Συμφωνία ΕΥΕΔ - Google για τα πνευματικά δικαιώματα.

Σε συμφωνία για την καταβολή πνευματικών δικαιωμάτων κατέληξαν οι διαπραγματεύσεις της Ειδικής Υπηρεσίας Έκτακτης Διαχείρισης Δικαιωμάτων - ΕΥΕΔ με τον ψηφιακό πάροχο Google για τις ακόλουθες on demand streaming υπηρεσίες:

α)  YouTube και

β) την νέα συνδρομητική μουσική υπηρεσία YouTube Music (Audio ή/και Video).

Αξίζει να αναφερθεί ότι η διάθεση της νέας συνδρομητικής υπηρεσίας YouTube Music ξεκίνησε στην Ελλάδα μόλις στις 17 Ιουλίου 2019.

Παρατηρήσεις: Ανακοίνωση - Ειδική Υπηρεσία Έκτακτης Διαχείρισης Δικαιωμάτων (ΕΥΕΔ) Αθήνα, 31 Ιουλίου 2019