ΕΣΡ: Ζητήματα T/Σ στην Ημερήσια Διάταξη της 49ης Συνεδρίασης (Δευτέρα 15.07.2019).

Η 49η συνεδρίαση του Εθνικού Συμβουλίου Ραδιοτηλεόρασης, θα πραγματοποιηθεί τη Δευτέρα 15 Ιουλίου 2019 και ώρα 11:00, στην έδρα του Συμβουλίου στη διεύθυνση Πανεπιστημίου και Αμερικής 5 (Αίθουσα «Ροδόλφος Μορώνης» στον 3ο όροφο), με θέματα ημερησίας διατάξεως:

1. Ακρόαση του τηλεοπτικού σταθμού «ACTION 24» Νομού Αττικής, για παροχή διευκρινίσεων σχετικά με ενδεχόμενη παράβαση των διατάξεων που αφορούν το άρθρο 5 παρ. 13 του ν. 3592/2007 και το 14Α  παρ. 4  του  Ν.  4339/2015- αλλαγή φυσιογνωμίας προγράμματος. (Φ. 135/2019) (από αναβολή 24/6/2019)

2. Ακρόαση του τηλεοπτικού σταθμού «A.Epsilon» Νομού Αττικής, για παροχή διευκρινίσεων σχετικά με ενδεχόμενη παράβαση των διατάξεων που αφορούν το άρθρο 5 παρ. 13 του ν. 3592/2007 και το  14Α  παρ.  4  του    Ν.    4339/2015- αλλαγή φυσιογνωμίας προγράμματος. (Φ. 130/2019) (από αναβολή 24/6/2019-άνευ κλητεύσεως)

3. Ακρόαση του τηλεοπτικού σταθμού «AE TV» πρώην «TELE ΚΡΗΤΗ» Ν. Λασιθίου, για παροχή διευκρινίσεων σχετικά με αίτηση θεραπείας κατά της 78/2019 αποφάσης του ΕΣΡ. (Φ. 201/2019) (από αναβολή 25/6/2019-άνευ κλητεύσεως)

4. Ακρόαση του ραδιοφωνικού σταθμού «ΑΡΤ FM» Ν. Αττικής, για παροχή διευκρινίσεων σχετικά με ενδεχόμενη παράβαση των διατάξεων που αφορούν το άρθρο 5 παρ. 8 της ΥΑ 1290/2019, το οποίο ορίζει ότι: «Το Εθνικό Συμβούλιο Ραδιοτηλεόρασης (Ε.Σ.Ρ.) μεριμνά για την τήρηση των υποχρεώσεων που απορρέουν από την παρούσα απόφαση και μπορεί να ζητά, για τον ελεγχο αυτό, οποιοδήποτε στοιχείο. Η μη τήρηση των υποχρεώσεων αυτών αποτελεί παραβίαση της νομοθεσίας που διέπει τη λειτουργία των ιδιωτικών ραδιοτηλεοπτικών σταθμών, κατά την έννοια των άρθρων 4 και 8 του ν. 2328/1995 (Α' 159), καθώς και του άρθρου 12 και της παραγράφου 3 του άρθρου 15 του ν. 2644/1998 (Α'233), όπως ισχύουν. Το ΕΣΡ μπορεί, στο πλαίσιο των σχετικών ελεγκτικών αρμοδιοτήτων του, να ζητά από τους ραδιοφωνικούς και τηλεοπτικούς σταθμούς την υποβολή, εντός ευλόγου χρόνου, συγκεκριμένων στοιχείων», ήτοι μη αποστολή εκζητηθέντων στοιχείων.(Φ.183/2019) (από αναβολή 24/6/2019)

5. Ακρόαση του τηλεοπτικού σταθμού «ΒΕΡΓΙΝΑ» Ν. Θεσσαλονίκης, για παροχή διευκρινίσεων σχετικά με ενδεχόμενη παράβαση των διατάξεων που αφορούν το άρθρο 5 παρ. 8 της ΥΑ 1290/2019, το οποίο ορίζει ότι: «Το Εθνικό Συμβούλιο Ραδιοτηλεόρασης (Ε.Σ.Ρ.) μεριμνά για την τήρηση των υποχρεώσεων που απορρέουν από την παρούσα απόφαση και μπορεί να ζητά, για τον έλεγχο αυτό, οποιοδήποτε στοιχείο. Η μη τήρηση των υποχρεώσεων αυτών αποτελεί παραβίαση της νομοθεσίας που διέπει τη λειτουργία των ιδιωτικών ραδιοτηλεοπτικών σταθμών, κατά την έννοια των άρθρων 4 και 8 του ν. 2328/1995 (Α' 159), καθώς και του άρθρου 12 και της παραγράφου 3 του άρθρου 15 του ν. 2644/1998 (Α'233), όπως ισχύουν ... Το ΕΣΡ
μπορεί, στο πλαίσιο των σχετικών ελεγκτικών αρμοδιοτήτων του, να ζητά από τους ραδιοφωνικούς και τηλεοπτικούς σταθμούς την υποβολή, εντός ευλόγου χρόνου, συγκεκριμένων στοιχείων», ήτοι μη αποστολή εκζητηθέντων στοιχείων.(Φ.187/2019) (από αναβολή 24/6/2019-άνευ κλητεύσεως)

