ΕΣΡ: Θέματα Ραδιοφωνικών και Τηλεοπτικών Σταθμών στην Ημερήσια Διάταξη της 62ης Συνεδρίασης (Δευτέρα 25.11.2019).

Η 62η συνεδρίαση του Εθνικού Συμβουλίου Ραδιοτηλεόρασης θα πραγματοποιηθεί τη Δευτέρα 25 Νοεμβρίου 2019 και ώρα 11:00, στην έδρα του Συμβουλίου στη διεύθυνση Πανεπιστημίου και Αμερικής 5 (Αίθουσα «Ροδόλφος Μορώνης» στον 3ο όροφο), με θέματα ημερησίας διατάξεως:1. Ακρόαση του ραδιοφωνικού σταθμού «ΑΣΤΡΟ FM» Νομού Αττικής, για παροχή διευκρινίσεων σχετικά με αίτηση θεραπείας κατά της με αριθμό 142/2018 απόφασης του ΕΣΡ. (Φ. 253/2019)

2. Ακρόαση του τηλεοπτικού σταθμού «OPEN BEYOND», για παροχή διευκρινίσεων σχετικά με ενδεχόμενη παράβαση των διατάξεων που αφορούν α) το άρθρο 5 παρ. 1 του Π.Δ/τος 77/2003- μετάδοση γεγονότων χωρίς αίσθημα ευθύνης- αναφορά σε bullying (Φ.265/2019)
εκπομπή Total Football 6/10/2019

Ο Πρόεδρος του ΕΣΡ
Αθανάσιος Κουτρομάνος

Παρατηρήσεις: Ημερήσια Διάταξη - Εθνικό Συμβούλιο Ραδιοτηλεόρασης (ΕΣΡ) - Αθήνα, 20.11.2019 - Αρ. Πρωτ: 5345