Το Ε.Σ.Ρ. στη συνάντηση της Ολομέλειας του European Regulators Group for Audiovisual Media Services (ΕRGA).

Στις 20 και 21 Ιουνίου 2019 πραγματοποιήθηκε στην Μπρατισλάβα η πρώτη, για το 2019, συνάντηση της Ολομέλειας του European Regulators Group for Audiovisual Media Services (ΕRGA)Αντικείμενο συζήτησης ήταν το μέχρι τώρα έργο των Ομάδων Εργασίας του 2019  και ιδίως της δεύτερης, η οποία έχει επιφορτιστεί με την υποβολή προτάσεων για την αναδιοργάνωση του ERGA, προκειμένου να μπορεί να ανταποκριθεί στις υποχρεώσεις που επιβάλλονται από τη νέα οδηγία τις οπτικοακουστικές υπηρεσίες (2018/1808/ΕΕ).

Το Ε.Σ.Ρ. εκπροσωπήθηκε στη συνάντηση από τον Πρόεδρο, κ Αθανάσιο Κουτρομάνο και την ειδική επιστήμονα στο Ε.Σ.Ρ., Πέρσα Λαμπροπούλου.

Πληροφορίες: https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/avmsd-audiovisual-regulators

Παρατηρήσεις: Ανακοίνωση - Εθνικο Συμβούλιο Ραδιοτηλεόρασης - 25 Ιουνίου 2019

Στην ίδια κατηγορία