ΕΝΩΣΗ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΩΝ ΤΗΛΕΟΡΑΣΕΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ: Πρακτικό Εκλογοαπολογιστικής Συνέλευσης 19/07/2019.

Προς Μέλη και μη μέλη ΕΕΤΕΠ.Προς ενημέρωσή σας ακολουθεί το Πρακτικό της Εκλογοαπολογιστικής Γενικής Συνέλευσης που έγινε την Παρασκευή 19/7/19,

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΕΚΛΟΓΟΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ
                                   
ΑΘΗΝΑ – 19/7/2019

Αρ. πρωτ. 297

Σήμερα Παρασκευή 19/7/19, πραγματοποιήθηκε στην Αθήνα – Ξενοδοχείο ELECTRA METROPILIS, Εκλογοαπολογιστική Γενική Συνέλευση της Ένωσης Ενημερωτικών Τηλεοράσεων Ελληνικής Περιφέρειας με βάση τη σχετική πρόσκληση που είχε αποσταλεί στα Μέλη και είχε αναρτηθεί στην ιστοσελίδα της Ένωσης, σύμφωνα με τις προβλέψεις του Καταστατικού και με βασικά θέματα τον Απολογισμό του απερχόμενου Δ.Σ και την εκλογή του νέου Δ.Σ της ΕΕΤΕΠ.

Αφού διαπιστώθηκε η ύπαρξη απαρτίας με βάση τον αριθμό των δικαιουμένων ψήφο μελών, σύμφωνα με το Καταστατικό,  ο Πρόεδρος της Ένωσης κήρυξε την έναρξη της διαδικασίας.

Στην αρχή παρουσιάστηκε από τον Πρόεδρο Α. Δημητρίου και τον Σύμβουλο της ΕΕΤΕΠ Τρ. Δάρα,  ο Απολογισμός του απερχόμενου Δ.Σ  ο οποίος προσαρτάται ολόκληρος ως Παράρτημα, στο τέλος του παρόντος Πρακτικού.

Ακολούθησε εκτενής συζήτηση επί του Απολογισμού αλλά  και επί του Προγραμματισμού Δράσης της ΕΕΤΕΠ προκειμένου με βάση τις εμπειρίες που αποκτήθηκαν αλλά και τα ζητήματα που παραμένουν ανοιχτά, να προσδιοριστούν οι βασικές προτεραιότητες του νέου Δ.Σ.

Ως πρώτη προτεραιότητα αποφασίστηκε η επαφή με τη νέα κυβέρνηση προς την οποία πρέπει να τεθούν όλα τα ζητήματα που αφορούν και ενδιαφέρουν τον κλάδο από μηδενική βάση. Για το λόγο αυτό εξουσιοδοτήθηκε το νέο ΔΣ να ετοιμάσει ειδικό αναλυτικό Υπόμνημα με τις θέσεις και τα αιτήματα της Ένωσης, το οποίο θα τεθεί υπόψη της νέας πολιτικής ηγεσίας, των κομμάτων, των φορέων και αρχών κλπ.

Ως προς το μείζον ζήτημα της αδειοδότησης της Περιφερειακής Τηλεόρασης επιβεβαιώθηκαν οι πάγιες θέσεις της ΕΕΤΕΠ για την ανάγκη λύσης αυτής της μεγάλης θεσμικής εκκρεμότητας αλλά αφού ληφθούν υπόψη οι τεκμηριωμένες θέσεις και ενστάσεις του κλάδου. Εκτιμήθηκε ότι ανεξάρτητα από το κυβερνητικό χρονοδιάγραμμα, η ΕΕΤΕΠ πρέπει να ετοιμαστεί με συγκεκριμένες θέσεις για όλα τα ζητήματα που αφορούν την αδειοδότηση και παραμένουν ανοιχτά.

Ακολούθως συζητήθηκε το θέμα των σχέσεων με τον πάροχο δικτύου – DIGEA  εκτιμήθηκε ότι το νέο ΔΣ θα πρέπει κατ’ αρχήν  να συνεχίσει τη διερεύνηση της προοπτικής απεμπλοκής (κατόπιν συμφωνίας) από την DIGEA και αν αυτό δεν ευδοκιμήσει να εξετάσει κατά προτεραιότητα την επίλυση των προβλημάτων σε περιοχές και ΠΖ όπου αυτά είναι εντονότερα.

Σε ο,τι αφορά τη στρατηγική της συνεργασίας με το ΕΣΡ που εγκαινίασε το προηγούμενο Δ.Σ εκτιμήθηκε ότι πρέπει να συνεχιστεί στη βάση της θεσμικής εγκυρότητας της ΕΕΤΕΠ. Μέσα από τη συνεργασία αυτή πρέπει να επιλυθούν  ζητήματα όπως αυτά της δικτύωσης όπου πρέπει να επιμείνουμε στη θέση που έχουμε ήδη διατυπώσει για την πλήρη κατάργησή της, των τηλεπωλήσεων όπου πρέπει επίσης να επιμείνουμε στον ουσιαστικό και σχολαστικό έλεγχο από το ΕΣΡ ως προς τη διάρκειά τους κλπ, καθώς και στο παράνομο ανοιγοκλείσιμο καναλιών υπό την ίδια ή άλλη ιδιοκτησία για το οποίο έχουμε ζητήσει την αυστηρή εφαρμογή του νόμου που απαγορεύει τέτοιες πρακτικές.

