπίζει ώστε οι αρμόδιοι για τη χάραξη πολιτικής στα ΜΜΕ, να διαθέτουν μια δυναμικά επικαιροποιημένη και ρεαλιστική αποτύπωση της κατάστασης που θα κληθούν να διαχειριστούν στον ευαίσθητο αυτό τομέα.
2.    να θέσει σε γνώση όλων, τις θέσεις και τις προτάσεις του κλάδου γύρω από τα πιο σημαντικά θεσμικά ζητήματα που αφορούν την ίδια την ύπαρξη και την προοπτική της Περιφερειακής Τηλεόρασης και τα οποία συνδέονται άμεσα ή έμμεσα με τις ευθύνες και της αρμοδιότητες της πολιτικής ηγεσίας, των Ανεξάρτητων Αρχών και των αρμόδιων κρατικών φορέων.

Α2. Ο ιστορικός ρόλος και η αποστολή της Περιφερειακής Τηλεόραση.
Όλοι όσοι παροικούν την Ιερουσαλήμ της «εκτός των τειχών Ελλάδας» γνωρίζουν πολύ καλά και είναι σε θέση να εκτιμήσουν τον εθνικής σημασίας ρόλο και την αποστολή της Περιφερειακής Τηλεόρασης και τη συμβολή της στην Περιφερειακή Ανάπτυξη, την καλλιέργεια της περιφερειακής συνείδησης στους πολίτες και την αναντικατάστατη προσφορά της σε όλους σχεδόν τους τομείς της δημόσιας ζωής στην ελληνική περιφέρεια (ενημέρωση, πληροφόρηση, πλουραλισμός, ανταλλαγή απόψεων και ιδεών, ψυχαγωγία, ελεύθερος χρόνος, τοπική οικονομία, κοινωνική ζωή και δραστηριότητες, πολιτισμός, παράδοση, λαογραφία και τόσα άλλα...).
Η ίδια η καθημερινότητα του πολίτη της Περιφέρειας είναι συνυφασμένη με τη λειτουργία της Περιφερειακής Τηλεόρασης. Αυτή τον ενημερώνει, τον πληροφορεί, τον ψυχαγωγεί. Αυτή τον κινητοποιεί και μεταφέρει τη φωνή του στα κέντρα λήψης αποφάσεων. Αυτή και μόνο αυτή διαθέτει χώρο και χρόνο για την καλή και χρήσιμη είδηση, για την παρουσίαση της δουλειάς του, της δημιουργικής του έκφρασης, της ατομικής ή συλλογικής προσπάθειας καθώς για τα εθνικής εμβέλειας κανάλια «είδηση» από την Περιφέρεια είναι μόνο το δυστύχημα, το έγκλημα, η θεομηνία και η καταστροφή!
Ακόμη πιο σημαντικός όμως είναι ο ρόλος και η αποστολή της Περιφερειακής Τηλεόρασης στα χρόνια που έρχονται. Και να γιατί:
Η σημερινή εποχή χαρακτηρίζεται από μια σοβαρή ποιοτική στροφή στην έννοια της πολιτικής διακυβέρνησης που έχει να κάνει κυρίως με την μετατόπιση του πολιτικού κέντρου βάρους από το κεντρικό κράτος προς τις περιφέρειες και τις τοπικές κοινωνίες. Σ' αυτή την εξέλιξη είναι προφανές ότι ο ρόλος των Περιφερειακών ΜΜΕ είναι κρισιμότερος από ποτέ. Διαχρονικά υπήρξαν οι εκφραστές των αγώνων και των διεκδικήσεων της ελληνικής περιφέρειας. Σήμερα και πολύ περισσότερο αύριο, καλούνται να γίνουν οι πόλοι γύρω από τους οποίους οι τοπικές κοινωνίες θα αποκτήσουν περιφερειακή συνείδηση ως συλλογικές οντότητες.
Σήμερα και κυρίως αύριο, το κρίσιμο μέγεθος για την ανάπτυξη και τον διοικητικό εκσυγχρονισμό παύει πλέον να είναι ο Νομός και το βάρος μετατοπίζεται στην Περιφέρεια που πολύ σύντομα θα είναι ο αποφασιστικός φορέας σχεδιασμού και προγραμματισμού της τοπικής ανάπτυξης αλλά και άσκησης δημόσιας διοίκησης καθώς υπολογίζεται ότι πάνω από το 70% των υποθέσεων των πολιτών θα διεκπεραιώνεται από τις υπηρεσίες είτε της Περιφερειακής Αυτοδιοίκησης είτε της Αποκεντρωμένης Κρατικής Διοίκησης για τομείς και αρμοδιότητες που εκ του Συντάγματος πρέπει να ασκεί κρατικός φορέας.
Να γιατί ο ρόλος της Περιφερειακής Τηλεόρασης αναβαθμίζεται και αποκτά καθοριστική σημασία ακόμη και για την ίδια της επιτυχία του εθνικού στόχου της Αποκέντρωσης και της Περιφερειακής Ανάπτυξης.
Γιατί πολύ απλά όλη αυτή η μεγάλη «μετατόπιση ισχύος» δεν μπορεί παρά να έχει και ένα σοβαρό επικοινωνιακό αντίστοιχο (και αντίβαρο) στο επίπεδο των ΜΜΕ. Σήμερα όμως μιλώντας για Περιφερειακά ΜΜΕ πρέπει να έχουμε υπόψη μας ότι το ΜΟΝΑΔΙΚΟ αμιγώς περιφερειακό Μέσο είναι η Περιφερειακή Τηλεόραση καθώς όλα τα άλλα έχουν τοπική ή το πολύ νομαρχιακή εμβέλεια και αναφορά!
Όλες οι βασικές λειτουργίες του Τύπου που συνιστούν το εννοιολογικό του περιεχόμενο και αποτελούν τον πυρήνα την αποστολής του αλλά και το λόγο της ύπαρξής του, βρίσκουν την έκφρασή τους, ίσως περισσότερο από οπουδήποτε αλλού, στο επίπεδο της Περιφερειακής Τηλεόρασης. Αυτές οι βασικές λειτουργίες είναι η ενημέρωση και πληροφόρηση των τοπικών κοινωνιών, ο δημοκρατικός έλεγχος της ασκούμενης εξουσίας, η προβολή και διεκδίκηση της επίλυσης των τοπικολαϊκών προβλημάτων και η υποστήριξη των προγραμμάτων ανάπτυξης της Περιφέρειας, η άμβλυνση των ενδοπεριφερειακών ανισοτήτων, η καλλιέργεια της «περιφερειακής συνείδησης» στους πολίτες της περιφέρειας κλπ.
Ο Ενημερωτικός ιδιαίτερα ρόλος του κλάδου είναι αναντικατάστατος. Και στις περισσότερες περιπτώσεις ασκείται με εγκυρότητα, σοβαρότητα και αμεροληψία, διασφαλίζοντας παράλληλα τον πλουραλισμό και την πολυφωνία. Όλοι και όλες οι απόψεις βρίσκουν βήμα έκφρασης στην Περιφερειακή Τηλεόραση χωρίς (πάλι στις περισσότερες περιπτώσεις) τις παθογένειες, τις σκοπιμότητες και τη διαπλοκή των πανελλαδικών καναλιών.
Το ίδιο κρίσιμος είναι και ο δημοκρατικός ελεγκτικός ρόλος. Αυτή η μεγάλη συγκέντρωση πολιτικής και οικονομικής ισχύος στα νέα περιφερειακά σχήματα, επιβάλλει περισσότερο από ποτέ στο παρελθόν τον καθημερινό έλεγχο της εξουσίας που θα ασκεί αυτές τις δημόσιες πολιτικές με τεράστιο εύρος αρμοδιοτήτων και αντίστοιχα μεγάλους προϋπολογισμούς.
Ο διεκδικητικός και αγωνιστικός ρόλος είναι επίσης σημαντικός. Η απόσταση της Περιφέρειας από το Κέντρο αντί να μικραίνει μεγαλώνει. Η Αττική διαθέτει το μισό ΑΕΠ της χώρας. Χρειάζεται αγώνας για να ανατραπεί αυτή η κατάσταση. Και η Περιφερειακή Τηλεόραση είναι εκ των πραγμάτων στην πρώτη γραμμή αυτού του αγώνα.
Κρισιμότατος και αυτονόητος είναι ακόμη και ο ρόλος της στην τοπική οικονομία και την ανάπτυξη. Κι ακόμη πιο κρίσιμος και αναντικατάστατος για τη διατήρηση της παράδοσης, των ηθών και εθίμων της πατρίδας μας, της λαογραφίας μας κλπ.
Αν με ένα μαγικό τρόπο εξαφανιζόταν αύριο το πρωί η Περιφερειακή Τηλεόραση θα χανόταν μαζί της ένα τεράστιο και μοναδικό αρχειακό υλικό αυτού του εθνικού πλούτου!
Τέλος, η σημαντικότερη ίσως αποστολή της Περιφερειακής Τηλεόρασης που ίσως δεν γίνεται αντιληπτή με την πρώτη ματιά, είναι η καλλιέργεια και ενίσχυση της «περιφερειακής συνείδησης» στους πολίτες της κάθε μιας περιφέρειας, της αίσθησης δηλαδή του «ανήκειν» πέρα από το χωριό και το δήμο ή το νομό, σε μια ευρύτερη γεωγραφική περιοχή και η συνειδητοποίηση του γεγονότος ότι η ανάπτυξη και η πρόοδος της γειτονιάς τους ή της πόλης τους είναι αδύνατη ή έστω δυσχερής χωρίς την ανάπτυξη και την πρόοδο της ευρύτερης περιφέρειας στην οποία ανήκουν και στο επίπεδο της οποίας θα λαμβάνονται πλέον οι αποφάσεις που τους αφορούν και επηρεάζουν την ζωή τους. Αυτό το ρόλο ειδικά, είναι δεδομένο πως δεν μπορεί να τον αναλάβει κανείς άλλος ή τουλάχιστον όχι με την ίδια επιτυχία που μπορεί να το κάνει η Περιφερειακή Τηλεόραση.
Για όλους αυτούς τους λόγους η Περιφερειακή Τηλεόραση έχει σήμερα την ΑΠΟΔΟΧΗ και τη ΣΤΗΡΙΞΗ των πολιτών της Περιφέρειας.
Στις περισσότερες Περιφέρειες προηγείται κατά πολύ σε τηλεθέαση, απήχηση και αποδοχή από την πανελλαδική τηλεόραση σύμφωνα με όλες τις διαθέσιμες μετρήσεις. Και θα κάνει ότι περνάει από το χέρι της για να δικαιώσει αυτή την εμπιστοσύνη. Αθροιστικά η τηλεθέαση των Περιφερειακών τηλεοπτικών σταθμών υπερτερεί κατά πού την τηλεθέαση του πρώτου καναλιού εθνικής εμβέλειας.

