Η RTW διαθέτει τον Διεθνή Οδηγό Loudness Παράδοσης για τους Παρόχους Περιεχομένου.

Αν και η εναρμόνιση του loudness του περιεχομένου στις broadcast και ψηφιακές πλατφόρμες διανομής όπως Spotify, YouTube, Apple Music και άλλες αποτελεί καλή πρωτοβουλία, μία από τις συνέπειες της είναι ο πλούτος των νέων προτύπων παράδοσης. Η RTW ξεκινά την παροχή μίας επισκόπησης.20 Μαΐου 2020, Κολωνία, Γερμανία - Τα πρότυπα (standards) του Loudness δεν αποτελούν κάτι καινούργιο στον τομέα της παράδοσης καθώς υπάρχουν εδώ και μία δεκαετία περίπου. Ωστόσο, πολλές νέες ψηφιακές πλατφόρμες streaming έχουν εμφανιστεί. Και τα τελευταία χρόνια, οι εταιρείες πίσω από αυτές τις νέες πλατφόρμες άρχισαν να διαπιστώνουν την ανάγκη για τη σύσταση συγκεκριμένων προδιαγραφών ως προς την παράδοση στους παρόχους του περιεχομένου τους.

Επομένως, εταιρείες όπως Spotify, Netflix, Apple, Sony, Amazon, Tidal και Google (YouTube) έχουν πλέον τις δικές τους κατευθυντήριες γραμμές για την παράδοση. Κάποιες από αυτές είναι παρόμοιες από την άποψη του Integrated Loudness (LUFS) και άλλες μπορεί να διαφέρουν ελαφρώς ως προς το True Peak (dBTP), ενώ κάποιες, απλά, είναι ίδιες.

Mike Kahsnitz

“Με την παρουσία τόσων πολλών διαφορετικών υπηρεσιών streaming στις μέρες μας, διαπιστώσαμε την ανάγκη συγκέντρωσης όλων των διαθέσιμων πληροφοριών σε ένα σημείο ώστε οι πάροχοι περιεχομένου να μπορούν να έχουν μία εύκολη επισκόπηση, δηλώνει ο Mike Kahsnitz, Διευθυντής Διαχείρισης Προϊόντων της RTW.

“Για παράδειγμα, αν δημιουργείτε μουσική και θέλετε να παραδώσετε το περιεχόμενό σας στο Spotify, το Apple Music, το Amazon Music, στο Tidal και το Deezer δεν πρέπει απλώς να στείλετε ένα αρχείο σε όλες αυτές τις υπηρεσίες. Απλά, δεν υπάρχει μία λύση για όλες τις περιπτώσεις.

Και στο broadcast υπάρχουν πολλά πρότυπα. Ανάλογα με την περιοχή, την κάθε χώρα και τον τύπο του περιεχομένου, βρήκαμε 35 διαφορετικές προδιαγραφές. Όλες αναφέρονται στον ιστότοπό μας. Συμπεριλαμβανομένων των πλατφορμών streaming έχουμε σχεδόν 50 περιπτώσεις και ελπίζουμε ότι οι πάροχοι περιεχομένου θα το δουν ως έναν χρήσιμο πόρο και μπορεί να το χαρακτηρίσουν ως μελλοντική αναφορά κατά την παράδοση ψηφιακού περιεχομένου. Φυσικά, είμαστε αφοσιωμένοι στη διατήρηση της λίστας και στην ενημέρωση της σε περίπτωση που οι προδιαγραφές ενδεχομένως αλλάξουν κάποια στιγμή ή όταν προκύψουν νέες στο μέλλον.

Οι προδιαγραφές του loudness ως προς την παράδοση που βρίσκονται στην ιστοσελίδα της RTW περιλαμβάνουν όλους τους στόχους περί Loudness και True Peak και ανάλογα με τον τύπο και τον προορισμό του περιεχομένου μπορεί να περιλαμβάνονται και παράμετροι όπως Short Term Loudness, Momentary Loudness και Max Loudness Range.

Πληροφορίες: https://www.rtw.com/en/blog/worldwide-loudness-delivery-standards.html  & Audigys* & Kem Systems*
* Μεταπωλητές Ελλάδος με αλφαβητική σειρά


Παρατηρήσεις: Δελτίο Τύπου - RTW - 20 Μαΐου 2020, Κολωνία, Γερμανία