ΕΡΤ: Σύμβαση για την απόκτηση δικαιώματος χρήσης στιγμιοτύπων αγώνων Super League 2019 - 2020 με NOVA - Forthnet - Ορθή Επανάληψη!

Διαβάστε ακολούθως την απόφαση της ΕΡΤ Α.Ε. με Θέμα 6ο : Σύμβαση για την απόκτηση του δικαιώματος χρήσης των εμπορικών στιγμιοτύπων των αγώνων της Super League περιόδου 2019 - 2020 με την εταιρία NOVA - Forthnet. Στην Αθήνα, σήμερα, 20 Σεπτεμβρίου 2019, ημέρα Παρασκευή και ώρα 15:00, στα γραφεία της εταιρίας συνήλθε σε συνεδρίαση το Διοικητικό Συμβούλιο της ανώνυμης εταιρίας με την επωνυμία «ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΡΑΔΙΟΦΩΝΙΑ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ Α.Ε.» («ΕΡΤ ΑΕ»), ύστερα από πρόσκληση του Διευθύνοντος Συμβούλου.

Κατά τη συνεδρίαση παρέστησαν ο κ. Κωνσταντίνος Ζούλας, Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου, ο κ. Γεώργιος Γαμπρίτσος, Διευθύνων Σύμβουλος, ο κ. Νικόλαος Ελματζιόγλου, Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου, η κα Ιωάννα Στεφανάκη, Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου, που διορίσθηκαν με την με αριθμό Ε/178/17.09.2019 απόφαση του Υφυπουργού στον Πρωθυπουργό, κ. Στυλιανού Πέτσα (ΦΕΚ Υ.Ο.Δ.Δ. 749/17.09.2019), ο κ. Δημήτριος Παπαδημητρίου και ο κ.Αριστοτέλης Μεταξάς, Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου. Παρέστησαν, επίσης, ο κ. Ευάγγελος Λουριδάς, Γενικός Διευθυντής Διοικητικών και Οικονομικών Υπηρεσιών, ο κ. Βασίλειος Πατσιαντός, Προϊστάμενος της Διεύθυνσης Νομικών Υπηρεσιών και η κα Ελισάβετ Βιδάλη Κελαγιάννη, Γραμματέας του Διοικητικού Συμβουλίου.

Αφού διαπιστώθηκε απαρτία, αρχίζει η συζήτηση των κατωτέρω θεμάτων της ημερησίας διατάξεως:

Θέμα 6ο : Σύμβαση για την απόκτηση του δικαιώματος χρήσης των εμπορικών στιγμιοτύπων των αγώνων της Super League περιόδου 2019 - 2020 με την εταιρία NOVA - Forthnet. 

Το Διοικητικό Συμβούλιο, λαμβάνοντας υπόψη την με ημερομηνία 19.9.2019 εισήγηση του Διευθυντή Αθλητικής Ενημέρωσης, καθώς και την προφορική ενημέρωσή του, σχετικά με την απόκτηση του δικαιώματος χρήσης των εμπορικών στιγμιοτύπων των αγώνων των 9 ΠΑΕ της Super League περιόδου 2019 - 2020 για τις ανάγκες της εβδομαδιαίας αθλητικής εκπομπής «ΑΘΛΗΤΙΚΗ ΚΥΡΙΑΚΗ», αποφασίζει ομόφωνα και εγκρίνει την απόκτηση των δικαιωμάτων χρήσης των εμπορικών στιγμιοτύπων των εντός έδρας αγώνων των 9 ΠΑΕ της κανονικής περιόδου καθώς και των αγώνων πλέι οφ και πλέι άουτ από την εταιρία FORTHNET ΑΕ, που διατηρεί τα δικαιώματα μετάδοσης. Παράλληλα η ΕΡΤ ΑΕ παραχωρεί τα δικαιώματα χρήσης των εμπορικών στιγμιοτύπων των εντός έδρας αγώνων των 4 ΠΑΕ της Super League που διατηρεί αποκλειστικά για διαδικτυακή χρήση.

Το συνολικό κόστος διαμορφώνεται τελικά στο ποσό των 501.200,00 € πλέον ΦΠΑ, κατόπιν της παρασχεθείσας από την ως άνω εταιρία έκπτωσης ύψους 30% (716.000,00 € μείον 30%), με την προϋπόθεση αποπληρωμής του έως τις 30 Σεπτεμβρίου 2019.
Εξουσιοδοτείται ο Διευθύνων Σύμβουλος για την υπογραφή της σχετικής σύμβασης και ορίζεται ως δευτερεύων διατάκτης για την έκδοση απόφασης ανάληψης υποχρέωσης (ΑΑΥ).

Ο ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΑΜΠΡΙΤΣΟΣ

Παρατηρήσεις: ΕΡΤ - ΠΡΑΚΤΙΚΟ αριθμ. 203 ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ 20-09-2019 Αθήνα, Αρ. Πρωτ. : 2877 ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ

Στην ίδια κατηγορία