Β. Η ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ ΣΗΜΕΡΑ

Β1. Τα πραγματικά μεγέθη.
Πριν εφαρμοστεί η οποιαδήποτε πολιτική για την Περιφερειακή Τηλεόραση είναι κρίσιμο να έχουμε όλοι μια πραγματική και όχι πλασματική αντίληψη των μεγεθών. Πολλοί μιλώντας για την Περιφερειακή Ενημερωτική Τηλεόραση κάνουν λόγο για υπερπληθυσμό, κορεσμό της αγοράς κλπ. υπολογίζοντας ΣΥΝΟΛΙΚΑ τους 97 Περιφερειακούς Τ/Σ. Πρόκειται για σκόπιμη παραπληροφόρηση ή στην καλύτερη περίπτωση για σύγχυση και άγνοια των δεδομένων.
Ο πραγματικός αριθμός βρίσκεται περίπου στη μέση καθώς επιτέλους δεν μπορεί τα κανάλια που εκπέμπουν στην Αττική (15 Τ/Σ) ή στην Θεσσαλονίκης (15 Τ/Σ) να θεωρούνται «περιφερειακά», να διέπονται από το ίδιο νομικό και οικονομικό καθεστώς και να έχουν τις ίδιες υποχρεώσεις με τα πραγματικά περιφερειακά κανάλια πχ των Τρικάλων, του Έβρου ή της Λέσβου!
Αν επομένως υπάρξει ο αναγκαίος διαχωρισμός τον οποίο πολλές φορές έχουμε ζητήσει και αφαιρεθούν επίσης και οι πέντε (5) Ψυχαγωγικοί Περιφερειακοί Τ/Σ, τότε το πραγματικό ποσοτικό μέγεθος το οποίο πρέπει να έχουμε υπόψη μας είναι ότι σήμερα υπάρχουν στη χώρα λιγότερα από 50 αμιγώς περιφερειακά ενημερωτικά κανάλια.
Τονίζουμε αυτή τη διαπίστωση όχι μόνο για να διαλυθούν συγχύσεις και εσφαλμένες εντυπώσεις αλλά κυρίως γιατί το πραγματικό μέγεθος έχει σημασία τόσο για την διαδικασία αδειοδότησης όσο και για τις δημόσιες και δημοσιονομικές πολιτικές που θα εφαρμοστούν αλλά και για την εποπτεία και τον έλεγχο της ίδιας της πολιτείας και των λοιπών αρμοδίων Αρχών.

Β2. Οι οικονομικοί δείκτες και η απασχόληση
Η Πολιτεία πολλές φορές δείχνει να υπερεκτιμά ή να μην γνωρίζει καθόλου τα σημερινά οικονομικά δεδομένα της Περιφερειακής Ενημερωτικής Τηλεόρασης με αποτέλεσμα είτε να επιβάλλει φόρους που δεν μπορούν να εισπραχθούν είτε να υπολογίζει ανέφικτα έσοδα από τις σχεδιαζόμενες δημοπρατήσεις των αδειών είτε να προχωρά σε εξοντωτικές ασφαλιστικές ρυθμίσεις.
Δυστυχώς για εμάς, διαχρονικά οι πολιτικές ηγεσίες έχουν την τάση να συμπεριλαμβάνουν στις ίδιες διατάξεις τους σταθμούς Εθνικής και Περιφερειακής εμβέλειας! Ανόμοια μεγέθη με τεράστια μάλιστα διαφορά, διαφορετική οπτική και στόχευση , διαφορετική αποστολή και ρόλοι, διαφορετικά συμφέροντα, διαφορετικές δυνατότητες που καθιστούν άδικη και παράλογη την εξομοίωση της επαρχίας με την Αθήνα και Θεσσαλονίκη!
Αυτό το κολοσσιαίο λάθος είναι επιτέλους καιρός να διορθωθεί έμπρακτα και υπάρχουν πολλοί τρόποι να γίνει αυτό, οι περισσότεροι των οποίων περιγράφονται στο παρόν Υπόμνημα.
Η πραγματικότητα που κανείς δεν πρέπει και δεν μπορεί να αγνοεί όταν σχεδιάζει πολιτικές για την Περιφερειακή Τηλεόραση είναι, ότι οι περισσότερες επιχειρήσεις του κλάδου παρουσιάζουν σήμερα άκρως προβληματική οικονομική εικόνα, ενώ το σύνολο του ετήσιου κύκλου εργασιών όλων μαζί των Περιφερειακών Τηλεοπτικών Σταθμών δεν υπερβαίνει τα 10 εκ. ευρώ όπως δείχνουν τα τελευταία διαθέσιμα από το ΕΣΡ οικονομικά στοιχεία, ισολογισμοί κλπ., των περιφερειακών καναλιών!
Αν η Πολιτεία πιστεύει ότι το ποσό αυτό επαρκεί για να ζήσουν όλοι οι περιφερειακοί τηλεοπτικοί σταθμοί της χώρας, να λυθεί το ασφαλιστικό των εργαζομένων στα περιφερειακά ΜΜΕ και να ταυτόχρονα να γεμίσουν τα δημόσια ταμεία με αμφιλεγόμενες δημοπρασίες αδειών, τότε κάνει σοβαρό για να μην πούμε τραγικό λάθος στους υπολογισμούς της.
Ελπίζουμε ότι η νέα πολιτική ηγεσία δεν θα ήθελε να συνδέσει το όνομά της με την εξαφάνιση των ήδη λειτουργούντων από το 1990 T/Σ και την παράδοση της περιφερειακής τηλεόρασης σε επίδοξους νεόκοπους επιχειρηματίες (συνήθως με offshore εταιρείες) μόνο και μόνο επειδή θα διαθέτουν αμφιλεγόμενα χρήματα και αμφιλεγόμενους σκοπούς. Οι προτάσεις που θα ακολουθήσουν έχουν σαν σκοπό να αποτρέψουν το ενδεχόμενο αυτό και ελπίζουμε ότι θα έχουμε όχι μόνο την κατανόηση αλλά και την αρωγή των αρμόδιων κυβερνητικών στελεχών, σε αυτό το μείζον ζήτημα ύπαρξης της Περιφερειακής τηλεόρασης όπως την γνωρίζουμε δηλαδή ως υπηρέτη αλλά και εκφραστή των τοπικών κοινωνιών!

Β3. ΑΔΕΙΕΣ - Η μεγάλη θεσμική εκκρεμότητα.
Πρόκειται ασφαλώς για το κορυφαίο πρόβλημα που απασχολεί σήμερα την Περιφερειακή Τηλεόραση καθώς συνδέεται με την ίδια την ύπαρξη και την επιβίωση του κλάδου. Είναι γνωστό σε όλους ότι εδώ και 30 χρόνια, από την ίδρυσή της δηλαδή, η Περιφερειακή Τηλεόραση λειτουργεί σε ουσιαστικό θεσμικό κενό, χωρίς θεσμικές εξασφαλίσεις μόνιμης λειτουργίας και με λογικές προσωρινότητας, κατάσταση για την οποία η ίδια ούτε ευθύνεται ούτε επεδίωξε. Η πολιτική σκοπιμότητα ήταν και είναι εμφανής αλλά είναι πλέον καιρός οι λογικές της «ομηρίας» να λάβουν οριστικό τέλος.
Πρέπει να γίνει απολύτως καθαρό ότι η ΕΕΤΕΠ ποτέ δεν ήταν αντίθετη με τη θεσμική αναγκαιότητα να μπει επιτέλους τάξη στο άναρχο ραδιοτηλεοπτικό τοπίο
και να δημιουργηθεί ένα ξεκάθαρο, αποτελεσματικό, λειτουργικό αλλά και δίκαιο νομοθετικό πλαίσιο που να ρυθμίζει το πεδίο αυτό. Είμαστε οι πρώτοι που το ζητούμε επίμονα εδώ και 30 σχεδόν χρόνια καθώς τα πρώτα θύματα της άναρχης κατάστασης στο θεσμικό αλλά και στο οικονομικό επίπεδο είμαστε εμείς οι ίδιοι. Όμως από την άλλη πρέπει επίσης να συμφωνήσουμε ότι η Πολιτεία με την ισχύουσα απόπειρα θεσμικής εκκαθάρισης δηλαδή τον Ν4339/15 για την αδειοδότηση, διαπράττει δυο θηριώδη λάθη:
Το πρώτο είναι ότι αγνοεί πλήρως και δεν λαμβάνει καθόλου υπόψη την τεράστια ΔΙΑΧΩΡΙΣΤΙΚΗ ΓΡΑΜΜΗ που υπάρχει μεταξύ των τηλεοπτικών σταθμών εθνικής και περιφερειακής εμβέλειας. Είναι όχι μόνο άδικο αλλά και καταφανώς λανθασμένο να «τσουβαλιάζονται» και οι μεν και οι δε αδιακρίτως στο ίδιο πλαίσιο ρυθμίσεων χωρίς καμιά διαφοροποίηση ακόμη και εκεί που αυτή είναι εξόφθαλμα αναγκαία. Όπως ήδη αναφέραμε αλλά και όπως εύκολα γίνεται κατανοητό, ο ρόλος και τα συμφέροντα της περιφερειακής τηλεόρασης όχι μόνο δεν ταυτίζονται με αυτά των τηλεοράσεων εθνικής εμβέλειας αλλά είναι ευθέως ανταγωνιστικά!
Το δεύτερο μεγάλο λάθος είναι ότι δεν λαμβάνει καθόλου υπόψη την ήδη
διαμορφωμένη κατάσταση η οποία προσδιορίζεται από τη νόμιμη εδώ και 30 σχεδόν χρόνια λειτουργία των περισσότερων Τ/Σ της Περιφέρειας και η οποία έχει δημιουργήσει μια σειρά δεδομένων όπως οι επενδύσεις που έχουν πραγματοποιηθεί μέχρι σήμερα και η δημιουργία δημοσιογραφικού δυναμικού και τεχνικού προσωπικού που καταξιώθηκε μέσα από το κοινό που τα ανέδειξε και τα αναγνωρίζει. Αγνοείται επίσης και η συμβολή των περιφερειακών σταθμών στην ενημέρωση, τον πολιτισμό την ψυχαγωγία αλλά και την τοπική ανάπτυξη για την οποία ήδη μιλήσαμε.
Οι Περιφερειακοί Τηλεοπτικοί Σταθμοί που λειτουργούν νόμιμα μέχρι σήμερα βρίσκονται έτσι αιφνιδίως και αδικαιολόγητα, σε δυσμενέστερη θέση απέναντι σε φιλόδοξους επενδυτές, που δεν έχουν υποστεί τα πλήγματα μίας πολυετούς οικονομικής κρίσης. Ήδη παρατηρούνται τέτοια φαινόμενα με την επιχείρηση εξαγοράς περιφερειακών καναλιών από συγκεκριμένο επιχειρηματία (με πολλές εξωχώριες εταιρείες) που δυστυχώς εγκρίθηκαν από το ΕΣΡ και τώρα συνάδελφοί μας που εξαπατήθηκαν αναζητούν δικαστική προστασία ενώ παράλληλα, αν μείνει ως έχει η προβλεπόμενη διαδικασία διαγωνισμού για την περιφερειακή αδειοδότηση, τέτοια νοσηρά φαινόμενα που θα απειλήσουν τους ίδιους τους δημοκρατικούς θεσμούς, την πολυφωνία και την αντικειμενική ενημέρωση των πολιτών της Περιφέρειας, θα πληθύνουν.

