ΕΛΙΝΑ: Νέα προσφορά από την Universal Audio - UAD Apollo Twin.

UAD Apollo Twin, Arrow - Αγοράστε ένα Apollo Twin MkII QUADΑποκτήστε δωρεάν τα UAD plug-ins: Antares Auto-Tune Realtime Advanced, Manley VOXBOX Channel Strip, Oxide Tape Recorder, Pure Plate Reverb (Αξίας $896).
Αγοράστε ένα Apollo Twin MkII DUO ή ένα Apollo Twin USB

Αποκτήστε δωρεάν τα UAD plug-ins: Antares Auto-Tune Realtime Advanced, Manley VOXBOX Channel Strip, Pure Plate Reverb, (Αξίας $747).

Αγοράστε ένα Apollo Twin MkII SOLO
Αποκτήστε δωρεάν τα UAD plug-ins: Antares Auto-Tune Realtime Advanced, Pure Plate Reverb, (Αξίας $448).

Αγοράστε ένα Arrow
Αποκτήστε δωρεάν τα UAD plug-ins: Antares Auto-Tune Realtime Advanced, (Αξίας $299).

Η προσφορά αυτή ισχύει μέχρι τις 30 Ιουνίου 2019.

UAD Apollo Twin MkII QUAD

UAD Apollo Twin MkII DUO

UAD Apollo Twin MkII SOLO

UAD Apollo Twin USB

UAD Arrow

Πληροφορίες: www.elina.gr*
*Διανομέας Ελλάδας

Παρατηρήσεις: Δελτίο Τύπου - ΕΛΙΝΑ - 17 Μαΐου 2019