Digea: Πρόσκληση Τακτικής Γενικής Συνέλευσης 2023.

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Ανωνύμου Εταιρείας με την επωνυμία «ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΟΥ ΠΑΡΟΧΟΥ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΜΕΤΑΔΟΣΕΩΝ», σύμφωνα με το νόμο και το Καταστατικό της και κατόπιν της ληφθείσης κατά τη συνεδρίαση της 6ης Μαΐου 2023 αποφάσεώς του, καλεί τους κ.κ. μετόχους αυτής την 14η Ιουνίου 2023, ημέρα Τετάρτη και ώρα 10:30 π.μ., στα ενταύθα γραφεία και έδρα της εταιρείας (Σωρού 26 - Μαρούσι) προς συγκρότηση Τακτικής Γενικής Συνέλευσης προκειμένου να συζητηθούν και να ληφθούν αποφάσεις σχετικά με τα κάτωθι θέματα ημερήσιας διατάξεως:ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΕΩΣ

1.    Έγκριση των χρηματοοικονομικών καταστάσεων της Εταιρείας, μετά της ετήσιας έκθεσης διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου, της Έκθεσης Ελέγχου του Ορκωτού Ελεγκτή της Εταιρείας και της διάθεσης κερδών, για την δέκατη τρίτη εταιρική χρήση (01/01/2022 - 31/12/2022),

2.    Έγκριση της συνολικής διαχείρισης της Εταιρείας από το Διοικητικό Συμβούλιο κατά την δέκατη τρίτη εταιρική χρήση (01/01/2022 - 31/12/2022), σύμφωνα με το άρθρο 108 του Ν. 4548/2018, και απαλλαγή του Ορκωτού Ελεγκτή της Εταιρείας για την ίδια χρήση, σύμφωνα με το Νόμο,

3.    Εκλογή ενός (1) τακτικού και ενός (1) αναπληρωματικού Ορκωτού Ελεγκτή της Εταιρείας για τη χρήση 2023,

4.    Λοιπά θέματα.

Σημειώνεται ότι οποιοσδήποτε μέτοχος επιθυμεί, δύναται, αντί της φυσικής παρουσίας αυτού ή αντιπροσώπου αυτού στον προαναφερϋέντα τόπο διεξαγωγής της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης, να συμμετάσχει μέσω τηλεδιάσκεψης, όπως προβλέπεται στο άρθρο 17 παρ. 1 του καταστατικού της Εταιρείας.

Σε περίπτωση που κατά την ως άνω συνεδρίαση δεν επιτευχθεί η απαιτούμενη από το καταστατικό και το νόμο απαρτία για τη λήψη απόφασης επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης, καλούνται οι κ.κ. μέτοχοι της Εταιρείας σε Επαναληπτική Γενική Συνέλευση που θα συνέλθει την 21η Ιουνίου 2023, ημέρα Τετάρτη και ώρα 10:30 π.μ., στον ίδιο ως άνω τόπο για λήψη αποφάσεων επί των ιδίων ως άνω θεμάτων. Σημειώνεται ότι οποιοσδήποτε μέτοχος επιθυμεί, δύναται, αντί της φυσικής παρουσίας αυτού ή αντιπροσώπου αυτού στον προαναφερθέντα τόπο διεξαγωγής της Επαναληπτικής Γενικής Συνέλευσης, να συμμετάσχει μέσω τηλεδιάσκεψης, όπως προβλέπεται στο άρθρο 17 παρ. 1 του καταστατικού της Εταιρείας.

Παρακαλούνται οι κ.κ. μέτοχοι να παρευρεθούν στην ανωτέρω Γενική Συνέλευση, ενεργούντες όπως ο νόμος και το καταστατικό ορίζει, ήτοι:

- Όποιος μέτοχος επιθυμεί να μετάσχει της Γενικής Συνελεύσεως, είτε δια της φυσικής του παρουσίας στον προαναφερθέντα τόπο διεξαγωγής αυτής είτε μέσω τηλεδιάσκεψης, παρακαλείται όπως προσκομίσει τα έγγραφα που αποδεικνύουν την ιδιότητα του μετόχου, καθώς και τα έγγραφα αντιπροσώπευσης αυτού, κατά την ημέρα διεξαγωγής της Γενικής Συνέλευσης.

- Εφόσον μέτοχος επιθυμεί να μετάσχει της Γενικής Συνελεύσεως από απόσταση μέσω τηλεδιάσκεψης, οφείλει να ειδοποιήσει εγγράφως την Εταιρεία περί της επιθυμίας του αυτής μέχρι την 13η Ιουνίου 2023 καί ώρα 17:00, και σε περίπτωση Επαναληπτικής Γενικής Συνέλευσης κατά τα ανωτέρω, μέχρι την 20° Ιουνίου 2023 και ώρα 17.00. Η τηλεδιάσκεψη αυτή θα πραγματοποιηθεί μέσω διαδικτύου κατά την ορισμένη ημέρα και ώρα της Γενικής Συνέλευσης, επιμελεία του νομικού συμβούλου της Εταιρείας, με προηγούμενη αποστολή ηλεκτρονικής πρόσκλησης στον εκπρόσωπο του μετόχου αυτού, τον οποίο θα οφείλει να δηλώσει ο μέτοχος στην Εταιρεία δια της προαναφερθείσας έγγραφης ειδοποίησής του.

Μαρούσι, 16/05/2023

Για το Διοικητικό Συμβούλιο

Ευστράτιος Λιαρέλλης
Πρόεβρος Δ.Σ.Πληροφορίες: www.digea.gr

Παρατηρήσεις: Πρόσκληση Τακτικής Γενικής Συνέλευσης 2023 - DIGEA - ΨΗΦΙΑΚΟΣ ΠΑΡΟΧΟΣ ΑΕ - 16 Μαΐου 2023

Στην ίδια κατηγορία