Β4. Η υπερφορολόγηση και η οικονομική αφαίμαξη
Η εξοντωτική υπερφορολόγηση μαζί με τις κάθε είδους άλλες επιβαρύνσεις που «πέφτουν βροχηδόν» από κάθε κατεύθυνση, αποτελεί σήμερα το μεγαλύτερο διαχειριστικό-οικονομικό πρόβλημα που βασανίζει το σύνολο της Περιφερειακής Τηλεόρασης.
Από πού να αρχίσει και που να τελειώσει κανείς: Ειδικός Φόρος Τηλεόρασης μέχρι πρότινος 20% και τώρα 5%, διάφοροι φόροι υπέρ τρίτων κατά παράβαση της κοινοτικής νομοθεσίας όπως ο τέλος για την εγχώρια κινηματογραφική παραγωγή 1,5%, το τέλος υπέρ τυφλών 0,3% κλπ, φόρος 2% επί του τζίρου για το ασφαλιστικό των δημοσιογράφων, απαιτήσεις των Οργανισμών Συλλογικής Διαχείρισης Πνευματικών Δικαιωμάτων που κανείς δεν ξέρει και πόσοι ακριβώς είναι, αφού κάθε τόσο εμφανίζονται και άλλοι δικαιούχοι (ΑΕΠΙ 2,2%. Αυτοδιαχείριση 2,2%, GEA 2.2% κλπ), και όλα αυτά επί του τζίρου (!), υψηλότατα και ατεκμηρίωτα ενοίκια στον πάροχο δικτύου DIGEA (από 1.350 έως 8.600 ευρώ μηνιαίως (!), πρόσθετες ασφαλιστικές εισφορές και γενικώς επιβαρύνσεις, επιβαρύνσεις, επιβαρύνσεις χωρίς τέλος...
Αντί δηλαδή η Πολιτεία να εφαρμόσει πολιτικές ενίσχυσης της έπαλξης αυτής της ενημέρωσης, του ανοιχτού διαλόγου, της ψυχαγωγίας, του πολιτισμού, της διατήρησης των παραδόσεων του τόπου και τόσων άλλων αξιών που υπηρετεί σήμερα ΜΟΝΟΝ η περιφερειακή τηλεόραση, προσπαθεί με κάθε μέσο να την εξοντώσει...

Β5. DIGEA - Οι σχέσεις με τον πάροχο δικτύου.
Το προβληματικό νομοθετικό πλαίσιο της ψηφιακής μετάβασης και η απουσία εναλλακτικών δυνατοτήτων για την εκπομπή του σήματος των Περιφερειακών
Τηλεοπτικών Σταθμών, μας οδήγησε σε αντικειμενικά μειονεκτική θέση και μας υποχρέωσε το 2014 στην υπογραφή δεσμευτικών συμβάσεων με τον μοναδικό πάροχο δικτύου, την DIGEA ο οποίος κατέχοντας και εκμεταλλευόμενος την μονοπωλιακή του θέση στην αγορά, μας επέβαλλε αρκετούς καταχρηστικούς και παράλογους όρους όπως π.χ. ο όρος που μας επιβάλλει, σε περίπτωση που κλείσει ένα περιφερειακό κανάλι, το ποσό της «απώλειας» της DIGEA να επιμερίζεται στους υπόλοιπους της ΠΖ, χωρίς η ίδια να αναλαμβάνει οποιοδήποτε επιχειρηματικό ρίσκο και να είναι «βρέξει, χιονίσει» κερδισμένη!
Ακόμη και ο τρόπος υπολογισμού των αμοιβών της είναι καταχρηστικός μιας και ενώ τα έξοδά της DIGEA (βάσει των ίδιων Ισολογισμών της) μειώνονται, οι αμοιβές (και τα κέρδη της) της αυξάνονται! H DIGEA σε βάθος 15ετιας θα εισπράξει από τους περιφερειακούς σταθμούς περί τα 70 εκ. ευρώ όταν για τις ίδιες περιφερειακές συχνότητες κατέβαλε στο Ελληνικό Δημόσιο ΜΟΝΟ 2.600.000 ευρώ!!
Ταυτόχρονα υπάρχουν και πολλά προβλήματα ως προς την ποιότητα, το εύρος και τα τεχνικά χαρακτηριστικά της κάλυψης πολλών περιοχών της χώρας. Σήμερα με βάση τη λεόντεια και καταχρηστική Σύμβαση που αναγκαστήκαμε εκόντες-άκοντες να υπογράψουμε με την DIGEA το 2014, η χωρητικότητα των ψηφιακών δεδομένων εικόνας και ήχου (bandwidth) ή αλλιώς ο Ρυθμός Μετάδοσης Δεδομένων των Περιφερειακών Τ/Σ, καθορίζεται μεταξύ 1,5 και 4 Mbit/s (άρθρο 2 της Σύμβασης). Με βάση αυτό τον όρο και υποστηρίζοντας ότι κινείται εντός των οριζομένων, η DIGEA, μας μεταδίδει μονίμως στο κατώτατο όριο του 1,5 Mbit/S και στην πράξη, σύμφωνα με μετρήσεις ιδιωτών, ακόμη παρακάτω! Αυτό πρακτικά συνεπάγεται ένα θολό και άθλιο σήμα δίπλα στο τεχνικά άρτιο και διαυγές σήμα των Εθνικών Καναλιών που μεταδίδεται στο ανώτατο όριο των 4 Mbit/s αλλά επίσης και πλήρη αδυναμία μετάδοσης «ζωντανών» events π.χ. οποιασδήποτε αθλητικής εκδήλωσης όπου ο τηλεθεατής αδυνατεί να διακρίνει που είναι η μπάλα(!), και πολλά άλλα ευτράπελα (!) ενώ καταστρατηγείται και κάθε μορφή ανταγωνισμού. Επίσης δεν καλύπτονται μεγάλες γεωγραφικές περιοχές της χώρας με αποτέλεσμα τις έντονες διαμαρτυρίες των κατοίκων!

Γ. ΟΙ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΕΕΤΕΠ ΓΙΑ ΤΑ ΜΕΓΑΛΑ ΖΗΤΗΜΑΤΑ

Γ1. Γιατί λέμε όχι στη διαγωνιστική διαδικασία αδειοδότησης. Τι προτείνουμε.
Ο ισχύων Ν4339/15 προκρίνει ως διαδικασία χορήγησης των τηλεοπτικών αδειών, αδιακρίτως για όλες τις κατηγορίες τον πλειοδοτικό διαγωνισμό όπου την άδεια θα πάρει όποιος προσφέρει τα περισσότερα χρήματα, εφόσον βέβαια πληροί μια σειρά προϋποθέσεων που ορίζει ο νόμος.
Αυτή η διαδικασία ακόμη κι αν θεωρήσουμε ότι έχει κάποια δικαιολογητική βάση για τη χορήγηση των αδειών εθνικής εμβέλειας, δεν έχει κανένα θεσμικό ή οικονομικό νόημα στην περίπτωση της περιφερειακής αδειοδότησης, ακριβώς γιατί αγνοεί τη διαφορετικότητα των δεδομένων και των συνθηκών στις οποίες αναφερθήκαμε.

Πρώτον είναι θεσμικά αδικαιολόγητη. Αν όντως ο βασικός στόχος δεν είναι «να μπουν λεφτά στα ταμεία» αλλά να μπει τάξη στο άναρχο ραδιοτηλεοπτικό πεδίο όπου σήμερα εκπέμπει όποιος θέλει με όποιο περιεχόμενο θέλει και να εξασφαλιστεί ότι στο εξής θα εκπέμπουν μόνο σοβαροί και αξιόπιστοι Τ/Σ στην Περιφέρεια που θα τηρούν όλες τις δεσμεύσεις της εργατικής, φορολογικής και ασφαλιστικής νομοθεσίας, θα έχουν ποιοτικό περιεχόμενο, ικανό σε αριθμό προσωπικό, τεχνικές δυνατότητες και επαρκείς εγκαταστάσεις κλπ, τότε όλα αυτά μπορούν να εξασφαλιστούν στη διαδικασία αδειοδότησης χωρίς να χρειαστεί να καταφύγουμε στον άσκοπο, άδικο, διαστρεβλωτικό του ανταγωνισμού και ενδεχομένως επικίνδυνο διαγωνισμό! Η ποιότητα και η αξιοπιστία δεν διασφαλίζονται με πρόσκαιρες πλειοδοσίες ούτε τα χρήματα μπορεί να είναι το κυρίαρχο κριτήριο επιλογής.

Δεύτερον είναι οικονομικά ατελέσφορή. Λειτουργεί και εδώ η «παγίδα» της άκριτης εφαρμογής των ίδιων ρυθμίσεων για τα κανάλια εθνικής και περιφερειακής εμβέλειας. Αυταπατάται όμως κανείς ή αγνοεί πλήρως την πραγματικότητα στον κλάδο αν πιστεύει ότι επιχειρήσεις καθημαγμένες από την κρίση, την υπερφορολόγηση, το υψηλό ενοίκιο από την καταχρηστική σύμβαση με την DIGEA, τις πρόσφατες πρόσθετες ασφαλιστικές επιβαρύνσεις για τον ΕΔΟΕΑΠ και τόσες άλλες επιβαρύνσεις, θα προσέλθουν σε οποιαδήποτε διαγωνιστική διαδικασία δημοπρατικής λογικής καταβάλλοντας τίμημα που μαθηματικά θα τις οδηγήσει στο κλείσιμο ακόμη κι αν αδειοδοτηθούν. Στην περίπτωση της περιφερειακής αδειοδότησης ισχύει και το αρχαίο «ουκ αν λάβοις παρά του μη έχοντος» και το νεοελληνικό «τι είναι ο κάβουρας τι είναι το ζουμί του». Εκτός αν ανομολόγητος σκοπός των εμπνευστών αυτής της διαδικασίας είναι η χορήγηση των αδειών σε νεοεμφανιζόμενους από το πουθενά επιχειρηματίες με γερά πορτοφόλια και σκοτεινές προθέσεις.

Τρίτον μπορεί να αποδειχτεί επικίνδυνη για τους δημοκρατικούς θεσμούς και ενδεχομένως και τα εθνικά συμφέροντα. Η ενημέρωση, ο πλουραλισμός, η πολυφωνία, η ελεύθερη ανταλλαγή απόψεων και ιδεών, ο ίδιος ο δημοκρατικός διάλογος που κατά κοινή παραδοχή σήμερα διασφαλίζεται πλήρως στη συντριπτική πλειοψηφία των περιπτώσεων από τους ενημερωτικούς Τ/Σ της Περιφέρειας, θα τεθούν εν κινδύνω από την εμφάνιση «επιχειρηματιών» που χωρίς καμιά διασύνδεση με την τοπική κοινωνία ή ενδιαφέρον για αυτή, θα επιχειρήσουν με βεβαιότητα να εξυπηρετήσουν άλλα συμφέροντα εκτός του άμεσου επιχειρηματικού πεδίου όπου «τα κουκιά είναι μετρημένα». Τέτοια «επιχειρηματικά σχήματα» και τέτοιες επιδιώξεις ελέγχου της ενημέρωσης έχουν ήδη κατά το πρόσφατο παρελθόν κάνει την εμφάνισή τους στο χώρο και οι τραυματικές εμπειρίες που υπάρχουν θα έπρεπε να μας έχουν κάνει όλους σοφότερους. Σε ορισμένες περιπτώσεις μάλιστα όπως στα νησιά ή στις άλλες ακριτικές περιοχές ενδεχομένως να υπάρξουν και μεγάλοι κίνδυνοι για τα εθνικά μας συμφέροντα. Και επ' αυτού έχουμε αρνητικές εμπειρίες.
Συμπέρασμα: Η διαγωνιστική - δημοπρατική διαδικασία δεν είναι η σωστή επιλογή για τη χορήγηση των περιφερειακών τηλεοπτικών αδειών και είναι απολύτως βέβαιο ότι θα δημιουργήσει περισσότερα και μεγαλύτερα προβλήματα από όσα ενδεχομένως επιδιώκει να λύσει.