6. Ακρόαση του τηλεοπτικού σταθμού «EXTRA» Ν. Αττικής, για παροχή διευκρινίσεων σχετικά με ενδεχόμενη παράβαση των διατάξεων που αφορούν: α) το άρθρο 5 παρ. 8 της ΥΑ 1290/2019, το οποίο ορίζει ότι: «Το Εθνικό Συμβούλιο Ραδιοτηλεόρασης (Ε.Σ.Ρ.) μεριμνά για την τήρηση των υποχρεώσεων που απορρέουν από την παρούσα απόφαση και μπορεί να ζητά, για τον έλεγχο αυτό, οποιοδήποτε στοιχείο. Η μη τήρηση των υποχρεώσεων αυτών αποτελεί παραβίαση της νομοθεσίας που διέπει τη λειτουργία των ιδιωτικών ραδιοτηλεοπτικών σταθμών, κατά την έννοια των άρθρων 4 και 8 του ν. 2328/1995 (Α' 159), καθώς και του άρθρου 12 και της παραγράφου 3 του άρθρου 15 του ν. 2644/1998 (Α'233), όπως ισχύουν... Το ΕΣΡ
μπορεί, στο πλαίσιο των σχετικών ελεγκτικών αρμοδιοτήτων του, να ζητά από τους ραδιοφωνικούς και τηλεοπτικούς σταθμούς την υποβολή, εντός ευλόγου χρόνου, συγκεκριμένων στοιχείων», ήτοι μη αποστολή εκζητηθέντων στοιχείων. β) το άρθρο 12 παρ. 1 του Ν. 3023/2002, το οποίο ορίζει ότι: «Απαγορεύεται επίσης, από δημόσιους και ιδιωτικούς ραδιοφωνικούς και τηλεοπτικούς σταθμούς, ελεύθερης λήψης, καθώς και από φορείς παροχής συνδρομητικών ραδιοφωνικών και τηλεοπτικών υπηρεσιών, η μετάδοση κάθε είδους εκπομπών, οι οποίες παρουσιάζονται, αμέσως ή εμμέσως, από υποψήφιους βουλευτές» και το άρθρο 12Α του Ν. 3023/2002, το οποίο ορίζει ότι: «Οι απαγορεύσεις της παραγράφου 1 του άρθρου 12 εφαρμόζονται αντιστοίχως και για κάθε υποψήφιο μέλος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου», ήτοι έμμεση παρουσίαση τηλεοπτικής εκπομπής κατά την προεκλογική περίοδο από υποψήφιο Ευρωβουλευτή, αν και, εικονικά και προς καταστρατήγηση των σχετικών διατάξεων, δηλωνόταν ως καλεσμένος. (εκπομπή «ΕΥΡΩΕΚΛΟΓΕΣ 2019 ΤΟ ΠΡΟΒΛΗΜΑ ΚΑΙ Η ΛΥΣΗ», 20 & 21.5.2019) (Φ. 190/2019)
(από αναβολή 24/6/2019-άνευ κλητεύσεως)

7. Ακρόαση του τηλεοπτικού σταθμού «KONTRA CHANNEL» Νομού Αττικής, για παροχή διευκρινίσεων σχετικά με ενδεχόμενη παράβαση των διατάξεων που αφορούν το άρθρο 5 παρ. 13 του ν. 3592/2007  και   το  14Α    παρ.  4    ου Ν.   4339/2015- αλλαγή φυσιογνωμίας προγράμματος. (Φ. 131/2019) (από αναβολή 24/6/2019-άνευ κλητεύσεως)

8. Ακρόαση του τηλεοπτικού σταθμού «TOP CHANNEL» Νομού Κοζάνης, για παροχή διευκρινίσεων σχετικά με ενδεχόμενη παράβαση των διατάξεων που αφορούν το άρθρο 5 παρ. 13 του ν. 3592/2007   και  το  14Α    παρ.   4   του Ν.    4339/2015-  αλλαγή φυσιογνωμίας προγράμματος. (Φ. 144/2019) (από αναβολή 24/6/2019-άνευ κλητεύσεως).

Ο Πρόεδρος του ΕΣΡ
Αθανάσιος Κουτρομάνος

Παρατηρήσεις: Ανακοίνωση - Εθνικό Συμβούλιο Ραδιοτηλεόρασης - Ιούλιος 2019

Στην ίδια κατηγορία