Ο Ρ/Φ Σταθμός Radio Belgrade διαφυλάσσει την Κληρονομιά του με τη NOA.

Βελτιστοποιεί τη διαδικασία πλήρους ψηφιοποίησης για αρχειακό υλικό περισσοτέρων των 50 χρόνων.Βιέννη, Αυστρία - 22 Μαρτίου 2021 - Ο Ρ/Φ Σταθμός Radio Belgrade, μέρος του Δημόσιου Broadcaster Radio Television Serbia (RTS), ξεκίνησε την πρώτη του εκπομπή το 1929. Στην προσπάθεια να προστατεύσει την πλούσια ιστορία του και να διευκολύνει την πρόσβαση στο πολύτιμο περιεχόμενο του αποφάσισε πρόσφατα να προχωρήσει το μεγάλο έργο του migration της βάσης δεδομένων του. Για να το κάνει αυτό ζήτησε τη βοήθεια των ειδικών αρχειοθέτησης της NOA.

Η NOA σε συνεργασία με την Kompani DigiTV, εταίρο της με έδρα τη Σερβία και δημιουργό-εγκαταστάτη συστημάτων, ξεκίνησε το σχέδιο εκσυγχρονισμού ολόκληρης της διαδικασίας αρχειοθέτησης του Radio Belgrade, αντιμετωπίζοντας τις διάφορες παλιές βάσεις δεδομένων και αντικαθιστώντας αυτές με ένα μόνον Σύστημα Διαχείρισης Asset, το mediARC της NOA.

Θεωρητικά αυτό το έργο μπορεί να φαίνεται απλό, αλλά στην πράξη εμφάνιζε αρκετές προκλήσεις. Για να επιτευχθούν τα απαιτούμενα αποτελέσματα ήταν απαραίτητο να ομαλοποιηθούν όλες οι παλαιότερες βάσεις δεδομένων πριν από την εισαγωγή των πληροφοριών στην κεντρική βάση δεδομένων αρχειοθέτησης του mediARC. Το νέο σύστημα mediARC λειτουργεί σε συνεργασία με τους ήδη υπάρχοντες σταθμούς εργασίας NOA Record που διαθέτει το Radio Belgrade και αντικαθιστά το σύστημα ροής εργασίας jobDB.

Επιπλέον, για περίπου 50 χρόνια, το Radio Belgrade είχε μεταφέρει πληροφορίες καταλόγου σε Winisis και σε βάσεις δεδομένων MS Access και λόγω της αλλαγής των τρόπων εργασίας για τόσο μεγάλο χρονικό διάστημα, η συνέπεια διέφερε πολύ, απαιτώντας σημαντική ενοποίηση. Ευτυχώς, όμως, χάρη στη σημασιολογική και σχεσιακή προσέγγιση του mediARC, η ενοποίηση και η ομαλοποίηση δεν ήταν απλά εφικτές, αλλά οδήγησαν στη συνεπή σχεδίαση των δεδομένων που βελτιώνει το έργο αρχειοθέτησης του Radio Belgrade, συμπεριλαμβανομένων των ξεχωριστών στοιχείων οντοτήτων (item entities) για άτομα, carriers και τμήματα περιεχομένου όπως Albums και Τίτλοι.

Επιπροσθέτως, επειδή μεγάλο μέρος του αρχειακού υλικού έφερε ανεπαρκή σήμανση (tags) ή σήμανση με διαφορετικό τρόπο, η πλειονότητα της διαδικασίας σήμανσης έπρεπε να πραγματοποιηθεί κατά τη φάση του migration. Πρόκειται για μία λεπτομερειακή εργασία, με την αντιμετώπιση δέκα διαφορετικών βάσεων δεδομένων, λαμβάνοντας υπ’ όψιν το γεγονός ότι αυτά τα παλαιά δεδομένα από τα τελευταία 50 χρόνια αποτελούν το σύνολο της αναντικατάστατης Κληρονομιάς του broadcaster. Όλα αυτά μεταφράζονται σε ένα τεράστιο έργο ψηφιοποίησης, που περιλαμβάνει την εργασία για 10 καταλόγους, για τόσα πολλά χρόνια και πιθανώς αντιπροσωπεύει περίπου 500 χρόνια εργασίας!

Ο Christophe Kummer, CEO της NOA εξηγεί ότι δεδομένου του πλαισίου και παρά το γεγονός ότι ήταν αναπόφευκτο να προκύψουν σφάλματα λόγω ασυνέπειας στον τρόπο περιγραφής των δεδομένων, στόχος ήταν να ενοποιηθούν το 80-90% των δεδομένων σε ένα «ουσιαστικό σώμα» του mediARC.

“Είναι τόσο σημαντικό να μπορούμε να βοηθούμε Ιδρύματα και Επιχειρήσεις ως προς τη διαφύλαξη της πολιτιστικής κληρονομιά τους και να το κάνουν με αποτελεσματικό τρόπο,” δήλωσε ο ίδιος. “Η ανάγκη τυποποίησης υλικού από δέκα διαφορετικές βάσεις δεδομένων τόσων πολλών χρόνων σίγουρα αποτέλεσε πρόκληση. Ωστόσο, χάρη στην τεχνογνωσία και την εμπειρία μας καταφέραμε να μεταφέρουμε με επιτυχία το πολύτιμο ρεπερτόριο του Radio Belgrade με έναν συνεκτικό τρόπο που θα διευκολύνει την πρόσβαση και τη διατήρηση αυτού του περιεχομένου στο μέλλον.”

Με πρόσφατες εγκαταστάσεις στην Κροατία, τη Σλοβενία, τη Σλοβακία, την Ουγγαρία, τη Ρουμανία και τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, το NOA mediARC έχει αποκτήσει μία ισχυρή βάση χρηστών τόσο στους broadcasters, όσο και στα θεσμικά αρχεία. Παρέχοντας στους πελάτες καλά δομημένη, ευέλικτη και υψηλής απόδοσης διαχείριση περιεχομένου που θα διαρκέσει για δεκαετίες, το mediARC επιτρέπει την πρόσβαση σε ένα βαθύ επίπεδο της βάσης δεδομένων, διευκολύνοντας την επίτευξη ιδιαιτέρως συγκεκριμένων επιχειρηματικών διαδικασιών, χρησιμοποιώντας πολυσύνθετες και προηγμένες ροές εργασίας.

Πληροφορίες: www.noa-archive.com

Παρατηρήσεις: Δελτίο Τύπου - NOA GmbH - Βιέννη, Αυστρία - 22 Μαρτίου 2021