Τι προτείνουμε:
Συνεπείς στα όσα έχουμε διακηρύξει και προγραμματικά αποδεχθεί ως ΕΕΤΕΠ για την επόμενη μέρα της Περιφερειακής Τηλεόρασης, είμαστε οι πρώτοι που επιθυμούμε και προτείνουμε να τεθούν αυστηροί ρυθμιστικοί κανόνες στη λειτουργία των Περιφερειακών Τηλεοπτικών Σταθμών προκειμένου να διασφαλιστεί με τον πιο απόλυτο τρόπο ότι στην αγορά θα παραμείνουν ΜΟΝΟΝ όσοι εξ αυτών πληρούν μια σειρά βασικών κριτηρίων βιωσιμότητας που με τη σειρά τους θα εξασφαλίζουν ένα άρτιο τεχνικά, δημοσιογραφικά και οικονομικά αποτέλεσμα και ένα υψηλού ποιοτικού επιπέδου περιεχόμενο ενημέρωσης και ψυχαγωγίας του πολίτη της Περιφέρειας.
Δεν έχουμε καμιά απολύτως αντίρρηση με την ισχύ αυστηρών προϋποθέσεων λειτουργίας στη βάση των όσων προβλέπει ο ίδιος ο Ν4339/15 και ενδεχομένως ακόμη αυστηρότερων!
Και για μας δεν νοείται Ενημερωτικός Περιφερειακός Τ/Σ χωρίς επαρκές και ικανό προσωπικό όλων των ειδικοτήτων (δημοσιογραφικό, τεχνικό, διοικητικό, βοηθητικό). Τον ακριβή αριθμό ελάχιστου απαιτούμενου προσωπικού για κάθε Π.Ζ μπορούμε να τον συζητήσουμε στο πλαίσιο της δημόσιας διαβούλευσης που προβλέπει ήδη το άρθρο 9 του Ν4339/15 προκειμένου να εκδοθεί η σχετική ΚΥΑ.
Συμφωνούμε και επαυξάνουμε επίσης με την πρόβλεψη του άρθρου 7 του Ν4339/15 για την αναγκαιότητα ύπαρξης πλήρους τεχνολογικού εξοπλισμού και κτιριακής υποδομής έτσι που να διασφαλίζεται η άρτια ψηφιακή εκπομπή του προγράμματος και η μεταφορά του σήματος στις εγκαταστάσεις του παρόχου δικτύου. Θεωρούμε μάλιστα και το αναφέραμε ήδη, ότι η ποιότητα του εκπεμπόμενου σήματος που σήμερα με βάση την καταχρηστική σύμβαση που υποχρεωθήκαμε να υπογράψουμε με την DIGEA, είναι κάτω του 50% της αντίστοιχης των εθνικών καναλιών, δημιουργεί σοβαρότατα ζητήματα αθέμιτου ανταγωνισμού που πρέπει να αντιμετωπιστούν πριν ξεκινήσει καν η διαδικασία αδειοδότησης.
Το περιεχόμενο του εκπεμπόμενου προγράμματος πρέπει επίσης να είναι άρτιο
και σύμφωνο με την κείμενη εθνική νομοθεσία, τις κοινοτικές οδηγίες, τις υποδείξεις και συστάσεις του ΕΣΡ κλπ, προκειμένου να αποφεύγονται φαινόμενα που ταλαιπωρούν και εκθέτουν τον κλάδο και τις σοβαρές επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται σ' αυτόν.
Συμφωνούμε επίσης με την αναγκαιότητα ύπαρξης ενός ελάχιστου καταβεβλημένου Μ.Κ προκειμένου να αποκλειστεί εμφάνιση τυχάρπαστων και αεριτζήδων υποψηφίων. Όμως κατά τη γνώμη μας δεν μπορεί να είναι ο πληθυσμός κάθε Π.Ζ το αποκλειστικό κριτήριο για τον προσδιορισμό αυτού του Μ.Κ όπως ορίζει ο ισχύων νόμος, αφού πρέπει να συνυπολογιστούν και οι υπάρχουσες οικονομικές και κοινωνικές συνθήκες. Καλό θα ήταν μάλιστα ο καθορισμός αυτός να μην καταλείπεται στην διακριτική ευχέρεια του εκάστοτε αρμόδιου Υπουργού (και μάλιστα χωρίς διαβούλευση ή σύμφωνη γνώμη του ΕΣΡ) αλλά να οριστεί όπως στην περίπτωση των εθνικών αδειών από τον ίδιο το νομοθέτη.
Τέλος είμαστε κατά βάση σύμφωνοι και με όλους τους λοιπούς όρους (κωλύματα, ασυμβίβαστα, θετικές και αρνητικές προϋποθέσεις, πόθεν έσχες κλπ) που θέτει ο Ν4339/15, προκειμένου να παραχωρηθούν οι άδειες στους ενδιαφερόμενους.
Η πρότασή μας λοιπόν είναι απλή: Όλοι όσοι συγκεντρώνουν όλες τις προϋποθέσεις και πληρούν όλα τα αυστηρά κριτήρια που προαναφέρθηκαν να μπορούν να πάρουν άδεια παρόχου περιεχομένου επίγειας ψηφιακής ευρυεκπομπής, αφού έτσι διασφαλίζεται απόλυτα ο βασικός στόχος της αδειοδότησης, δηλαδή το ποιοτικό περιεχόμενο, η τήρηση της νομοθεσίας, το ξεκαθάρισμα του τοπίου, η βιωσιμότητα των επιχειρήσεων και το ξεκάθαρο και διαυγές πλαίσιο του νέου τηλεοπτικού τοπίου στην Περιφέρεια.
Στην περίπτωση κατά την οποία ο αριθμός των ενδιαφερομένων για τη λήψη της άδειας σε μια Π.Ζ είναι ίσος ή κατώτερος του αριθμού των αδειών είναι προφανές ότι εφόσον οι ενδιαφερόμενοι πληρούν τα σχετικά κριτήρια και καταβάλουν το ετήσιο τέλος, θα λάβουν την άδεια.
Στην περίπτωση κατά την οποία σε κάποια Π.Ζ ο αριθμός των ενδιαφερομένων είναι μεγαλύτερος από τις προβλεπόμενες άδειες τότε θα πρέπει να υπάρξει κατάταξη
των υποψηφίων με βάση σχετική μοριοδότηση των κριτηρίων αδειοδότησης. Το
κριτήριο του αριθμού του απασχολούμενου προσωπικού θα πρέπει κατά τη γνώμη μας να αξιολογηθεί ιδιαιτέρως και να πριμοδοτηθεί ανάλογα διότι όχι μόνο είναι αυτό που διασφαλίζει θέσεις εργασίας σε έναν ιδιαιτέρως χειμαζόμενο κλάδο αλλά και γιατί είναι αυτό που καλύτερα παντός άλλου πιστοποιεί και τις δυνατότητες και την ποιότητα του Τ/Σ.
Επίσης θα πρέπει να λαμβάνεται υπόψη και να μοριοδοτείται αναλόγως και η υπάρχουσα εμπειρία για τους ήδη λειτουργούντες Τ/Σ της περιφέρειας, κριτήριο άλλωστε που αξιολογείται όπως είναι γνωστό σε όλους τους διαγωνισμούς του δημοσίου και περιέργως δεν λαμβάνεται υπόψη στον συγκεκριμένο διαγωνισμό.
Πρέπει να τονιστεί ότι στη συλλογιστική αυτή φαίνεται να συμπίπτουν όλες οι πολιτικές δυνάμεις, όπως φάνηκε στις τοποθετήσεις τους στην Ημερίδα της Λαμίας και πάντως με απόλυτη καθαρότητα υπέρ αυτής της λύσης τάχθηκε η εκπρόσωπος της Ν.Δ. Ως εκ τούτου βασίμως αναμένουμε την τροποποίηση του Ν4339/15 τουλάχιστον ως προς αυτό το σημείο.

Γ2. Υπερφορολόγηση. Μια πληγή που πρέπει να κλείσει.
Όπως ήδη εξηγήσαμε στο πρώτο μέρος του παρόντος, η υπερφορολόγηση των τηλεοπτικών επιχειρήσεων της Περιφέρειας αποτελεί σήμερα το μεγαλύτερο πρόβλημα που απειλεί την ίδια τη βιωσιμότητα και την ύπαρξή τους. Αυτό ισχύει πολύ περισσότερο για την Ενημερωτική Περιφερειακή Τηλεόραση που έχει αυξημένα κόστη λειτουργίας. Η σημερινή Κυβέρνηση έχει αναγνωρίσει γενικά ότι το πρόβλημα αυτό αποτελεί τροχοπέδη για την ίδια την ανάπτυξη κάτι που ισχύει στον υπερθετικό βαθμό για τον κλάδο μας, ιδιαίτερα στο μεταβατικό στάδιο στο οποίο βρίσκεται. Καμία ουσιαστική συζήτηση για την «επόμενη μέρα» της Περιφερειακής Τηλεόρασης δεν μπορεί να γίνει, αν διατηρηθεί το σημερινό καθεστώς της υπερβολικής φορολογικής της επιβάρυνσης.
Τι προτείνουμε:
Πρώτον την πλήρη κατάργηση του Ειδικού Φόρου Τηλεόρασης που είναι σήμερα 5% επί των προβαλλομένων διαφημίσεων. Ακόμη και σε αυτό το ύψος ο άδικος αυτός φόρος δημιουργεί σοβαρά προβλήματα ειδικά στην Περιφερειακή Τηλεόραση της οποίας σχεδόν αποκλειστικοί πελάτες είναι μικρομεσαίοι επιχειρηματίες για τους οποίους και η παραμικρή επιβάρυνση λειτουργεί αποτρεπτικά στο να διαφημιστούν.

ΕΙΔΙΚΟΣ ΦΟΡΟΣ ΕΠΙ ΤΩΝ ΤΗΛΕΟΠΤΙΚΩΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΕΩΝ
1.    Ο Ειδικός Φόρος επί των Διαφημίσεων που προβάλλονται στην Τηλεόραση επεβλήθη για πρώτη φορά με το άρθρο πέμπτο παρ12 του Ν3845/10 με συντελεστή 20% επί της αξίας της διαφήμισης. Αφορούσε όλες τις κατηγορίες τηλεοπτικών ΜΜΕ.
2.    Με διαδοχικές παρατάσεις η καταβολή του Φόρου είχε αναβληθεί έως το 2015 που καταβλήθηκε για πρώτη φορά.
3.    Με το άρθρο 12 του Ν4499/17 ο συντελεστής του ΕΦΤ μειώθηκε από 20% σε 5% για τα Κανάλια εθνικής εμβέλειας καθώς και για τη δημόσια (ΕΡΤ) και τη συνδρομητική τηλεόραση (ΝΟνΑ -COSMOTE).
4.    Από την ευνοϊκή αυτή ρύθμιση εξαιρέθηκε ΜΟΝΟΝ Η ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ!
5.    Δυο χρόνια μετά με τον Ν 4499/17 εξομοιώθηκε ο φόρος με τα εθνικής εμβέλειας κανάλια στο 5%
6.    Πρέπει επίσης να ληφθεί σοβαρά υπόψη η ελάχιστη δημοσιονομική επίπτωση της επέκτασης του μέτρου και στην Περιφερειακή Τηλεόραση καθώς πρόκειται για ποσό ασήμαντο μεν για τον κρατικό προϋπολογισμό, σοβαρότατο όμως για την οικονομική επιβίωση του κλάδου.
-Οι 43 ενημερωτικοί τηλεοπτικοί σταθμοί της Περιφέρειας (εκτός Αττικής και Θεσσαλονίκης) έχουν ΣΥΝΟΛΙΚΑ ΕΣΟΔΑ 9.05 εκ. ευρώ
-Δηλαδή το 3 % του του συνολικού τζίρου της Ελληνικής τηλεόρασης
-Λίγοι περιφερειακοί τηλεοπτικοί σταθμοί έχουν έσοδα πάνω από 200 χιλ. ευρώ
-Τα έσοδα από τηλεπωλήσεις απαλλάσσονται από τον ΕΦΤ
-Το Δημόσιο εισπράττει περί τις 400-450 χιλ. ευρώ ΜΟΝΟ (τόση θα είναι και η απώλεια του)