Το ζήτημα της αντιμετώπισης της υπερφορολόγησης και των οικονομικών επιβαρύνσεων του κλάδου εκτιμήθηκε ότι πρέπει να είναι ψηλά στην ατζέντα των επιδιώξεων του νέου ΔΣ με στόχους την πλήρη κατάργηση του Ειδικού Φόρου Τηλεόρασης, την κατάργηση του νέου φόρου 2% επί του τζίρου υπέρ ΕΔΟΕΑΠ για την οποία αναμένεται η απόφαση του ΣτΕ όπου έχουμε προσφύγει, την αντιμετώπιση των απαιτήσεων των διαφόρων φορέων συλλογικής διαχείρισης πνευματικών δικαιωμάτων αλλά και την κατάργηση ή τη μη εφαρμογή μιας σειράς ακόμη «αφανών» επιβαρύνσεων όπως οι διάφοροι φόροι υπέρ τρίτων που επιβάλλονται στην περιφερειακή τηλεόραση.

Με βάση την μεγάλη επιτυχία της Ημερίδας για την Περιφερειακή Τηλεόραση που έγινε πέρυσι στη Λαμία αποφασίστηκε η διοργάνωση σε εύθετο χρόνο μιας παρόμοιας εκδήλωσης κατά προτίμηση στη Βόρειο Ελλάδα.

Τέλος η ΓΣ συζήτησε τα οργανωτικά και οικονομικά ζητήματα που αφορούν την ίδια την Ένωση. Εκτιμήθηκε ότι είναι αναγκαίο το νέο ΔΣ να προχωρήσει στην οργανωτική ανασυγκρότηση της Ένωσης με ριζική τροποποίηση του Καταστατικού και του Εσωτερικού Κανονισμού Λειτουργίας για την οριοθέτηση δικαιωμάτων και υποχρεώσεων των μελών, αυστηροποίηση των κριτηρίων ένταξης στην Ένωση, ουσιαστικοποίηση των διαδικασιών κλπ, με στόχο βασικό την ενεργοποίηση του μεγαλύτερου δυνατού αριθμού μελών στη λειτουργία, τις διεκδικήσεις και τη δράση της ΕΕΤΕΠ που δεν μπορεί να αφορά μόνο τα μέλη του ΔΣ αλλά πρέπει να είναι συνειδητή υπόθεση όλων των μελών. Στα πλαίσια της Οργανωτικής ανασυγκρότησης πρέπει να εξεταστεί η εξασφάλιση μόνιμης έδρας – γραφείων σε καθημερινή λειτουργία, η πρόσληψη συνεργατών κλπ. Για το λόγο αυτό η ανταπόκριση στις οικονομικές υποχρεώσεις όλων των μελών είναι μια από τις πιο βασικές προϋποθέσεις για την επιτυχία αυτής της προσπάθειας και πρέπει το νέο ΔΣ να επιμείνει σχετικά.

Ο Απολογισμός και η διοικητική και διαχειριστική λογοδοσία του απερχόμενου Δ.Σ εγκρίθηκαν ομόφωνα από όλα τα Μέλη.

Στη συνέχεια εξελέγη διμελής εφορευτική Επιτροπή για τη διενέργεια των Εκλογών ανάδειξης του νέου Δ.Σ.

Από την ψηφοφορία που ακολούθησε εξελέγησαν ως Τακτικά Μέλη του νέου Δ.Σ οι Αντώνης Δημητρίου (ΚΡΗΤΗ ΤV), Γιώργος Σιμόπουλος (STAR Κεντρικής Ελλάδος), Σπύρος Καμπιώτης (IONIAN CHANNEL), Λευτέρης Κουκουτίνης (ΕΝΑ CHANNEL) και Σάκης Κοκκίνης (ASTRA TV).
Ως αναπληρωματικά Μέλη εξελέγησαν οι Κώστας Μπόκας (ΑΧΕΛΩΟΣ ΤV) και Ελένη Μακρή (ATLAS TV).

Κατόπιν πρότασης του Προέδρου αποφασίστηκε ομόφωνα η μετατροπή του ΔΣ της ΕΕΤΕΠ από 5μελές σε 7μελές. Ως εκ τούτου και έως ότου τροποποιηθεί το καταστατικό, συμφωνήθηκε επίσης ομόφωνα, τα αναπληρωματικά Μέλη να συμμετέχουν κανονικά σε όλες τις συνεδριάσεις του Δ.Σ με δικαίωμα λόγου και ψήφου.

Στο σημείο αυτό, μη υπάρχοντος άλλου θέματος να συζητηθεί, τερματίστηκε η Γενική Συνέλευση.

Παρατηρήσεις: Ενημέρωση - ΕΝΩΣΗ  ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΩΝ  ΤΗΛΕΟΡΑΣΕΩΝ  ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ  ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ (ΕΕΤΕΠ) - 19 Ιουλίου 2019

Στην ίδια κατηγορία