ΕΣΡ: Ακρόαση 9 Ρ/Φ Σταθμών από όλη την Ελλάδα στην Ημερήσια Διάταξη Συνεδρίασης Δευτέρας 29 Μαΐου 2023.

Συνεδρίαση του Εθνικού Συμβουλίου Ραδιοτηλεόρασης θα πραγματοποιηθεί την Δευτέρα 29 Μαΐου 2023 και ώρα 11:00, στην έδρα του Συμβουλίου στη διεύθυνση Πανεπιστημίου και Αμερικής 5 (Αίθουσα «Ροδόλφος Μορώνης» στον 3ο όροφο), με θέματα ημερησίας διατάξεως:1.    Ακρόαση του ραδιοφωνικού σταθμού «ΡΑΔΙΟ ΙΣΤΙΑΙΑ» Ν. Ευβοίας, για παροχή διευκρινίσεων σχετικά με ενδεχόμενη μη αδιάλειπτη λειτουργία του ραδιοφωνικού σταθμού (άρθρο 53 του Ν. 2778/1999 σε συνδυασμό με το άρθρο 11 παρ. 4 του ν. 3592/2007) (Φ. 45/2022)

2.    Ακρόαση του ραδιοφωνικού σταθμού «RADIO ENTER» Ν. Αχαΐας, για παροχή διευκρινίσεων σχετικά με ενδεχόμενη μη αδιάλειπτη λειτουργία του ραδιοφωνικού σταθμού (άρθρο 53 του Ν. 2778/1999 σε συνδυασμό με το άρθρο 11 παρ. 4 του ν. 3592/2007) (Φ. 289/2022) (από αναβολή 21/3/2023)

3.    Ακρόαση του ραδιοφωνικού σταθμού «ΡΑΔΙΟ ΑΠΟΣΠΕΡΙΤΗΣ» Ν. Κυκλάδων, για παροχή διευκρινίσεων σχετικά με ενδεχόμενη α) μη αποστολή εκζητηθέντων στοιχείων (άρθρο 1 παρ. 17 του ν. 2328/1995 και β) μη αδιάλειπτη λειτουργία του ραδιοφωνικού σταθμού (άρθρο 53 του Ν. 2778/1999 σε συνδυασμό με το άρθρο 11 παρ. 4 του ν. 3592/2007) (Φ. 42/2023)
(από αναβολή 21/3/2023)

4.    Ακρόαση του ραδιοφωνικού σταθμού «BLE» Ν. Θεσσαλονίκης για παροχή διευκρινίσεων σχετικά με αίτημα τρίτου για ανάκληση των αποφάσεων 41/2005 (Χορήγηση Βεβαίωσης Νομίμου Λειτουργίας) και 81/2011 (Θέση εκπομπής). (Φ. 319/2022)
(από αναβολή 27/3/2023)

5.    Ακρόαση του ραδιοφωνικού σταθμού «ΚΑΡΑΜΕΛΑ» Ν. Θεσσαλονίκης για παροχή διευκρινίσεων σχετικά με αίτημα τρίτου για ανάκληση της βεβαίωσης νομίμου λειτουργίας του. (Φ. 61/2023) (από αναβολή 27/3/2023)

6.    Ακρόαση του ραδιοφωνικού σταθμού «JUST 96,4» Ν. Κορίνθου, για παροχή διευκρινίσεων σχετικά με αίτηση μεταβολής φυσιογνωμίας (άρθρο 39 ν. 4779/2021) (Φ.83/2023)

7.    Ακρόαση του ραδιοφωνικού σταθμού «ΔΙΟΛΚΟΣ RADIO» πρώην «ΡΑΔΙΟ ΚΟΡΙΝΘΟΣ» Ν. Κορίνθου, για παροχή διευκρινίσεων σχετικά με αίτηση μεταβολής φυσιογνωμίας (άρθρο 39 ν. 4779/2021) (Φ.91/2023)

8.    Ακρόαση του ραδιοφωνικού σταθμού «MAD RADIO» Ν. Αιτωλοακαρνανίας, για παροχή διευκρινίσεων σχετικά με αίτηση θεραπείας κατά της με αριθμό 116/202 απόφασης του ΕΣΡ. (Φ. 220/2022)

9.    Ακρόαση του Πολιτιστικού Συλλόγου Σίφνου, φερόμενου ως φορέα του ραδιοφωνικού σταθμού «ΝΗΣΟΣ 99.8» πρώην «ΣΙΦΝΟΣ FM» Ν. Κυκλάδων, παροχή διευκρινίσεων σχετικά με αίτηση για χορήγηση Βεβαίωσης Νομίμου Λειτουργίας.

Ο Πρόεδρος του ΕΣΡ
Αθανάσιος Κουτρομάνος

Πληροφορίες: www.esr.gr

Παρατηρήσεις: Ημερήσια Διάταξη Συνεδρίασης Δευτέρας 29 Μαΐου 2023 - ΕΘΝΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΡΑΔΙΟΤΗΛΕΟΡΑΣΗΣ ΕΣΡ - Αθήνα, 24 Μαΐου 2023 - Αρ. Πρωτ: 2743

Στην ίδια κατηγορία