1.    Για όλους αυτούς τους λόγους αλλά και με βάση τις ιδιαιτερότητες, τις δυνατότητες και την αποστολή της Περιφερειακής Ενημερωτικής Τηλεόρασης, ζητάμε την κατάργηση ως προς αυτήν του Ειδικού Φόρου Τηλεόρασης της διάταξης του άρθρου 12 του Ν4499/17
Δεύτερον την κατάργηση όλων των υπέρ τρίτων φόρων και επιβαρύνσεων που επιβάλλονται σήμερα στην περιφερειακή τηλεόραση έστω κι αν κάποιοι εξ αυτών τελούν προσωρινά «εν υπνώσει». Αυτό το βάρος προσκρούει όχι μόνο στο κοινοτικό δίκαιο αλλά και στην κοινή λογική.
Τρίτον την κατάργηση του φόρου 2% επί του τζίρου των επιχειρήσεών μας για τη διάσωση του (μόνου εκτός ΕΦΚΑ) ταμείου των δημοσιογράφων - ΕΔΟΕΑΠ. Η επιβολή αυτού του άδικου και καθαρόαιμου φόρου υπέρ τρίτου (όπως κι αν βαφτίζεται για ευνόητους λόγους) αποτελεί τη σταγόνα που ξεχειλίζει το ποτήρι των επιβαρύνσεων για την Περιφερειακή Τηλεόραση και ζητάμε πολιτική απόφαση (ανεξάρτητα από τη δικαστική έκβαση της υπόθεσης στο ΣτΕ) για την κατάργησή του, ειδικά για την Περιφερειακή Τηλεόραση. Πως είναι δυνατόν δυο περιφερειακές ενώσεις δημοσιογράφων με ελάχιστα μέλη (γύρω στα 500-600) να διαθέτουν ταμειακό απόθεμα 50 εκ. ευρώ για επιδόματα και επικουρικές συντάξεις 700-950 ευρώ και να εξαιρούνται από την ασφάλιση στον ΕΟΔΕΑΠ διαχωρίζοντας τους εργαζομένους μας και εμείς να καλούμαστε την ίδια στιγμή να πληρώνουμε 2% επί του τζίρου μας.!!!!

Γ3. DIGEA ... Σχέσεις με τον πάροχο Δικτύου. Είναι μονόδρομος η DIGEA;
Εξηγήσαμε στο πρώτο μέρος τα πολλά και σοβαρά προβλήματα που μας δημιουργεί η λεόντειος και καταχρηστική σύμβαση που εκόντες- άκοντες υποχρεωθήκαμε να υπογράψουμε πριν 5 χρόνια με την DiGEA.
Εκ πρώτης όψεως θα μπορούσε κανείς να θεωρήσει ότι το ζήτημα κακώς περιλαμβάνεται στο Υπόμνημα αυτό καθώς αποτελεί μια ιδιωτική διαφορά που πρέπει να λυθεί όπου και όπως λύνονται οι ιδιωτικές διαφορές. Αυτή όμως είναι μια πρόχειρη ανάγνωση που παραγνωρίζει βασικά δεδομένα της υπόθεσης καθώς η προνομιακή και μονοπωλιακή θέση της κοινοπραξίας των εθνικών καναλιών - DIGEA, που με τη σειρά της οδήγησε στην δεσπόζουσα θέση και στην ανάλογη συμπεριφορά της τελευταίας στην αγορά, ήταν πολιτική απόφαση της κυβέρνησης της εποχής που την ανέχτηκε αν δεν την υπέθαλψε.
Υπάρχουν και τώρα περιθώρια για πολιτική παρέμβαση, αυτή τη φορά για την αποκατάσταση της νομιμότητας και της ισονομίας. Τα περιθώρια αυτά τα προσφέρει η ίδια η εταιρεία - πάροχος του τηλεοπτικού σήματος η οποία δια του διευθύνοντος συμβούλου της εξέφρασε, στην Ημερίδα της Λαμίας, πανηγυρικά και χωρίς ουδεμία επιφύλαξη, την πρόθεσή της να απεμπλακεί και η ίδια από τη μεταξύ αυτής και της Περιφερειακής Τηλεόρασης Σύμβαση με το αιτιολογικό ότι η εφαρμογή της είναι ζημιογόνος και για την DIGEA. Αυτή η ξεκάθαρη δήλωση βουλήσεως δεν έχει μέχρι σήμερα ανατραπεί ή μεταβληθεί και ως εκ τούτου θεωρούμε ότι παραμένει σε ισχύ. Όμως για την εφαρμογή της, την οποία και εμείς αυτονοήτως επιδιώκουμε, υπάρχουν μια σειρά τεχνικά και νομικά ζητήματα που πρέπει να αντιμετωπιστούν.

Τι προτείνουμε:
Ακριβώς επειδή υφίστανται αυτά τα εκκρεμή ζητήματα, πρέπει να αναληφθεί σχετική κυβερνητική πρωτοβουλία με τη σύγκληση κατ' αρχήν κοινής σύσκεψης μεταξύ όλων των ενδιαφερομένων ή εμπλεκομένων μερών (DIGEA, ΕΕΤΕΠ, ΕΡΤ, ΕΕΤΤ κλπ) για την επιβεβαίωση κατ' αρχήν των σχετικών προθέσεων και την από κοινού αναζήτηση τρόπων και μεθόδων για την υλοποίησή τους. Αν επιβεβαιωθεί η βούληση της DIGEA για κοινή συνεναίσει απεμπλοκή από την μεταξύ μας σύμβαση τότε εκλείπει ο λόγος της μνημονιακής απαγόρευσης στην ΕΡΤ να μεταδίδει το σήμα ιδιωτών και εύκολα μπορεί να υπάρξει σχετική τροποποίηση της διάταξης αυτής που με τη σειρά της θα ανοίξει το δρόμο για μια ιστορικής σημασίας εξέλιξη για την Περιφερειακή Τηλεόραση.
ΔΕΝ ΜΠΟΡΕΙ ΤΟ ΚΡΑΤΟΣ ΝΑ ΚΑΛΥΠΤΕΙ ΣΥΝΕΧΩΣ ΠΑΡΑΛΟΓΕΣ ΚΑΙ ΜΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΕΣ ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ. Η ΕΕ ΚΑΙ Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΠΡΕΠΙ ΑΜΕΣΑ ΝΑ ΕΠΙΛΗΦΘΕΙ.

Γ4. Νέος χάρτης συχνοτήτων - Ποιότητα σήματος
Τονίσαμε ήδη ότι το νέο θεσμικό πλαίσιο για την αδειοδότηση και τη θεσμική κατοχύρωση πρέπει να είναι οριστικό, ξεκάθαρο και διαυγές. Δεν φτάνει όμως αυτό. Πρέπει επίσης να είναι λειτουργικό, αποτελεσματικό και προπάντων δίκαιο!
Για το λόγο αυτό λέμε ξεκάθαρα ότι πριν ξεκινήσει η διαδικασία χορήγησης των περιφερειακών τηλεοπτικών αδειών, πρέπει ΟΠΩΣΔΗΠΟΤΕ να έχουν αντιμετωπιστεί με τον ένα ή τον άλλο τρόπο από τα αρμόδια όργανα της Πολιτείας, εκτελεστικά ή νομοθετικά, μια σειρά αποφασιστικής σημασίας ζητήματα τα οποία αν παραμείνουν άλυτα θα υπονομεύσουν καίρια την όλη διαδικασία!
Το πρώτο και βασικότερο από αυτά τα ζητήματα είναι ο νέος Χάρτης Συχνοτήτων η κατάρτιση του οποίου παραμένει ως σήμερα επτασφράγιστο μυστικό ακόμη και για μας τους άμεσα δηλαδή ενδιαφερόμενους! Κατά καιρούς μαθαίνουμε πως έχουν συγκροτηθεί διάφορες επιτροπές, υπηρεσιακές και επιστημονικές, με αυτό το αντικείμενο αλλά αγνοούμε τα πορίσματά τους ή το στάδιο επεξεργασίας στο οποίο ενδεχομένως βρίσκονται. Δεν ξέρουμε αν και πότε θα ολοκληρωθεί αυτή η εργασία αλλά θεωρούμε αυτονόητο, δεν το συζητούμε καν αυτό, ότι μόλις ολοκληρωθεί θα υπάρξει ικανός χρόνος δημόσιας διαβούλευσης ώστε να μας δοθεί η ευκαιρία να διατυπώσουμε τις προτάσεις μας προκειμένου να μην επαναληφθούν τα λάθη του παρελθόντος.
Θεωρούμε επίσης αυτονόητο ότι ο νέος Χάρτης θα αντιμετωπίζει τις παθογένειες, τις παραλείψεις και τα λάθη του ισχύοντος Χάρτη ο οποίος ουσιαστικά ήταν προσαρμοσμένος στις ανάγκες των Εθνικής Εμβέλειας Τ/Σ, χωρίς πραγματική μέριμνα (ως συνήθως) για την Περιφερειακή Τηλεόραση, με αποτέλεσμα να παρατηρούνται όχι μόνο σοβαρές λειτουργικές δυσαρμονίες με την μη ταύτιση π.χ. Διοικητικής Περιφέρειας και Περιφερειακής Ζώνης αλλά ακόμη και τραγελαφικές καταστάσεις με τον τεμαχισμό Δήμων με τον μισό να ανήκει σε μια Π.Ζ και τον άλλο μισό σε άλλη!
Το δεύτερο ζήτημα που πρέπει ΟΠΩΣΔΗΠΟΤΕ να λυθεί πριν εκκινήσει η σχετική διαδικασία αδειοδότησης έχει να κάνει με τα τεχνικά χαρακτηριστικά της άδειας που θα δοθεί στα Περιφερειακά Κανάλια και την ποιότητα του εκπεμπόμενου σήματος. Μιλήσαμε ήδη εκτενώς για το ζήτημα αυτό στο πρώτο μέρος του παρόντος. Θεωρούμε ότι αν δεν αντιμετωπιστεί το σοβαρότατο αυτό ζήτημα, δημιουργείται μια σοβαρή νομική εκκρεμότητα καθώς δεν είναι δυνατόν να αποδεχθούμε άδειες λειτουργίας των Σταθμών μας «κουτσουρεμένες» και τεχνικά απείρως υποδεέστερες των Εθνικών Καναλιών, κάτι που μας βγάζει ουσιαστικά εκτός διαφημιστικής αγοράς και δημιουργεί όπως είναι προφανές καθεστώς αθέμιτου ανταγωνισμού.
Η ποιότητα του σήματος Εθνικών και Περιφερειακών Καναλιών πρέπει να είναι η ίδια. Κάθε τι άλλο δημιουργεί δομικές, οικονομικές και λειτουργικές ανισορροπίες που δεν μπορούν να γίνουν αποδεκτές ούτε πολιτικά ούτε νομικά!

