Το νέο Διοικητικό Συμβούλιο της ΠΕΙΡΑΣ.

Το νέο ΔΣ της Πανελλήνιας Ένωσης Ιδιοκτητών Ραδιοφωνικών Σταθμών για την περίοδο 2019-2023 όπως εξελέγη από τη Γενική Συνέλευση της 21ης Ιουλίου 2019:

Αντώνης Γρηγορόπουλος, Πρόεδρος
Νίκος Καρτελιάς, Αντιπρόεδρος
Κωνσταντίνος Τσίγκας, Γενικός Γραμματέας
Παναγιώτης Φιλίππου, Ειδικός Γραμματέας
Κυριάκος Δημητριάδης, Ταμίας
Γιώργος Ναστούλης, Μέλος
Γιώργος Αναστασίου, Μέλος
Μάνος Παπαμακάριος, Μέλος
Αγγγελος Νταβλούρος, Μέλος

Πληροφορίες: www.peiras.gr

Παρατηρήσεις: Πηγή - Κοινωνικά Μέσα Μελών ΔΣ ΠΕΙΡΑΣ.