Δ. ΟΙ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΕΕΤΕΠ ΓΙΑ ΤΑ ΕΠΙ ΜΕΡΟΥΣ ΖΗΤΗΜΑΤΑ

Δ1. Οι σχέσεις με τις Ανεξάρτητες Αρχές. Ποιότητα Προγράμματος και υποχρεώσεις Τ/Σ της Περιφέρειας.
Το κεφάλαιο αυτό του Υπομνήματος είναι το μόνο που δεν απευθύνεται αποκλειστικά ή κύρια στην πολιτική ηγεσία αλλά αφορά τις σχέσεις της περιφερειακής τηλεόρασης με τις Ανεξάρτητες Αρχές που συνδέονται με τη δράση της δηλαδή το Εθνικό Συμβούλιο Ραδιοτηλεόρασης και την Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων. Και περιλαμβάνεται ακριβώς για να πιστοποιήσει ότι η ΕΕΤΕΠ δεν αντιλαμβάνεται το ρόλο της ως διεκπεραιωτή συνδικαλιστικών αιτημάτων αλλά ως αξιόπιστου θεσμικού συνομιλητή της Πολιτείας για τα ζητήματα της Περιφερειακής Τηλεόρασης.
Για το λόγο αυτό ως Ένωση θα στηρίξουμε αποφασιστικά τις Αρχές αυτές και ιδίως το ΕΣΡ στην άσκηση του εποπτικού και ελεγκτικού τους ρόλου ως προς την ποιότητα του εκπεμπόμενου προγράμματος, τις παραβιάσεις της νομοθεσίας ή της δεοντολογίας κλπ. Εμείς πρώτοι θα εργαστούμε για το σκοπό αυτό και θα περιφρουρήσουμε όσο περνάει από το χέρι μας αυτές τις αρχές. Σκοπεύουμε να συνεργαστούμε στενά με το ΕΣΡ στον τομέα αυτόν με την αίσθηση όμως ότι δεν έχουμε να κάνουμε με μια αμείλικτη ελεγκτική και κυρωτική Αρχή αλλά πρώτα από όλα για έναν καθοδηγητικό μηχανισμό για όλους μας.
Στην κατεύθυνση αυτή ζητάμε από το ΕΣΡ να λάβει την πρωτοβουλία να προχωρήσει σε μια όσο το δυνατόν αναλυτικότερη κωδικοποίηση και καταγραφή των υποχρεώσεων των Περιφερειακών Τηλεοπτικών Σταθμών όσον αφορά την ποιότητα του προγράμματος, τους διαφημιστικούς χρόνους και τις χορηγίες, τα χρονικά όρια προβολής προϊόντων τηλεμάρκετινγκ και τοποθέτησης προϊόντων κλπ.
Έχουμε ήδη θέσει υπόψη του ΕΣΡ ότι είμαστε πρόθυμοι και έτοιμοι να οργανώσουμε ειδική Ημερίδα, εφόσον κριθεί σκόπιμο, για την ενημέρωση όλων των συναδέλφων για τις υποχρεώσεις αυτές, προκειμένου να ακολουθήσει ο έλεγχος εφαρμογής και η επιβολή τυχόν κυρώσεων οι οποίες όμως θα πρέπει να είναι ανάλογες των συνθηκών και των οικονομικών μεγεθών που ήδη αναλύθηκαν.
Δεν μπορεί να συνεχιστεί το φαινόμενο για την ίδια παράβαση να επιβάλλεται το ίδιο ακριβώς πρόστιμο σε σταθμούς εθνικής εμβέλειας και σε περιφερειακούς!
Από την ΕΕΤΤ ζητάμε να ασκήσει ενεργότερα και απαλλαγμένη από τις δουλείες του παρελθόντος, τον εποπτικό της ρόλο ως προς τις εν γένει δραστηριότητες και την συμπεριφορά της DIGEA είτε αφορά την τιμολόγηση των υπηρεσιών της είτε αφορά την ποιότητα και τα τεχνικά χαρακτηριστικά του εκπεμπόμενου σήματος των περιφερειακών τηλεοπτικών σταθμών, θέματα για τα οποία κάναμε ήδη ειδική αναφορά.

Δ2. Δικτυώσεις Τηλεοπτικών Σταθμών. Διευκόλυνση ή απειλή;
Όπως είναι γνωστό με τη διάταξη της παρ.6 του άρθρου 14 του Ν4339/15, καθορίστηκαν οι όροι και οι προϋποθέσεις για την επιτρεπτή δικτύωση μεταξύ Τηλεοπτικών Σταθμών Περιφερειακής Εμβέλειας. Προς τούτο απαιτείται ειδική άδεια του ΕΣΡ στο οποίο πρέπει να υποβληθεί αντίγραφο του σχετικού συμφωνητικού.
Η προφανής βούληση του νομοθέτη με τη διάταξη αυτή ήταν να επιτραπεί μεν και να διευκολυνθεί η ανάπτυξη συνεργειών μεταξύ των Τ/Σ της Περιφέρειας αλλά αυτό να γίνεται υπό αυστηρές προϋποθέσεις (θεσμικές, χρονικές κλπ) ώστε να μην μεταβάλλεται σε όχημα εξυπηρέτησης άλλου είδους σκοπιμοτήτων και αθέμιτων επιδιώξεων και να δημιουργεί στην πράξη συνθήκες εκπομπής προγραμμάτων πέραν των όσων επιτρέπει ο νόμος για τους Τ/Σ Περιφερειακής Εμβέλειας. Μάλιστα κατά τη γνώμη μας η διάταξη αυτή που επιτρέπει δικτύωση έως 5 ώρες ημερησίως ήταν ήδη υπερβολική και ως Ένωση εκφράσαμε την έντονη διαφωνία μας για τη θεσμοθέτησή της εμμένοντας στις 3 ώρες κατ' ανώτατο όριο ημερησίως, όπως προβλεπόταν στον Ν3592/07 αλλά και στο αρχικό Σχέδιο του Ν4339/15!
Στην πράξη όμως παρατηρήθηκαν, όπως είχαμε διαβλέψει, έντονα φαινόμενα καταστρατήγησης του νόμου ως προς το θέμα αυτό με αποτέλεσμα πέραν της δημιουργίας καθεστώτος ασυδοσίας, να νοθεύεται ο υγιής ανταγωνισμός και να δημιουργούνται δια της πλαγίας καταστάσεις που ο νομοθέτης σαφώς ήθελε να αποκλείσει.
Ακριβώς για το λόγο αυτό στην Ημερίδα της Λαμίας ελήφθη ομόφωνη απόφαση και υπεβλήθη ήδη στην Πολιτεία το αίτημα της πλήρους κατάργησης της δυνατότητας δικτύωσης παρόχου περιεχομένου περιφερειακής εμβέλειας με άλλο πάροχο της αυτής ή άλλης κατηγορίας με το σκεπτικό ότι η «δυνατότητα» αυτή που ούτως ή άλλως από κανένα σοβαρό και αξιόπιστο περιφερειακό Τ/Σ δεν υλοποιείται, δημιουργεί στρεβλώσεις στον ανταγωνισμό, οδηγεί σε απευκταίες καταστάσεις συγκέντρωσης και δημιουργίας δια της πλαγίας πανελλαδικής εμβέλειας Τ/Σ χωρίς σχετική αδειοδότηση και γενικά υποσκάπτει το κύρος και αλλοιώνει τη φυσιογνωμία της Περιφερειακής Τηλεόρασης.

Δ3. Διακοπή και επαναλειτουργία Περιφερειακών Τ/Σ. Τεχνάσματα και παραβίαση της νομιμότητας.
Είναι γνωστό ότι η σφοδρή οικονομική κρίση οδήγησε αρκετούς Περιφερειακούς Τηλεοπτικούς Σταθμούς να αναστείλουν τη λειτουργία τους. Το τελευταίο διάστημα όμως παρατηρήθηκε το φαινόμενο κάποιοι από τους Σταθμούς αυτούς που είχαν διακόψει για μεγάλο χρονικό διάστημα, πέραν των δύο ετών, τη λειτουργία τους, αιφνιδιαστικά να επαναλειτουργούν υπό την ίδια ή άλλη ιδιοκτησία!
Αυτό το επιλεκτικό και κατά το δοκούν ανοιγοκλείσιμο των καναλιών ανάλογα με τις οικονομικές σκοπιμότητες της συγκυρίας και τις επικρατούσες στην αγορά συνθήκες, όχι μόνο δημιουργεί σοβαρά προβλήματα στους λοιπούς νομίμως λειτουργούντες Τ/Σ της ίδιας Π.Ζ που επωμίζονται το αυξημένο βάρος ενοικίου προς τη DIGEA αλλά είναι και ευθέως παράνομο καθώς το άρθρο 11 παρ.4 του Ν3592/07 (που απαιτεί «επαρκή αιτιολόγηση» κάθε διακοπής ή απώλειας σήματος πέραν της μίας ώρας και αμελητί υποβολή σχετικής έκθεσης στο ΕΣΡ και την ΕΕΤΤ), δεν αφήνει κανένα περιθώριο παρερμηνείας ως προς τη βούληση του νομοθέτη να απαγορεύσει πλήρως το φαινόμενο αυτό.
Επιπροσθέτως είναι φανερό ότι η παράνομη αυτή πρακτική ευνοεί τον αθέμιτο ανταγωνισμό καθώς αυτοί που «κλείνουν» βγάζουν από πάνω τους επί πολλούς μήνες τα υπέρογκα κόστη λειτουργίας και στην πορεία όποτε το θελήσουν, ξανανοίγουν έχοντας καλύτερη και πιο καθαρή θέση ως εταιρείες στην αγορά (απολύσεις προσωπικού, τακτοποίηση οφειλών, αναστολές πληρωμών, πάγωμα και ρυθμίσεις οφειλών προς το δημόσιο, πώληση μετοχών κλπ).
Για την αντιμετώπιση του φαινομένου αυτού, έχουμε ήδη ζητήσει την παρέμβαση του ΕΣΡ το οποίο είμαστε βέβαιοι ότι θα επιβάλλει τη νομιμότητα.

Δ4. Καταχρηστική εφαρμογή Τηλεπωλήσεων
Μια από τις πρακτικές που επίσης υποσκάπτουν το κύρος και τη φυσιογνωμία της Περιφερειακής Τηλεόρασης είναι και η υπερβολική χρονικά και ανεξέλεγκτη ποιοτικά χρήση της μεθόδου των Τηλεπωλήσεων ( Telemarketing) που σε αρκετές περιπτώσεις φτάνουν να καλύπτουν το σύνολο ή το μεγαλύτερο μέρος του εκπεμπόμενου προγράμματος!
Όσο κι αν μπορούμε να κατανοήσουμε τις συμπεριφορές αυτές εξαιτίας της μεγάλης οικονομικής πίεσης που δέχεται ο κλάδος, δεν μπορούμε να τις δικαιολογήσουμε και να τις επιτρέψουμε διότι πλήττουν άμεσα και υποβαθμίζουν την εικόνα της Περιφερειακής Τηλεόρασης στα μάτια των πολιτών!
Όμως αν για το περιεχόμενο των Τηλεπωλήσεων αυτών οι περιορισμοί είναι λίγο- πολύ γνωστοί δεν συμβαίνει το ίδιο και για τα ανώτατα επιτρεπτά χρονικά όρια αυτών των Τηλεπωλήσεων. Τα άρθρα 23 και 24 του Π.Δ 109/2010 στο οποίο παραπέμπει το άρθρο 14 παρ 5α του Ν4339/15, και τα οποία αναφέρονται ακριβώς στο ζήτημα αυτό, δεν μας κάνουν σοφότερους εν προκειμένω καθώς δεν διευκρινίζεται το επίμαχο θέμα δηλαδή το ανώτατο επιτρεπτό ημερήσιο χρονικό όριο των Τηλεπωλήσεων. Υπενθυμίζουμε ότι στο προϊσχύον καθεστώς του Π.Δ 100/2010, στο άρθρο 7 καθοριζόταν επακριβώς αυτό το ανώτατο επιτρεπτό ημερήσιο όριο (τρεις ώρες), διάταξη που δεν επαναλήφθηκε στο Π.Δ 109/2010.
Επειδή θεωρούμε ιδιαιτέρως σοβαρό το ζήτημα αυτό για τους λόγους που προαναφέραμε, θεωρούμε ότι Πολιτεία και ΕΣΡ πρέπει να δουν με προσοχή και σοβαρότητα το ζήτημα αυτό, ξεκαθαρίζοντας με σαφήνεια το νομικό πλαίσιο κυρίως ως προς το ανώτατο επιτρεπτό ημερήσιο χρονικό όριο των Τηλεπωλήσεων από τους Περιφερειακούς Τηλεοπτικούς Σταθμούς της χώρας και σε κάθε περίπτωση περιορίζοντας το σε όρια που δεν θα θίγουν τη φυσιογνωμία των περιφερειακών Ενημερωτικών Τηλεοπτικών Σταθμών.

Δ5. Απαιτήσεις ΟΣΔ Πνευματικών Δικαιωμάτων. Ναι στη στήριξη των δημιουργών, όχι στην οικονομική αφαίμαξη της Περιφερειακής Τηλεόρασης.
Έχουμε πολλές φορές διαβεβαιώσει τους Οργανισμούς αυτούς αλλά και το αρμόδιο Υπουργείο Πολιτισμού ότι τόσο η Ένωσή μας όσο και οι μεγαλύτεροι και εγκυρότεροι Τ/Σ της Περιφέρειας που εκπροσωπεί, κινούμαστε απόλυτα μέσα στο πλαίσιο λειτουργίας που ορίζει η κείμενη νομοθεσία και προσπαθούμε, καταβάλλοντας πολλές φορές υψηλό τίμημα, να είμαστε συνεπείς προς τις υποχρεώσεις μας. Ειδικότερα, όπως έχουμε έμπρακτα αποδείξει, σεβόμαστε την Πνευματική Ιδιοκτησία και τα εξ αυτής απορρέοντα δικαιώματα των δημιουργών και λοιπών συντελεστών των πνευματικών έργων και καταβάλλουμε κάθε προσπάθεια ώστε να είμαστε συνεπείς απέναντι τους.
Όμως επειδή και οι δικές μας δυνατότητες δεν είναι ανεξάντλητες, αντίθετα είναι εξαιρετικά περιορισμένες λόγω της κρίσης, κάπου πρέπει να τεθεί κάποιο όριο γιατί η κατάσταση τείνει να καταστεί ανεξέλεγκτη! Όπως ήδη αναφέραμε κάθε τόσο εμφανίζονται διάφοροι Οργανισμοί Συλλογικής Διαχείρισης Πνευματικών και Συγγενικών Δικαιωμάτων πολλοί εκ των οποίων εκπροσωπούν την ίδια κατηγορία δημιουργών και προσκομίζουν διάφορα αμοιβολόγια που μόνοι τους έχουν αποφασίσει και προσδιορίσει χωρίς καμιά διαβούλευση ή στοιχειώδη έστω συνεννόηση με τους ενδιαφερόμενους χρήστες, απαιτώντας με απειλή δικαστικών διώξεων μάλιστα, ο καθένας και ένα ποσοστό επί του τζίρου των επιχειρήσεών μας!
Αν αυτές οι απαιτήσεις αθροιστούν και προστεθούν σε αυτές και οι λοιπές ισχύουσες ή επαπειλούμενες φορολογικές, ασφαλιστικές και λοιπές μας επιβαρύνσεις, τότε αντιλαμβάνεστε ότι πλέον έχουνε να κάνουμε όχι μόνο με παράλογες απαιτήσεις αλλά με ανεξέλεγκτες και εκτός ορίων καταστάσεις καθώς οι Τ/Σ της Περιφέρειας θα λειτουργούν μόνο και μόνο για να καταβάλλουν πνευματικά δικαιώματα!

Τι προτείνουμε
Η πρότασή μας είναι σαφής, ξεκάθαρη και η μόνη λογική και εφαρμόσιμη. Συνίσταται στο να καταβάλλουν όλοι οι Περιφερειακοί Τηλεοπτικοί Σταθμοί το τέλος του 2,2% ΟΧΙ επί του τζίρου αλλά επί των εσόδων που προέρχονται από την καθαρά τηλεοπτική δραστηριότητα και δη ΜΟΝΟ εκπομπή , χωρίς δικαστικές εμπλοκές και περιπέτειες που ταλαιπωρούν και τα δυο μέρη και ακολούθως το ποσό αυτό να κατανεμηθεί στους Οργανισμούς Συλλογικής Διαχείρισης κατά το λόγο που οι ίδιοι θα συμφωνήσουν ή με νομοθετική παρέμβαση θα καθορίσει το ΥΠΠΟ, του οποίου οι νομοθετικές παρεμβάσεις μέχρι σήμερα αφορούν αποκλειστικά τα συμφέροντα των δημιουργών, υποβαθμίζοντας ή αγνοώντας πλήρως τους χρήστες!
Την πρόταση αυτή έχουμε υποβάλλει εδώ κι καιρό στο ΥΠΠΟ και στον αρμόδιο Οργανισμό (ΟΠΙ), χωρίς να έχουμε λάβει απάντηση. Πρέπει όμως και οι δυο αυτοί κρατικοί φορείς να λάβουν σοβαρά υπόψη τους το όλο ζήτημα και στο μέτρο των αρμοδιοτήτων τους να παρέμβουν για τη διευθέτησή του γιατί αν τελικά βάλουν λουκέτο οι Περιφερειακοί Τ/Σ όχι μόνο δεν θα πάρουν ούτε ευρώ οι Ο.Σ.Δ αλλά επιπλέον θα πληγούν ανεπανόρθωτα και τομείς του Πολισμού μας όπως η υπεράσπιση και ανάδειξη του τοπικού πολιτισμού, της λαϊκής-παραδοσιακής κουλτούρας, των τοπικολαϊκών παραδόσεων, ηθών και εθίμων κλπ πού μόνον η Περιφερειακή Τηλεόραση έχει μείνει ακριβώς να τους υπερασπίζει και να τους αναδεικνύει.

Δ6. Μέτρα ενίσχυσης της Περιφερειακής Τηλεόρασης.
Η προηγούμενη κυβέρνηση δρομολόγησε πρόσφατα τη λήψη μέτρων άμεσης οικονομικής ενίσχυσης του ΕΝΤΥΠΟΥ περιφερειακού (αλλά και πανελλαδικού) Τύπου. Για τα έντυπα περιφερειακά ΜΜΕ εξαγγέλθηκε απευθείας χρηματική ενίσχυση ύψος 4.000.000 ετησίως με ορίζοντα 4ετίας, δηλαδή 16.000.000 ευρώ ενώ ανάλογη ενίσχυση αποφασίστηκε και για τον πανελλήνιας κυκλοφορίας έντυπο τύπο. Τα μέτρα αυτά φρονούμε ότι πρέπει να υλοποιηθούν από την σημερινή κυβέρνηση καθώς πρόκειται για μια εδραιωμένη από ετών πρακτική που εφαρμόζεται σε όλες σχεδόν τις ευρωπαϊκές χώρες. Όμως και σε αυτό το κρίσιμο ζήτημα η Περιφερειακή Τηλεόραση έπεσε θύμα μιας ακατανόητης συλλογιστικής! Εξαιρέθηκε από τα μέτρα στήριξης διότι θεωρήθηκε ότι ενισχύεται με την μείωση του Ειδικού Φόρου Τηλεόρασης από 20% σε 5%!! Δηλαδή θεωρήθηκε ως «ενίσχυση» η μείωση, ούτε καν η κατάργηση, μιας άδικης επιβάρυνσης!

Τι προτείνουμε
Με βάση το παραπάνω σκεπτικό θεωρούμε αυτονόητη την ένταξη και της Περιφερειακής Ενημερωτικής Τηλεόρασης στα μέτρα άμεσης οικονομικής ενίσχυσης του Τύπου όπως αυτά ήδη εφαρμόζονται για τον έντυπο Τύπο. Ουσιαστικό μέτρο ενίσχυσης θα μπορούσε επίσης να είναι η ένταξη των επιχειρήσεων της Ενημερωτικής Περιφερειακής Τηλεόρασης στο ΕΣΠΑ ή σε άλλα συγχρηματοδοτούμενα προγράμματα για τη χρηματοδότηση αναπτυξιακών δραστηριοτήτων όπως η τεχνολογική αναβάθμιση, η επιμόρφωση του προσωπικού, η ψηφιοποίηση των αρχείων κλπ.
Σε κάθε περίπτωση θεωρούμε ότι και η Περιφερειακή Ενημερωτική Τηλεόραση δικαιούται μερίδιο της κρατικής ενίσχυσης προς τα ΜΜΕ. Κάθε άλλη απόφαση ή πρακτική θα συνιστούσε απαράδεκτη, αδικαιολόγητη και αντισυνταγματική εξαίρεση.

Δ7. Κάλυψη «λευκών» περιοχών. Πάλι αγνοήθηκε η Περιφερειακή Τηλεόραση!
Με τον γνωστό πρόσφατο Νόμο αποκτούν πρόσβαση στην τηλεοπτική κάλυψη ως προς τους τηλεοπτικούς σταθμούς εθνικής εμβέλειας, το 5% περίπου των κατοίκων της χώρας που μέχρι σήμερα τη στερούνταν. Θα είμαστε ιδιαιτέρως ευτυχείς όμως αν το ποσοστό αυτό αφορούσε και την αδυναμία πρόσβασης στους Περιφερειακούς Τηλεοπτικούς Σταθμούς, καθώς υπάρχουν περιοχές της χώρας όπου η πρόσβαση αυτή είναι αδύνατη για πάνω από το 50% των κατοίκων της γεωγραφικής ζώνης που, υποτίθεται, ότι καλύπτει ένας περιφερειακός τηλεοπτικός σταθμός!
Παρόλα αυτά οι Περιφερειακοί Τηλεοπτικοί Σταθμοί της χώρας που διαδραματίζουν έναν καταλυτικό και αναντικατάστατο ρόλο στην ενημέρωση, την πληροφόρηση, την ψυχαγωγία και την εν γένει καθημερινότητα του πολίτη της Περιφέρειας, απουσιάζουν προκλητικά και αδικαιολόγητα από το σχετικό σχεδιασμό! Ο Νόμος αναφέρεται αποκλειστικά και μόνο στους τηλεοπτικούς σταθμούς εθνικής εμβέλειας στους οποίους επιδιώκεται να εξασφαλιστεί η πρόσβαση των δικαιούχων κατοίκων ενώ οι Σταθμοί Περιφερειακής Εμβέλειας αντιμετωπίζονται σαν «φτωχοί συγγενείς».
Το οξύμωρο δε του πράγματος είναι ότι ακριβώς αυτοί οι κάτοικοι των «λευκών» και κατά τεκμήριο προβληματικών περιοχών είναι εκείνοι που έχουν περισσότερο παντός άλλου την ανάγκη επαφής, ενημέρωσης και πληροφόρησης με τα διοικητικά, οικονομικά, κοινωνικά κλπ κέντρα και τις δραστηριότητες της Περιφέρειάς τους, προβολής των αιτημάτων τους και διεκδίκησης λύσης σε αυτά. Υπάρχει κανείς που να πιστεύει ότι οι σταθμοί εθνικής εμβέλειας μπορούν ή ενδιαφέρονται να διαδραματίσουν αυτό το ρόλο;
Η απαράδεκτη αυτή εξαίρεση και ουσιαστικά αγνόηση της Περιφερειακής Τηλεόρασης σε ένα ζήτημα κορυφαίας σημασίας γι αυτή συνιστά ένα μεγάλο θεσμικό ατόπημα που πρέπει πάραυτα να διορθωθεί από τη νέα κυβέρνηση
καθώς όχι μόνο εγείρει σοβαρότατα νομικά ζητήματα αλλά επίσης δημιουργεί και τηλεοπτικούς σταθμούς δύο ταχυτήτων με ό,τι αυτό συνεπάγεται από οικονομικής πλευράς, θέσης στην αγορά, νόθευσης του ανταγωνισμού κλπ.

Δ8. Κρατική Διαφήμιση και Περιφερειακή Τηλεόραση.
Είναι αλήθεια ότι η κρατική διαφήμιση τα τελευταία χρόνια έχει συρρικνωθεί σημαντικά και αυτό συνεπάγεται μια ακόμη σημαντική απώλεια εσόδων για τα ΜΜΕ. Είναι όμως επίσης αλήθεια ότι η Περιφερειακή Τηλεόραση αποτελεί διαχρονικά τον «φτωχό και παραμελημένο συγγενή» του όλου συστήματος. Κι αυτό παρά τις θεαματικές της επιδόσεις σε δείκτες τηλεθέασης και την υψηλή απήχηση και αποδοχή της στις περισσότερες περιοχές της χώρας, υψηλότερες ακόμη και από τα κανάλια εθνικής εμβέλειας!
Το βασικότερο πρόβλημα εδώ είναι η συστηματική καταστρατήγηση του όρου της υποχρεωτικής κατανομής του 30% της διαφημιστικής δαπάνης των δημόσιων φορέων υπέρ των περιφερειακών ΜΜΕ που επιβάλλουν ο Ν2328/95 και το Π.Δ 261/97. Κυριότερη αιτία γι αυτό είναι η έλλειψη πρόβλεψης κυρώσεων για την παραβίαση αυτή και ο δυσχερής και καθυστερημένος έλεγχος για την τήρηση ή μη της υποχρέωσης αυτής.
Άλλο σημαντικό πρόβλημα είναι ότι το προβλεπόμενο ποσοστό του 30%, δεν υπολογίζεται επί του συνόλου του εγκεκριμένου από το αρμόδιο Υπουργείο, ποσού αλλά επί του, μικρού συνήθως, μέρους αυτού που προορίζεται για τα ΜΜΕ. Το υπόλοιπο πάει σε άλλες μορφές διαφήμισης, αμοιβές συνεργατών και διαφημιστών, συνέδρια, ημερίδες κλπ.
Ειδικότερα τώρα για την Περιφερειακή Τηλεόραση σοβαρότατο πρόβλημα δημιουργεί η ανεπαρκής διατύπωση του άρθρου 9 του Ν2328/95 και του άρθρου 4 παρ 2 του Π.Δ 261/97 σύμφωνα με την οποία στα έντυπα ΜΜΕ της περιφέρειας κατανέμεται τουλάχιστον το 40% (εννοείται του 30% που προορίζεται για όλα τα περιφερειακά ΜΜΕ) και στο ραδιόφωνο τουλάχιστον το 10%. Παρότι η προφανής βούληση του νομοθέτη ήταν να μην αποκλειστεί από τις κατανομές καμιά κατηγορία ΜΜΕ της περιφέρειας, εν τούτοις η μάλλον ατυχής χρήση του όρου «τουλάχιστον» για τα έντυπα και το ραδιόφωνο δίνει την εντύπωση ότι το ποσοστό της Τηλεόρασης δεν είναι το εναπομείναν 50% αλλά μπορεί να είναι ακόμη και μηδενικό (!) και όλη η δαπάνη να πάει στα δυο άλλα Μέσα! Ήδη έχουν σημειωθεί περιπτώσεις δημόσιων φορέων που ερμηνεύουν με αυτό τον τρόπο τη διάταξη αποκλείοντας την Περιφερειακή Τηλεόραση!

Τι προτείνουμε:
Απαιτούνται κατά τη γνώμη μας τα παρακάτω βήματα για τον εξορθολογισμό, τη διαφάνεια και την αποτελεσματικότητα του όλου συστήματος της Κρατικής Διαφήμισης:
Διασφάλιση της όσο το δυνατόν μεγαλύτερης διαφάνειας στη συνολική διαχείριση των δημοσίων δαπανών που αφορούν τη διαφημιστική προβολή του δημοσίου. Δεν νοείται οποιαδήποτε εξυγιαντική νομοθετική αλλαγή χωρίς ουσιώδη παρέμβαση στο ζήτημα αυτό.
Κατανομή της Κρατικής Διαφήμισης στα διάφορα ΜΜΕ όχι αυθαίρετα ή με βάση πολιτικές ή προσωπικές επιδιώξεις κλπ. αλλά με βάση αντικειμενικά κριτήρια όπως η απήχηση του Μέσου με βάση έγκυρες μετρήσεις τηλεθέασης (όσον αφορά την Τηλεόραση), ο δείκτης απασχόλησης προσωπικού κλπ., έτσι ώστε το δημόσιο χρήμα να πιάνει τόπο, ο σκοπός της δαπάνης να επιτυγχάνεται και η κρατική διαφήμιση να μην γίνεται όχημα εξυπηρέτησης σκοπιμοτήτων.
Αυστηρή εφαρμογή του όρου της υποχρεωτικής κατανομής του 30% στα Περιφερειακά Μέσα, έστω ως μέρος της συνολικής δαπάνης. Πρόβλεψη κυρώσεων για τους πολιτικούς υπεύθυνους των φορέων αλλά και τους υπηρεσιακούς παράγοντες που παραβιάζουν την υποχρέωση αυτή. Αυστηρή παρακολούθηση της εφαρμογής των υφιστάμενων διατάξεων που επιβάλλουν την έγκαιρη και πλήρη ανάρτηση στο διαδίκτυο των διαφημιστικών δαπανών από τους δημόσιους φορείς και τις διαφημιστικές εταιρείες με κυρώσεις για τους παραβάτες.
Ενεργοποίηση και ουσιαστική λειτουργία της Επιτροπής του άρθρου 27 του Ν3166/03, με τη συμμετοχή όλων των φορέων των περιφερειακών ΜΜΕ για την παρακολούθηση και τον έλεγχο εφαρμογής της σχετικής νομοθεσίας.
Άμεση τροποποίηση των προαναφερθεισών διατάξεων του Ν2328/95 και του Π.Δ 261/97 και πρόβλεψη ρητά συγκεκριμένου ποσοστού για κάθε κατηγορία Περιφερειακών ΜΜΕ ώστε να διασφαλιστεί η αληθής βούληση του νομοθέτη και να μην αποκλείεται με διάφορες ηθελημένες ή αθέλητες παρερμηνείες καμιά κατηγορία Μέσων από τις κατανομές.

Δ9. Μετρήσεις θεαματικότητας
Όπως ήδη αναφέρθηκε το κράτος αλλά και η διαφημιστική αγορά πρέπει να έχουν ανά πάσα στιγμή σαφή εικόνα της απήχησης , της εμβέλειας και εν τέλει της βιωσιμότητας κάθε μέσου, ώστε να κάνουν με διαφάνεια τις κατανομές τους ή να χαράξουν τη στρατηγική τους.

Η ανάγκη αξιόπιστου συστήματος μετρήσεων , μεγεθών και τάσεων δεν αφορά αποκλειστικά στον απαραίτητο εξορθολογισμό της διαφημιστικής αγοράς αλλά απαντά και στην ανάγκη μόνιμης και διαρκούς συγκέντρωσης της πληροφορίας στην προοπτική της αποκατάστασης του τοπίου της μαζικής επικοινωνίας και της επιθυμητής νέας ισορροπίας ανάμεσα στο κέντρο και την περιφέρεια.
Οι υπάρχουσες μετρήσεις θεαματικότητας που γίνονται με ιδιωτική πρωτοβουλία αποτυπώνουν με σαφήνεια την υπεροχή των περιφερειακών τηλεοπτικών σταθμών έναντι των πανελλαδικών στις περισσότερες Περιφέρειες της χώρας!

Τι προτείνουμε:
Οι έρευνες αυτές πρέπει να επισημοποιηθούν , να μονιμοποιηθούν αλλά και να αξιοποιηθούν.
Για να γίνει αυτό απαιτείται η θεσμική παρέμβαση της Πολιτείας για τη διασφάλιση του αδιάβλητου . Είναι αναγκαία κατά τη γνώμη μας η καθιέρωση με ευθύνη , εποπτεία και φροντίδα του Υπουργείου αρμόδιου για θέματα ΜΜΕ ανά τακτά χρονικά διαστήματα, έρευνας τηλεθέασης των περιφερειακών τηλεοπτικών καναλιών αλλά και αναγνωσιμότητας και ακροαματικότητας για τις εφημερίδες και τα ραδιόφωνα της περιφέρειας.

Αν τίθεται από την Πολιτεία θέμα κόστους μπορεί να προβλεφθεί και η συμμετοχή ή ακόμη και η καθ' ολοκληρίαν ανάληψη της σχετικής δαπάνης από τα ΜΜΕ που επιθυμούν να μετρηθεί η απήχησή τους.

Ε. ΕΠΙΛΟΓΟΣ
Η συζήτηση για τα προβλήματα της Περιφερειακής Τηλεόρασης δεν είναι ασφαλώς σημερινή. Κρατάει 30 σχεδόν χρόνια και έχουμε κατά καιρούς όλοι εμπλακεί σ' αυτή. Ιδιοκτήτες, δημοσιογράφοι, συνδικαλιστές, Πολιτεία. Οι προτάσεις και οι ιδέες πολλές. Οι πραγματικές λύσεις ελάχιστες. Όμως είτε το θέλουμε είτε όχι, είμαστε στο «τέλος εποχής». Οι θεσμικές και κυρίως οι οικονομικές εξελίξεις δεν επιτρέπουν να συνεχίζεται πλέον χωρίς δυσβάστακτο κόστος, η σημερινή νεφελώδης και ερμαφρόδιτη κατάσταση. Πρέπει να υπάρξουν οι αναγκαίες τομές και ρήξεις.
Στο χώρο υπάρχουν πολλά Περιφερειακά Κανάλια που μπορούν και θέλουν να παρακολουθήσουν τις εξελίξεις και να προσαρμοστούν σε αυτές. Επιχειρηματίες που είναι έτοιμοι και πρόθυμοι να πάρουν τα αναγκαία οικονομικά και επιχειρηματικά ρίσκα. Αναγκαία όμως προϋπόθεση γι αυτό είναι η εξασφάλιση όρων υγιούς και Αθέμητου ανταγωνισμού μέσα σ' ένα ξεκάθαρο και διαυγές θεσμικό πλαίσιο. Αυτό είναι υποχρέωση και ευθύνη της Πολιτείας να το δημιουργήσει.
Η δική μας επιδίωξή με το κείμενο αυτό είναι να συμβάλλουμε με συγκεκριμένες, ρεαλιστικές και εφαρμόσιμες προτάσεις για μια δυναμική υπέρβαση της σημερινής καθηλωτικής στασιμότητας.
Κυρίως για να μην έχει κανείς αρμόδιος την πολυτέλεια να ισχυριστεί ότι «δεν γνώριζε...»
Ο έχων ώτα ακούειν, ακουέτω...

Για το Δ.Σ της ΕΕΤΕΠ
Ο Πρόεδρος                                          Ο Γενικός Γραμματέας
Αντώνης Δημητρίου                               Γιώργος Σιμόπουλος

Παρατηρήσεις: Υπόμνημα - Ε.Ε.Τ.Ε.Π. - Οκτώβριος 2019

Στην ίδια κατηγορία